Zadanie kódu Product Key pre program systému produktov Office 2007

Pri inštalácii programu systému produktov Microsoft Office 2007 sa zobrazí výzva na zadanie alebo prilepenie 25-znakového kódu Product Key.

Dôležité   Hoci kód Product Key nie je potrebné zadať pri inštalácii, odporúča sa tak urobiť z dôvodu overenia pravosti softvéru. Programy systému produktov systém Microsoft Office 2007 bude možné spustiť 25-krát, potom sa bude vyžadovať zadanie kódu Product Key. Ak po uplynutí tejto doby odkladu nezadáte platný kód Product Key, softvér prejde do režimu so zníženou funkčnosťou a mnohé funkcie nebudú dostupné.

Čo chcete urobiť?

Nájdenie kódu Product Key pre skúšobnú verziu produktu

Nájdenie kódu Product Key pre úplnú verziu produktu

Nájdenie kódu Product Key pre skúšobnú verziu produktu

V závislosti od spôsobu získania skúšobnej verzie produktu (na disku CD alebo DVD, prevzatím, prihlásením na odber, inštaláciou v počítači výrobcom, zostavovateľom systému alebo predajcom) sa môže kód Product Key nachádzať na jednom z nasledujúcich miest:

  • ikona skúšobnej verzie na pracovnej ploche Ikona skúšobnej verzie pre stolný počítač, ak je k dispozícii vopred inštalovaná skúšobná verzia,

  • nálepka na obale disku CD alebo na inom mieste na balení,

  • identifikačná karta produktu spoločnosti Microsoft,

  • e-mailová správa s potvrdením prijatá po prevzatí online alebo správa s oznámením o obnovení.

Dôležité   Ak nemôžete nájsť kód Product Key pre skúšobnú verziu produktu, na lokalite skúšobných verzií balíkov Microsoft Office 2007 pre osobné počítače si prečítajte ďalšie informácie o spôsoboch vyžiadania kódu Product Key.

Na začiatok stránky

Nájdenie kódu Product Key pre úplnú verziu produktu

Kód Product Key pre úplnú verziu produktu sa môže nachádzať alebo ho možno získať na nasledujúcich miestach:

  • nálepka na obale disku CD alebo na inom mieste na balení,

  • certifikát pravosti,

  • e-mailová správa s potvrdením prijatá po zakúpení produktu online.

Dôležité   Kód Product Key nestraťte. Odložte si balenie alebo si číslo zapíšte a uložte na bezpečnom mieste. Ak kód Product Key stratíte, prečítajte si článok Získanie nového kódu Product Key pre program balíka Office, ktorý je k dispozícii v databáze Microsoft Knowledge Base.

Ak sa zobrazí chybové hlásenie alebo sa vyskytne problém, navštívte centrum zdrojov informácií týkajúcich sa inštalácie balíka Microsoft Office 2010, kde nájdete informácie potrebné na riešenie problémov a kontaktné informácie technickej podpory produktov spoločnosti Microsoft.

Platí pre: Office 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Outlook 2007, Project Standard 2007, Project 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk