Začíname pracovať: Úvod k programu Microsoft Project

Obrázok úvodu k programu Microsoft Project.

Je pre vás program Microsoft Project úplnou novinkou?

Je možné, že máte zodpovednosť za dlhý a komplexný projekt, a tento program ste nikdy predtým nepoužívali. Čo teraz?

Pomocou prepojení uvedených v tomto dokumente získate podrobné informácie o výhodách používania programu Project v porovnaní s inými programami. Potom môžete tento program začať používať a vykonávať základné úlohy riadenia projektov. Naučíte sa aj to, ako získať ďalšiu pomoc od iných používateľov programu Project, ktorí sa nachádzajú na „rovnakej lodi“.

Čo chcete urobiť?

Používanie programu Microsoft Project na riadenie projektu

Vytvorenie a naplánovanie projektu

Pripojenie k ďalším používateľom programu Project

Používanie programu Microsoft Project na riadenie projektu

Najlepším spôsobom, akým sa naučiť pracovať s programom Microsoft Project, je začať ho používať na vykonávanie základných úloh riadenia projektov. Nasledujúce prepojenia poskytujú pokyny a videá, ktoré vám pomôžu vybrať sa správnym smerom.

Potrebujete si pred začatím osviežiť informácie o základných úlohách riadenia projektov? Prečítajte si časť Začíname pracovať: Úvod do riadenia projektov.

Začnite používať na riadenie projektov niečo viac, než program Excel

Program Microsoft Project ponúka nástroje na riadenie komplexnosti v rámci projektov, ktoré sú viac než jednoduchým radom úloh.

Oboznámenie sa s programom Project 2010

Pozrite si videá, kurzy, a ďalšie pomôcky, vďaka ktorým sa môžete hneď pustiť do práce s programom Project 2010.

Zaraďte rýchlosť s programom Project 2010 (čoskoro k dispozícii)

Toto video uvádza spôsob, akým sa používa program Project 2010 na riadenie projektov.

Stručná referenčná príručka na riadenie projektov pre program Project 2010

Táto príručka, ktorú si môžete vytlačiť, vám pomôže pri implementácii základných úloh riadenia projektov pomocou programu Project 2010.

Úvod do riadenia projektov

Troška metodológie nikomu neublíži. Znalosť základov riadenia projektov vám pomôže využiť program Project 2010 v maximálnej miere.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a naplánovanie projektu

Keď ste pripravení používať program Project 2010 na riadenie projektu, budete musieť pridať a prepojiť úlohy, vytvoriť kalendáre a rozhodnúť sa, ako naplánovať prostriedky a úlohy. Nasledujúce prepojenia vám pomôžu začať.

Nastavenie projektu

Tento prehľad vás bude sprevádzať širším obrazom nastavenia projektu pomocou programu Project 2010.

Video kurz: Začíname pracovať s programom Project 2010

Video kurz, vďaka ktorému pochopíte základy používania programu Project 2010.

Plánovanie v programe Project

Prostredníctvom nových funkcií, ako napríklad manuálne naplánovaných úloh, neaktívnych úloh a plánovania zhora nadol získate väčšiu kontrolu.

Projekt v širšom kontexte

Ste zmätení z toho, čo je to projekt? Nájdete tu ďalšie informácie o projektoch v porovnaní s portfóliami, výstupmi a ostatnými udalosťami súvisiacimi s projektmi.

Na začiatok stránky

Pripojenie k ďalším používateľom programu Project

Skúsení projektoví manažéri a používatelia programu Microsoft Project sú najvýznamnejším zdrojom informácií pre nového projektového manažéra. Existuje veľa spôsobov spájania komunity a nájdenia odpovedí na vaše otázky.

Pripojenie k ďalším používateľom programu Project

Vypočujte si spoločné názory ostatných používateľov programu Microsoft Project pomocou zverejnenia otázok v diskusných skupinách, čítajte blogy k programu Project, spojte sa so skupinami riadenia projektov na sociálnej sieti Facebook a kanáli Twitter, alebo využívajte ďalšie zdroje informácií v komunitách, ktoré sú spomenuté v tomto článku.

Stránka programu Project v službe Facebook

Získajte odpovede na otázky o programe Microsoft Project a o riadení projektov.

Aktualizácie programu Project na lokalite Twitter

Tím pomocníka k programu Project ohlasuje informácie o novom a aktualizovanom obsahu.

Blog tímu programu Project

Ponúka názory a myšlienky od programových manažérov spoločnosti Microsoft o tom, čo je program Microsoft Project a kam smeruje.

Na začiatok stránky

Platí pre: Project 2010, Project Standard 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk