Zabezpečenie dostupnosti písiem vložením do publikácie

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vloženie písiem do publikácie je jedným z najvhodnejších spôsobov, ako zabezpečiť, že bude písmo za každých okolností dostupné, dokonca aj po premiestnení publikácie do nového počítača alebo po jej odovzdaní do komerčnej tlačiarne.

Môžete vložiť len písma TrueType, a potom len vtedy, ak ich licencií umožňuje vkladanie. Všetky písma TrueType, ktoré sú zahrnuté v programe Publisher umožňujú vkladanie.

Vložené písma zväčšujú veľkosť súboru publikácie, takže pravdepodobne budete chcieť obmedziť počet vkladaných písiem. Môžete vybrať vloženie všetkých písiem (vrátane alebo bez systémových písiem), iba určitých písiem alebo podmnožín určitých písiem.

Poznámka: Program Publisher vkladá písma typu TrueType v predvolenom nastavení pri použití sprievodcu Zbaľ a choď na prípravu publikácie pred jej odovzdaním do komerčnej tlačiarne. Vloženie nie je potrebné vybrať v dialógovom okne Písma pred spustením sprievodcu.

Čo chcete urobiť?

Vložiť všetky písma TrueType

Vložiť jednotlivé písma TrueType

Vloženie podmnožiny písma TrueType

Zistite, či je možné vložiť písmo

Vloženie všetkých písiem typu TrueType

Pri vkladaní písiem do publikácie nie sú vo vložených písmach zahrnuté bežné systémové písma, pretože sú vo väčšine ostatných počítačov pravdepodobne nainštalované. Vloženie systémových písiem je možné vybrať. (Môžete napríklad vybrať ich vloženie, ak viete, že istý používateľ pracujúci s publikáciou k nim nemá prístup.)

 1. Kliknite na kartu Súbor, ukážte na položku Nastavenie komerčnej tlače a potom kliknite na možnosť Správa vložených písiem.

 2. V dialógovom okne Písma začiarknite políčko Pri ukladaní publikácie vložiť písma TrueType.

 3. Ak chcete vložiť systémové písma, zrušte začiarknutie políčka Nevkladať bežné systémové písma.

Poznámka: Ak program Publisher zobrazí upozornenie, že ste použili písma, ktoré nie je možné vložiť, kliknite na tlačidlo OK. Komerčná tlačiarenská služba musí mať prístup k všetkým písmam, ktoré neboli vložené. Ak tlačiarenská služba k týmto písmam prístup nemá, bude potrebné zvážiť použitie náhradných písiem v publikácii.

Na začiatok stránky

Vloženie jednotlivých písiem typu TrueType

Pre jednotlivé písma je možné nastaviť stav vkladania. Ak viete, že niektoré písma typu TrueType sú v počítači alebo v komerčnej tlačiarenskej službe dostupné, ale iné k dispozícii nie sú, je možné vložiť iba tie písma, ktoré sú potrebné.

 1. Kliknite na kartu súbor, ukážte na Nástroje komerčnej tlače a potom kliknite na položku Spravovať vložené písma.

 2. V dialógovom okne Písma vyberte písmo a potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete vložiť písmo, ktoré bolo nastavené tak, aby sa nevkladalo, kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete zmeniť stav vkladania písma, ktoré bolo nastavené tak, aby sa vkladalo, na hodnotu Nevkladať, kliknite na položku Nevkladať.

Na začiatok stránky

Vloženie podmnožiny písma typu TrueType

Pri vkladaní písma je možné namiesto vloženia celého písma vložiť iba znaky písma použité v publikácii. Vloženie podmnožiny písma môže byť užitočné, ak je potrebné zachovať menšiu veľkosť súboru publikácie. Ak vyberiete túto možnosť, v texte nie je možné uskutočňovať zmeny, ani do textu pridávať dodatky s využitím znakov, ktoré nie sú v podmnožine zahrnuté. Ak predpokladáte, že budete publikáciu neskôr upravovať, vloženie podmnožiny písiem nepoužite.

 1. Kliknite na kartu súbor, ukážte na Nástroje komerčnej tlače a potom kliknite na položku Spravovať vložené písma.

 2. V dialógovom okne Písma začiarknite políčko Pri ukladaní publikácie vložiť písma TrueType.

 3. Začiarknite políčko Pri vkladaní deliť písma do podmnožín.

Poznámka: Ak sa pri zadávaní textu do publikácie zobrazujú namiesto písmen obdĺžniky, zadali ste znaky, ktoré nie sú zahrnuté do vloženej podmnožiny písma. Ak chcete v publikácii obnoviť celé písmo, zrušte začiarknutie políčka Pri vkladaní deliť písma do podmnožín.

Na začiatok stránky

Overenie možnosti vloženia určitého písma

Licenčné obmedzenia písma nemusia umožňovať vkladanie určitého písma. Písma obsiahnuté v programe Publisher nemajú žiadne licenčné obmedzenia, to znamená, že ich môžete vložiť do publikácie. Písma, ktoré sa nedodávajú spolu s programom Publisher, môžu obsahovať určité obmedzenia.

 1. Kliknite na kartu súbor, ukážte na Nástroje komerčnej tlače a potom kliknite na položku Spravovať vložené písma.

 2. V častiach Licenčné obmedzenia a Vložiť písmo overte podrobnosti licencie písma.

  Ak je v licenčných obmedzeniach uvedená hodnota Možno vložiť, písmo je možné vkladať. Ak je ako licenčné obmedzenie uvedená hodnota Iba ukážka alebo hodnota Nemožno vložiť, zvážte zmenu písma v publikácii.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×