Zabezpečenie služby v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Používajte zabezpečenie služby v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Office 365 na prístup k dokumentom, ktoré sú venované rôznym témam, ku ktorým patria:

 • Postupy spoločnosti Microsoft pri zabezpečovaní údajov o zákazníkoch, ktoré sú uložené v službách Office 365;

 • Nezávislé zostavy auditu tretích strán pre Office 365;

 • Podrobnosti o implementácii a testovaní ovládacích prvkov zabezpečenia, ochrany osobných údajov a súladu, ktoré Office 365 používa na ochranu vašich údajov.

Môžete sa tiež dozvedieť, ako môže Office 365 pomôcť zákazníkom dodržiavať normy, zákony a predpisy platné v širokej škále odvetví, ako napríklad:

 • Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) 27001 a 27018;

 • Zákon USA o zodpovednosti za prenos údajov zdravotného poistenia z roku 1996 (HIPAA);

 • Federálny program správy rizík a oprávnení (FedRAMP).

Kto má prístup k zabezpečeniu služby pre Office 365 a akým spôsobom?

K zabezpečeniu služby majú prístup noví zákazníci a zákazníci hodnotiaci služby Microsoft Online Services. Ide o súčasť plánov Office 365 Enterprise E3 a E5 (skúšobné verzie aj platené predplatné). Ak nemáte ani jeden z týchto plánov a chcete vyskúšať zabezpečenie služby, môžete si zaregistrovať skúšobnú verziu služieb Office 365 Enterprise E5.

Existujúci zákazníci Office 365 Pro sú prístupné zabezpečovania služby. Ak ste Office 365 globálneho správcu (niekedy sa nazýva správca spoločnosti) pre vašu organizáciu, už budete mať prístup k zabezpečeniu služby a je to možné palube ostatným. Ak si nie ste Office 365 globálneho správcu pre vašu organizáciu a budete potrebovať prístup k zabezpečeniu služby, požiadajte svojho správcu, môžete pridať do skupiny rolí zabezpečenia používateľa služieb.

Poskytnite prístup k zabezpečeniu služby všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľajú na zabezpečení a dodržiavaní súladu, vrátane tímov a pracovníkov zodpovedných za zabezpečenie informácií, riadenie rizík, súlad a audit vo vašej organizácii. Podrobnosti nájdete v téme Adaptácia ďalších používateľov alebo skupín zabezpečenia služby.

Zabezpečenie služby je prístupné prostredníctvom Centra zabezpečenia a dodržiavania súladu. Dostanete sa tam takto:

Prechod do Centra zabezpečenia a dodržiavania súladu:

 1. Prejdite na stránku https://protection.office.com.

 2. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 3. Na ľavej table vyberte položku Zabezpečenie služby. Potom si vyberte nastavenia odvetvia a oblastné nastavenia a adaptujte ďalších používateľov alebo skupiny zabezpečenia služby.

  Poznámka: Ak potrebujete prístup k zabezpečeniu služby a nie je zahrnutý v ľavej table Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu, požiadajte správcu Office 365 môžete pridať do skupiny rolí služby zabezpečenia používateľa na stránke povolení.

Výber nastavení odvetvia a oblastných nastavení

Pri prvom prístupe k zabezpečeniu služby je potrebné nakonfigurovať nastavenia odvetvia a oblastné nastavenia. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Konfiguráciou týchto nastavení získate prostredníctvom zabezpečenia služby obsah, ktorý je pre vašu organizáciu najrelevantnejší. Konfigurácia nastavení odvetvia a oblastných nastavení:

 1. Po prístupe k zabezpečeniu služby vyberte položku Nastavenia a zobrazí sa stránka s nastaveniami odvetvia a oblastnými nastaveniami, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazenie stránky nastavení Centra ochrany
 2. Na stránke Nastavenie kliknite na šípku nadol vedľa oblasti a začiarknite príslušné oblasti pre vašu organizáciu.

 3. Vyberte šípku nadol vedľa položky Odvetvie a začiarknite príslušné odvetvia pre vašu organizáciu.

 4. Po výbere oblastí a odvetví vyberte položku Uložiť.

Hľadanie, revízia a sťahovanie obsahu z oblasti súladu a dôveryhodnosti

Ak chcete revidovať a sťahovať obsah, na navigačnej table vyberte možnosť:

 • Zostavy o súlade zariadenia s nariadeniami na zobrazenie nezávislých auditov a hodnotení služieb Office 365 a iných cloudových služieb spoločnosti Microsoft, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky;

  Zobrazenie stránky zabezpečenia služby: Správy o súlade služby
 • Dokumenty týkajúce sa dôveryhodnosti na zobrazenie informácií o tom, ako spoločnosť Microsoft prevádzkuje služby Office 365, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky;

  Zobrazenie stránky zabezpečenia služby: Dôverovanie dokumentom od spoločnosti Microsoft
 • Overené regulačné opatrenia na zobrazenie informácií o tom, ako regulačné opatrenia v službách Office 365 spĺňajú požiadavky v oblasti zabezpečenia, ochrany osobných údajov a dodržiavania nariadení, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazuje obrazovku s auditom regulačných opatrení v rámci zabezpečenia služby.

Vyberte zostavu, ktorú chcete stiahnuť, a výberom položky Uložiť ju stiahnite do počítača. Pri overených regulačných nariadeniach vyberte požadovanú zostavu a potom vyberte položku Stiahnuť. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zostavy, ktoré môžete nájsť na každej stránke zabezpečenia služby.

Poznámka: Zostavy a dokumenty zabezpečenia služby sú k dispozícii na stiahnutie minimálne 12 mesiacov po publikovaní, alebo kým nie je k dispozícii nová verzia dokumentu.

Stránka zabezpečenia služby

Obsah k dispozícii

Popis

Zostavy o súlade

 • FedRamp

 • Hodnotenie GRC

 • ISO

 • SOC/SSAE

Pomocou zostáv o súlade služby môžete revidovať hodnotenia auditov vykonaných nezávislými audítormi tretích strán týkajúcich sa poskytovania služieb Office 365.

Dokumenty dôveryhodnosti

 • Najčastejšie otázky a štúdie

 • Zostavy riadenia rizika

Štúdie, často kladené otázky, koncoročné zostavy a iné zdroje s dôvernými informáciami spoločnosti Microsoft, ktoré sú vám k dispozícii podľa zmluvy o zachovaní dôvernosti, môžete používať na vlastnú revíziu alebo hodnotenie rizika.

Overené regulačné opatrenia

Globálne normy a predpisy implementované v službách Office 365.

Pomoc s vyhodnocovaním rizík pri hodnotení, adaptácii alebo používaní služieb Office 365. Zistite:

 • ako regulačné opatrenia v službách Office 365 spĺňajú požiadavky v oblasti zabezpečenia, ochrany osobných údajov a dodržiavania nariadení;

 • akým testom boli podrobené regulačné opatrenia v službách Office 365, aké boli výsledky týchto testov, a kedy boli ukončené.

V závislosti od vášho konkrétneho nastavenia môžu mať možnosti zahrnuté vo vašom zobrazení určité rozdiely.

Adaptácia ďalších používateľov alebo skupín zabezpečenia služby

Ak ste jedinou osobou vo vašej organizácii, ktorá potrebuje prístup k zabezpečeniu služby, tento krok môžete vynechať. V opačnom prípade pridajte ďalších používateľov alebo skupiny k zabezpečeniu služby. Pridanie ďalších používateľov alebo skupín:

 1. V Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu vyberte na ľavej table položku Povolenia, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Snímka obrazovky s stránku zabezpečenie a dodržiavanie súladu centrum povolenia s služby zabezpečenia, ktoré vybral používateľ.
 2. Na ľavej table vyberte položku Používateľ zabezpečenia služby a potom vyberte položku Upraviť, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazenie vybratej roly Používateľ zabezpečenia služby a potom výber ikony úprav.
 3. V dialógovom okne Skupina rolí v časti Členovia vyberte položku + a pridajte členov do roly používateľov zabezpečenia služby, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazí dialógové okno Používateľ zabezpečenia služby so zvýraznenou ikonou pridania v časti Členovia
 4. V nasledujúcom dialógovom okne vyberte jednotlivcov alebo skupiny, ktoré potrebujú zobraziť zostavy o súlade zabezpečenia služby a zdrojov o dôveryhodnosti. Vyberte položku Pridať pre každý výber a dokončite ho výberom položky OK.

 5. Každý používateľ alebo skupina pridaní do roly používateľa zabezpečenia služby môžu teraz používať zabezpečenie služby a sťahovať zostavy, či iné dokumenty v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu.

Ak chcete pridať ďalších používateľov, či odstrániť aktuálnych používateľov, môžete tak kedykoľvek urobiť návratom na stránku Povolenia.

Získanie pomoci o zabezpečení služby

Obráťte sa na oddelenie technickej podpory služieb Office 365 for business.

Najčastejšie otázky

Prečo sa zobrazuje chybové hlásenie s oznámením, že dokumenty zabezpečenia služby sú poškodené?

Väčšina dokumentov služby assurance je vo formáte PDF. Vyberte položku Uložiť uložte tieto súbory a potom ich otvoriť z lokálneho počítača.

Pozrite tiež

Prejsť na zabezpečenie služieb Office 365 a centrum dodržiavania súladu

Vyhľadávanie a vyšetrovanie v Office 365 zabezpečenie a dodržiavanie súladu Centrovať

Správa údajov v Office 365 zabezpečenie a dodržiavanie súladu Centrovať

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×