Začíname pracovať s balíkom Microsoft Office Starter 2010

Balík Microsoft Office Starter 2010, ktorý je predinštalovaný na počítači a pripravený na používanie, je zjednodušenou verziou balíka Microsoft Office 2010. Balík Office Starter obsahuje tabuľkový program Microsoft Excel Starter 2010 a program na spracovanie textu Microsoft Word Starter 2010. Balík Office Starter takisto umožňuje vytvárať zariadenia, pomocou ktorých je možné spustiť balík Office Starter na inom počítači, v prípade, že sa práve nenachádzate pri počítači, ktorý bežne používate.

Tento článok prináša stručný prehľad o balíku Office Starter a takisto obsahuje prepojenia na články, ktoré sa hlbšie venujú jednotlivým programom.

Logo Začíname pracovať

ČO CHCETE UROBIŤ

KAM CHCETE ÍSŤ

Vyhľadávanie informácií o programe Word Starter    

Začíname pracovať s programom Word Starter

Úvod do programu Word Starter

Vyhľadávanie informácií o programe Excel Starter    

Začíname pracovať s programom Excel Starter

Úvod do programu Excel Starter

Obsah tohto článku

Prehľad balíka Office Starter 2010

Prehľad zariadenia Office Starter na cesty

Rozdiely medzi balíkom Office Starter 2010 a Office 2010

Prehľad balíka Office Starter

Balík Office Starter 2010 je predinštalovaný na počítači. Na jeho sprístupnenie kliknite na tlačidlo Microsoft Office 2010 v ponuke Štart systému Windows a potom kliknite na možnosť používanie balíka Office Starter.

Prvé použitie balíka Office Starter

Balík Office Starter 2010 sa svojím vzhľadom výrazne ponáša na balík Office 2010. Ak po prvýkrát používate rozhranie pása s nástrojmi alebo zobrazenie Backstage, balík Office Starter vám umožní osvojiť si prácu s novým rozhraním pred inováciou na balík Office 2010.

Programy Word Starter a Excel Starter

Na začiatok stránky

Prehľad zariadenia Office Starter na cesty

Zariadenie Office Starter na cesty umožňuje používať programy balíka Office Starter v inom počítači. Ako zariadenie je možné použiť jednotku USB flash, ktorú konfigurujete spustením Správcu zariadení Microsoft Office Starter na cesty po pripojení zariadenia k počítaču.

Po konfigurácii zariadenia je možné ho pripojiť k inému počítaču a spustiť na ňom programy balíka Office Starter, bez ohľadu na to, či je na danom počítači nainštalovaný balík Microsoft Office. Po odpojení zariadenia sa balík Office Starter z daného počítača odstráni.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní zariadenia Office Starter na cesty získate v časti Vytvorenie zariadenia Microsoft Office Starter na cesty.

Na začiatok stránky

Rozdiely medzi balíkmi Office Starter 2010 a Office 2010

Balík Office Starter sa od úplnej verzie balíka Office odlišuje tým, že pozostáva len z dvoch pracovných programov (Word Starter a Excel Starter) a jeho rozhranie zahŕňa zobrazovanie reklám. Funkcie bežne používané v obchodnom alebo akademickom nastavení nie sú k dispozícii.

Ak vyžadujete viac funkcií, inovácia na balík Office 2010 je možná priamo z balíka Office Starter 2010. Na páse s nástrojmi kliknite na tlačidlo Kúpiť na karte Domov.

Obrázok tlačidla

Viac informácií o rozdieloch vo funkciách medzi programami balíka Office Starter 2010 a Office 2010 získate v časti Podpora funkcií programu Word Startera Podpora funkcií programu Excel Starter.

Na začiatok stránky

Platí pre: Word Starter, Excel StarterBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk