Office
Prihlásenie

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zapisovanie poznámok v OneNote je rovnako jednoduché ako písanie do papierového poznámkového bloku. V OneNote však môžete podľa potreby kedykoľvek a kdekoľvek jednoducho vytvoriť miesto a pridávať strany, presúvať a formátovať text na strane, vyhľadávať a okamžite nájsť potrebné informácie a označovať dôležité poznámky značkami, ktoré umožňujú ich sledovanie.

V OneNote môžete v poznámkach kombinovať písaný text, obrázky a grafické prvky – vrátane ľubovoľného textu a obrázkov zaznamenaných z webových stránok a iných programov – ako aj digitálny rukopis, zvukové klipy a videoklipy, zoznamy a prepojenia.
 

Čo vás zaujíma?

Zadávanie alebo písanie poznámok na strane

Presúvanie textu v rámci strany

Pridanie miesta na strane

Vytvorenie novej strany

Zmena poradia strán

Vloženie času a dátumu

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Vytvorenie zoznamu s odrážkami

Vytvorenie číslovaného zoznamu

Pridanie alebo úprava prepojenia

Pridanie prepojenia

Úprava prepojenia

Odstránenie prepojenia

Pridanie značiek k dôležitým poznámkam

Pridanie značky k poznámke

Hľadanie značiek

Ukladanie poznámok

Zadávanie alebo písanie poznámok na strane

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete zapisovať poznámky na klávesnici, kliknite na ľubovoľné miesto na strane, na ktorom sa majú poznámky zobraziť, a začnite písať. Môžete pokračovať v písaní do aktuálneho kontajnera na poznámky, ktorý sa zobrazí okolo textu, alebo kliknúť kdekoľvek na stranu a vytvoriť novú poznámku.

 • Ak používate zariadenie na zadávanie textu perom alebo používate OneNote v počítači s dotykovým ovládaním, kliknite alebo ťuknite na kartu Kresliť na páse s nástrojmi a potom v skupine Nástroje kliknite alebo ťuknite na farbu pera, ktoré chcete použiť na písanie poznámok rukou na ľubovoľnom mieste na strane. Ak chcete kedykoľvek prepnúť späť na písanie na klávesnici, kliknite na tlačidlo Zadať na karte Kresliť na páse s nástrojmi.
   

Na začiatok stránky

Presúvanie textu v rámci strany

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete presunúť text v rámci tej istej strany, umiestnite ukazovateľ myši na príslušný text. Po zobrazení kontajnera na poznámky kliknite na jeho horný okraj a potom kliknite na kontajner a presuňte ho na nové miesto v rámci strany.

 • Ak chcete kopírovať alebo premiestniť text z jednej strany na druhú, kliknite pravým tlačidlom na horný okraj kontajnera na poznámky, v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť a prilepte poznámky na požadovanú stranu.
   

Na začiatok stránky

Pridanie miesta na strane

Postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Vložiť.

 2. V skupine Vložiť kliknite na položku Vložiť miesto.

 3. Na príslušnej strane kliknite na pozíciu, kam chcete vložiť nové miesto, a potom podľa potreby pridajte ďalšie miesto na písanie posunom ukazovateľa v smere označenom šípkou.
   

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej strany

V programe OneNote sa môžete virtuálne navždy presúvať po jednej strane, ale je praktické efektívne využívať pri organizácii poznámkových blokov strany a sekcie. Ak chcete pridať novú prázdnu stranu, postupujte takto:

 1. Na pravej strane okna programu OneNote kliknite na tlačidlo Pridať stranu nad stĺpcom kariet strany.

 2. V hornej časti novej strany zadajte názov do oblasti hlavičky. Názov strany zadaný do tejto oblasti sa zobrazí aj na označení karty strany pre túto novovytvorenú stranu.
   

Na začiatok stránky

Zmena poradia strán

Postupujte takto:

 • Ak chcete presunúť stranu v sekcii poznámkového bloku vyššie alebo nižšie v zozname kariet strán, kliknite na kartu tejto strany, podržte ju a presuňte nahor alebo nadol na nové miesto.
   

Na začiatok stránky

Vloženie času a dátumu

Po vytvorení novej strany v programe OneNote sa strana automaticky označí aktuálnym dátumom a časom, ktorý uvádza, kedy bola strana vytvorená. V závislosti od spôsobu používania programu OneNote môžete v poznámkach použiť aktuálny dátum a čas počítača, ak chcete označiť alebo sledovať chronologické udalosti. Môžete napríklad uchovať záznam telefonických hovorov prijatých v určitom čase počas dňa, ak pred podrobnosťami o hovoroch uvediete dátum a čas hovoru.

Postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať do poznámok označenie dátumu a času.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine Časová pečiatka na tlačidlo Dátum, Čas alebo Dátum a čas.

  • Ak chcete rýchlo vložiť aktuálny dátum, stlačte klávesy ALT + SHIFT + D na klávesnici.

  • Ak chcete rýchlo vložiť aktuálny čas, stlačte klávesy ALT + SHIFT + T na klávesnici.

  • Ak chcete rýchlo vložiť aktuálny dátum a čas, stlačte na klávesnici klávesy ALT + SHIFT + F.
    

OneNote používa formát dátumu a času, ktorý je určený v ovládacom paneli Windowsu. Formát dátumu a času vo OneNote zmeníte pomocou nižšie uvedených krokov pre vašu verziu Windowsu.

 • Windows 10
  Zatvorte OneNote a otvorte ovládací panel vo Windowse 10 (do panela hľadania v ľavom dolnom rohu obrazovky zadajte text ovládací panel). Kliknite na možnosť Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Oblasť. V dialógovom okne Oblasť na karte Formáty vyberte požadované formáty dátumu a času a potom kliknite na tlačidlo OK. Všetky vykonané zmeny sa prejavia až na dátumových a časových pečiatkach, ktoré vložíte v budúcnosti, formát existujúcich poznámok sa novými nastaveniami automaticky nezmení.

 • Windows 8
  Zatvorte OneNote a otvorte ovládací panel vo Windowse 8 (potiahnite prstom z pravej strany, alebo ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu a vyberte ikonu Hľadať. Zadajte text ovládací panel). Kliknite na možnosť Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Oblasť. V dialógovom okne Oblasť na karte Formáty vyberte požadované formáty dátumu a času a potom kliknite na tlačidlo OK. Všetky vykonané zmeny sa prejavia až na dátumových a časových pečiatkach, ktoré vložíte v budúcnosti, formát existujúcich poznámok sa novými nastaveniami automaticky nezmení.

 • Windows 7
  Zatvorte OneNote a otvorte ovládací panel vo Windowse 7. Kliknite na možnosť Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Miestne a jazykové nastavenie. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie na karte Formáty vyberte požadované formáty dátumu a času a potom kliknite na tlačidlo OK. Všetky vykonané zmeny sa prejavia až na dátumových a časových pečiatkach, ktoré vložíte v budúcnosti, formát existujúcich poznámok sa novými nastaveniami automaticky nezmení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Vytvorenie zoznamu s odrážkami

Zoznamy s odrážkami sú vhodným prostriedkom na vytvorenie zoznamov položiek v náhodnom poradí, napríklad nákupného zoznamu.

Postupujte takto:

 1. V poznámkach umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať zoznam s odrážkami.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Základný text na položku Odrážky.

 3. Zadajte text pre prvú odrážku a potom stlačením klávesu ENTER vytvorte ďalšiu odrážku.

 4. Zoznam s odrážkami ukončite dvoma stlačeniami klávesu ENTER v danom riadku.
   

Tip: Ak chcete automaticky začať zoznam s odrážkami, zadajte * (hviezdičku) na začiatku nového riadka textu a potom stlačte medzerník.

Vytvorenie číslovaného zoznamu

Číslované zoznamy sú praktickou pomôckou na vytvorenie zoznamov položiek v chronologickom poradí, napríklad postupných pokynov.

Postupujte takto:

 • V poznámkach umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať zoznam s odrážkami.

 • Na karte Domov kliknite v skupine Základný text na položku Číslovanie.

 • Zadajte text prvej položky a potom stlačením klávesu ENTER vytvorte ďalšiu položku.

 • Číslovaný zoznam ukončíte dvoma stlačeniami klávesu ENTER v danom riadku.
   

Tip: Ak chcete začať číslovaný zoznam automaticky, zadajte na začiatku nového riadka textu číslo 1. a potom stlačte medzerník.
 

Na začiatok stránky

Pridanie alebo úprava prepojenia

OneNote automaticky vytvorí prepojenie (predtým nazývané hypertextové prepojenie) vždy, keď do poznámok napíšete alebo prilepíte internetovú alebo webovú URL adresu. Prepojenie môžete vytvoriť aj z textu v poznámkach pomocou príkazov Vložiť > Prepojenie.
 

Pridanie prepojenia

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Do poznámok napíšte alebo prilepte internetovú adresu, na ktorú má prepojenie odkazovať. Ak chcete napríklad pridať prepojenie na webovú stránku spoločnosti Microsoft, napíšte adresu http://www.microsoft.com (alebo iba www.microsoft.com) a program OneNote automatický umožní kliknutie na prepojenie.

 • Na páse s nástrojmi kliknite na položky Vložiť > Prepojenie. Do poľa Adresa zadajte internetovú adresu, na ktorú má prepojenie odkazovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.
   

Poznámka:  Ak chcete vytvoriť prepojenia na iné strany v poznámkovom bloku, kliknite na sekciu poznámkového bloku, ktorá obsahuje stranu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu tejto strany, kliknite na položku Kopírovať prepojenie na stranu a potom prilepte prepojenie do poznámok na miesto, kde sa má zobraziť.
 

Úprava prepojenia

Ak chcete zmeniť internetovú adresu, na ktorú odkazuje prepojenie v poznámkach, postupujte takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prepojenie, ktorého adresu chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť prepojenie.

 2. V dialógovom okne Prepojenie, ktoré sa otvorí, nahraďte URL adresu v poli Adresa požadovanou novou adresou. Podľa potreby zmeňte aj popisný text, ktorý sa zobrazí v poli Zobrazovaný text tak, aby zodpovedal cieľu prepojenia.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.
   

Odstránenie prepojenia

Ak chcete odstrániť prepojenie bez toho, aby ste odstránili text, z ktorého bol vytvorený, použite nasledujúci postup:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na prepojenie, ktoré chcete odstrániť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť prepojenie.
   

Na začiatok stránky

Pridanie značiek k dôležitým poznámkam

OneNote obsahuje niekoľko značiek, napríklad Dôležité a Vykonať, ktorými možno označiť poznámky. Značky umožňujú viditeľné označenie priority alebo kategorizáciu poznámok a možno ich použiť na vytváranie skupín poznámok na základe klasifikácie alebo dôležitosti pri vyhľadávaní v poznámkových blokoch.
 

Pridanie značky k poznámke

Postupujte takto:

 1. Kliknite na text v poznámkach, ku ktorému chcete pridať značku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Značky na ikonu značky, ktorú chcete použiť. V zozname sa presúvajte pomocou šípok alebo zobrazte všetky dostupné značky kliknutím na šípku Ďalšie v pravom dolnom rohu zoznamu.
   

Hľadanie značiek

Ak chcete rýchlo nájsť všetky poznámky označené značkou (napríklad ak chcete zobraziť všetky položky, ktoré ste označili značkou Dôležité), postupujte takto:

 • Kliknite na položky Domov > Nájsť značky. Na otvorenej pracovnej table Súhrn značiek kliknutím na značku v zozname vyhľadáte a otvoríte stranu s poznámkou, ku ktorej bola značka priradená.
   

Na začiatok stránky

Ukladanie poznámok

Program Microsoft OneNote na rozdiel od iných počítačových programov automaticky a priebežne ukladá vašu prácu počas toho, ako pracujete, čo znamená, že nemusíte ukladať poznámky ručne.

OneNote môžete kedykoľvek zatvoriť hneď po dokončení zapisovania poznámok. Po ďalšom spustení OneNotu sa automaticky otvorí posledná prezeraná strana a načítajú sa posledné zmeny.
 

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Zadávanie alebo písanie poznámok na strane

Presúvanie textu v rámci strany

Pridanie miesta na strane

Vytvorenie novej strany

Zmena poradia strán

Ukladanie poznámok

Vloženie času a dátumu

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Pridanie alebo úprava hypertextového prepojenia

Vytvorenie tabuľky

Vloženie obrázka

Vloženie výrezu obrazovky

Pridanie značiek k dôležitým poznámkam

Zadávanie alebo písanie poznámok na strane

 • Ak chcete zapisovať poznámky na klávesnici, kliknite na ľubovoľné miesto strany, na ktorom sa majú poznámky zobraziť, a začnite písať. OneNote vytvorí kontajner na poznámky pre každý blok textu, ktorý zadáte alebo napíšete.

 • Ak používate zariadenie na zadávanie textu perom, kliknite na položku Pero Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Nástroje na písanie a napíšte poznámky rukou na ľubovoľnom mieste na strane. Ak chcete kedykoľvek prepnúť späť na písanie na klávesnici, kliknite na položku Nástroj na zadávanie alebo výber na paneli s nástrojmi Nástroje na písanie. Obrázok tlačidla

Na začiatok stránky

Presúvanie textu v rámci strany

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete presunúť text v rámci tej istej strany, umiestnite ukazovateľ myši na príslušný text. Po zobrazení kontajnera na poznámky kliknite na jeho horný okraj a potom ho presuňte na nové miesto v rámci strany.

 • Ak chcete kopírovať alebo premiestniť text z jednej strany na druhú, kliknite pravým tlačidlom na horný okraj kontajnera na poznámky, v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť a prilepte poznámky na požadovanú stranu. 

Na začiatok stránky

Pridanie miesta na strane

 1. Kliknite na položku Vloženie ďalšieho miesta na písanie Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Nástroje na písanie.

 2. Na príslušnej strane kliknite na pozíciu, kam chcete vložiť ďalšie miesto, a potom podľa potreby pridajte ďalšie miesto na písanie posunom ukazovateľa v smere označenom šípkou.

  Kliknutím a presunutím kurzora pridajte na stranu ďalšie miesto.

  Obrázok tlačidla Presunutím pridáte miesto na okrajoch strany alebo medzi riadkami textu.

Ak chcete rýchlo pridať ďalšie miesto na konci strany, na zvislom posúvači kliknite na položku Posunúť o pol strany nadol Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej strany

 1. Ak chcete rýchlo vytvoriť novú stranu, kliknite na tlačidlo Nová strana, ktoré sa nachádza nad kartami strán. (Ak chcete vybrať prázdnu stranu, vytvoriť podstranu v skupine strán alebo vytvoriť stranu zo šablóny, kliknite na šípku vedľa tlačidla Nová strana.)

 2. Do poľa Názov v hornej časti strany zadajte názov strany. Zadaný názov sa zobrazí na karte strany na bočnej strane okna OneNotu.

Na začiatok stránky

Zmena poradia strán

 • Ak chcete stranu premiestniť v rámci sekcie, kliknite na kartu strany a posuňte ju mierne doprava, kým sa nezobrazí malá šípka. Potom kartu strany v aktuálnej sekcii presuňte nahor alebo nadol na nové miesto.

Na začiatok stránky

Ukladanie poznámok

OneNote vašu prácu automaticky a priebežne ukladá pri písaní poznámok, pri každom prepnutí na inú stranu alebo sekciu a pri každom zatvorení sekcie alebo poznámkového bloku. Poznámky nemusíte ukladať manuálne, dokonca ani po ich dokončení.

Ak chcete uložiť kópiu sekcie poznámok na iné miesto, použite príkaz Uložiť ako v ponuke Súbor. Všetky ďalšie zmeny, ktoré urobíte v tejto sekcii, bude OneNote ukladať do tohto nového umiestnenia.

Na začiatok stránky

Vloženie času a dátumu

Podľa toho, ako OneNote používate, môžete v poznámkach použiť aktuálny dátum a čas počítača, ak chcete označiť alebo sledovať chronologické udalosti. Môžete si napríklad uchovať záznam telefonických hovorov prijatých v určitom čase počas dňa alebo aktuálnym dátumom označiť záznamy v blogu alebo denníku.

 1. Umiestnite ukazovateľ na miesto, kam chcete pridať pečiatku dátumu a času.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V ponuke Vložiť kliknite na položku Dátum a čas.

  • Ak chcete vložiť aktuálny dátum a čas, stlačte kombináciu klávesov ALT + SHIFT + F.

  • Ak chcete vložiť iba dátum, stlačte kombináciu klávesov ALT + SHIFT + D.

  • Ak chcete vložiť iba čas, stlačte kombináciu klávesov ALT + SHIFT + T.

Tip: OneNote automaticky pridá dátumovú a časovú pečiatku pod nadpis strany pri každom vytvorení novej strany. Ak chcete zmeniť dátumovú alebo časovú pečiatku strany, kliknite na dátum alebo čas a potom kliknite na ikonu kalendára alebo ikonu hodín, ktorá sa zobrazí. OneNote použije pri vyhľadávaní poznámok na strane novú dátumovú a časovú pečiatku.

OneNote používa formát dátumu a času, ktorý je určený v ovládacom paneli Windowsu. Formát dátumu a času vo OneNote zmeníte pomocou nižšie uvedených krokov pre vašu verziu Windowsu.

 • Windows 10
  Zatvorte OneNote a otvorte ovládací panel vo Windowse 10 (do panela hľadania v ľavom dolnom rohu obrazovky zadajte text ovládací panel). Kliknite na možnosť Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Oblasť. V dialógovom okne Oblasť na karte Formáty vyberte požadované formáty dátumu a času a potom kliknite na tlačidlo OK. Všetky vykonané zmeny sa prejavia až na dátumových a časových pečiatkach, ktoré vložíte v budúcnosti, formát existujúcich poznámok sa novými nastaveniami automaticky nezmení.

 • Windows 8
  Zatvorte OneNote a otvorte ovládací panel vo Windowse 8 (potiahnite prstom z pravej strany, alebo ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu a vyberte ikonu Hľadať. Zadajte text ovládací panel). Kliknite na možnosť Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Oblasť. V dialógovom okne Oblasť na karte Formáty vyberte požadované formáty dátumu a času a potom kliknite na tlačidlo OK. Všetky vykonané zmeny sa prejavia až na dátumových a časových pečiatkach, ktoré vložíte v budúcnosti, formát existujúcich poznámok sa novými nastaveniami automaticky nezmení.

 • Windows 7
  Zatvorte OneNote a otvorte ovládací panel vo Windowse 7. Kliknite na možnosť Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Miestne a jazykové nastavenie. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie na karte Formáty vyberte požadované formáty dátumu a času a potom kliknite na tlačidlo OK. Všetky vykonané zmeny sa prejavia až na dátumových a časových pečiatkach, ktoré vložíte v budúcnosti, formát existujúcich poznámok sa novými nastaveniami automaticky nezmení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Vytvorenie zoznamu s odrážkami

 1. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na položku Odrážky Obrázok tlačidla Odrážky .

 2. Zadajte text prvej položky v zozname a potom stlačte kláves ENTER.

  Automaticky sa vytvorí nová odrážka pre ďalšiu položku zoznamu.

 3. Ak chcete zoznam s odrážkami ukončiť a pokračovať v písaní bežného odseku, dvakrát stlačte kláves ENTER alebo stlačením klávesu BACKSPACE odstráňte poslednú odrážku v zozname.

Ak chcete začať zoznam s odrážkami automaticky, zadajte * (hviezdičku) a potom stlačte MEDZERNÍK alebo kláves TAB.

Vytvorenie číslovaného zoznamu

 1. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na položku Číslovanie Obrázok tlačidla .

 2. Zadajte text prvej položky v zozname a potom stlačte kláves ENTER.

  Automaticky sa vytvorí nové číslo pre ďalšiu položku zoznamu.

 3. Ak chcete číslovaný zoznam ukončiť a pokračovať v písaní bežného odseku, dvakrát stlačte kláves ENTER alebo stlačením klávesu BACKSPACE odstráňte posledné číslo v zozname.

Ak chcete automaticky začať číslovaný zoznam, zadajte 1. a potom stlačte MEDZERNÍK alebo kláves TAB.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo úprava hypertextového prepojenia

OneNote automaticky vytvorí hypertextové prepojenie vždy, keď do poznámok zadáte alebo prilepíte internetovú alebo webovú URL adresu.

Pridanie hypertextového prepojenia

Použite jeden z nasledovných postupov:

 • Do poznámok zadajte alebo prilepte internetovú adresu, na ktorú má hypertextové prepojenie odkazovať. Ak chcete napríklad pridať hypertextové prepojenie na webovú stránku spoločnosti Microsoft, zadajte adresu http://www.microsoft.com.

 • V ponuke Vložiť kliknite na položku Hypertextové prepojenie a do dialógového okna Vložiť hypertextové prepojenie zadajte internetovú adresu, na ktorú má hypertextové prepojenie odkazovať, a potom zadajte Zobrazovaný text, pod ktorým sa zobrazí hypertextové prepojenie v poznámkach.

Ak si chcete pomocou hypertextových prepojení urýchliť prístup na iné miesta v poznámkovom bloku, kliknite na sekciu poznámkového bloku, ktorá obsahuje stranu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu tejto strany na okraji, kliknite na položku Kopírovať hypertextové prepojenie na stranu a potom prilepte hypertextové prepojenie do poznámok na miesto, kde sa má zobraziť.

Úprava hypertextového prepojenia

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Upraviť hypertextové prepojenie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie tabuľky

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. V ponuke Tabuľka kliknite na položku Vložiť tabuľku.

 3. Do dialógového okna Vložiť tabuľku zadajte požadovaný počet stĺpcov a riadkov.

Tabuľku môžete rýchlejšie vytvoriť kreslením. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na tlačidlo Vložiť tabuľku a potom posunutím ukazovateľa myši nadol a doprava určite požadovaný počet riadkov a stĺpcov. Pomocou klávesu TAB môžete tiež vytvoriť tabuľku a pridávať do nej nové stĺpce. Nové riadky do tabuľky môžete pridávať pomocou klávesu ENTER.

Na začiatok stránky

Vloženie obrázka

Do poznámok môžete vložiť obrázky, grafiku a obrázky ClipArt.

Pri vkladaní obrázka zo súboru v počítači postupujte takto:

 1. V ponuke Vložiť ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku Zo súboru.

 2. V dialógovom okne Vložiť obrázok prejdite na umiestnenie, v ktorom sa nachádza daný súbor, kliknutím súbor vyberte a potom kliknite na položku Vložiť.

Pri vkladaní obrázka z webovej adresy postupujte takto:

 1. V ponuke Vložiť ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku Zo súboru.

 2. V dialógovom okne Vložiť obrázok zadajte alebo prilepte celú URL adresu súbora s obrázkom do poľa Názov súboru a potom kliknite na položku Vložiť.

Ak chcete komentovať obrázky, ktoré ste vložili do poznámok, zadajte na obrázky text. Na rozdiel od väčšiny iných programov balíka Microsoft Office, vo OneNote kliknutím nevyberiete obrázok, ktorý ste vložili. Namiesto toho sa sem umiestni kurzor na zadávanie textu. Ak chcete označiť obrázok, ktorý ste vložili, premiestnite ukazovateľ nad obrázok. Okolo obrázka sa zobrazí prerušované modré orámovanie a vedľa obrázka sa zobrazí modrá rukoväť v tvare kríža. Ak chcete obrázok vybrať, kliknite na orámovanie alebo rukoväť. Keď je obrázok vybratý, kliknite a presuňte ho na nové miesto na strane.

Na začiatok stránky

Vloženie výrezu obrazovky

Pomocou OneNotu môžete vytvoriť obrázok celej obrazovky počítača alebo jej časti a vložiť ho do poznámok. Tieto obrázky, ktoré sa nazývajú výrezy obrazovky, vám umožňujú rýchlo zaznamenať informácie, ktoré nie je potrebné upravovať. Môžete napríklad vytvoriť obrázok plánu služobnej cesty na webovej stránke cestovnej kancelárie a potom ho prilepiť do svojich poznámok, aby ste ju mohli zobraziť, aj keď nebudete mať prístup na web.

Výrez obrazovky môžete vytvoriť tak, že presunutím ukazovateľa vyberiete obdĺžnikovú oblasť, ktorej veľkosť je v rozsahu od 25 pixlového štvorca po celú výšku a šírku obrazovky. Do poznámok a Schránky sa automaticky pridá obrázok, ktorý obsahuje všetko, čo sa nachádza v tejto obdĺžnikovej oblasti. Ďalšie kópie obrázka môžete ľahko prilepiť na iné strany poznámkového bloku OneNotu alebo do iného programu.

 1. Kliknite na položku Výrez obrazovky v ponuke Vložiť vo OneNote.

  Okno OneNotu sa minimalizuje a zobrazí sa naposledy aktívne okno.

 2. V prípade potreby prepnite na program, ktorý zobrazuje informácie, ktoré chcete zaznamenať ako obrázok (napríklad webová stránka v Internet Exploreri).

 3. Kliknite a podržte tlačidlo myši a potom posúvaním ukazovateľa myši ľubovoľným smerom vytvorte výber. Môžete napríklad začať z ľavého horného rohu plochy, ktorú chcete zaznamenať, a potom posúvať ukazovateľ myši do pravého dolného rohu.

 4. Uvoľnením tlačidla myši vytvoríte výrez obrazovky a vložíte ho do poznámok.

  Tip: Každý výrez obrazovky sa pri vytvorení automaticky skopíruje do Schránky. Ak chcete obrázok vložiť do iného programu, kliknite na položku Prilepiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + V na ľubovoľnom mieste, kam chcete obrázok vložiť.

Poznámka: Výrezy obrazovky sú statické obrázky. Ak ste vytvorili výrez nejakej obrazovky (napríklad webovej stránky) a informácie na nej sa zmenia, výrez obrazovky sa neaktualizuje.

Na začiatok stránky

Pridanie značiek k dôležitým poznámkam

Program OneNote poskytuje niekoľko preddefinovaných značiek, napríklad značky Dôležité alebo Úloha, ktoré môžete priradiť k poznámkam. Môžete tiež vytvoriť vlastné značky a vyhľadávať položky so značkami.

Pridanie značky k poznámke

 1. Umiestnite ukazovateľ myši na miesto v odseku, na ktoré chcete pridať značku.

 2. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na šípku vedľa tlačidla Značky a potom kliknite na požadovanú značku. Napríklad, ak chcete pridať začiarkavacie políčko k niečomu, čo chcete spracovať neskôr, kliknite na položku Úloha Obrázok tlačidla .

Keď k poznámkam pridáte značky, môžete v poznámkach vyhľadávať položky so značkami a zoskupiť ich podľa názvu značky.

Vyhľadávanie poznámok so značkami

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na šípku vedľa tlačidla Značky a potom kliknite na položku Zobraziť všetky poznámky so značkami.

 2. Ak je to potrebné, zúžte rozsah vyhľadávania na table Súhrn značiek poznámok a potom kliknite na položku Obnoviť výsledky.

Značku Úloha môžete použiť ako začiarkavacie políčko na naznačenie toho, či ste danú úlohu už spracovali. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka na pracovnej table Súhrn značiek poznámok alebo na strane, kde sa nachádza značka poznámky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×