Začiatok číslovania strán v dokumente programu Word pre Mac

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Niekedy možno nechcete čísla strán do hlavičky alebo päty je rovnaký ako skutočné čísla strán dokumentu.

Vyberte scenár, ktorá najlepšie vyhovuje, čo chcete urobiť:

Nechcete, aby sa číslo strany zobrazovať na úvodnej stránke, ale chcete druhej strane zobrazíte "Strana 2."

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Hlavička > Upraviť hlavičku (alebo Päta > Upraviť pätu ).

 2. Na karte Hlavička a päta – návrh nástrojov vyberte možnosť Iné na prvej strane.

  Po dvojitom kliknutí do oblasti hlavičky alebo päty Word zobrazí kartu Hlavička a päta.

  Poznámka: Iné na prvej strane môžete použiť na prvú stranu sekcie v dokumente, nielen prvej strany.

 3. V oblasti hlavičky alebo päty, mali by ste vidieť označenie na prvej strane, že Hlavičky prvej strany. Vyberte číslo strany, zvýraznite ho a stlačte kláves Delete.

 4. Kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo stlačením klávesu Esc ukončite.

Prvú stranu dokumentu je Titulná strana, druhej strane obsahu, a chcete tretí stránku a zobrazia sa "Strana 1".

Ak chcete začať číslovať strany hlbšie v dokumente, najprv rozdeľte dokument do sekcií, zrušte medzi nimi prepojenie a potom vložte čísla strán.

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť zlom sekcie.

 2. Kliknite na položky Rozloženie > Zlomy > Nasledujúca strana.
  Karta Rozloženie so zvýraznenou položkou Ďalšia strana

  (Uistite sa, že nemáte kliknite na položku stránka, novú prázdnu stranu sa vloží do dokumentu.)

 3. Dvakrát kliknite na miesto v hlavičke alebo päte, kde chcete zobraziť čísla strán. Otvorí sa karta Hlavička a päta.

 4. Kliknutím na položku Prepojiť s predchádzajúcim túto možnosť vypnite a zrušte prepojenie medzi hlavičkou a pätou predchádzajúcej sekcie.
  Karta Hlavička a päta so zvýraznenou položkou Prepojiť s predchádzajúcim

 5. Kliknite na položky Číslo strany > Číslo strany a potom vyberte požadované zarovnanie a pozíciu.

 6. Kliknutím na položky Číslo strany > Formátovať čísla strán otvorte dialógové okno Formát čísiel strán.

 7. Ak sa má číslovanie začať číslom 1, kliknite na položku Začať od a napíšte číslo 1 (v opačnom prípade Word použije skutočné číslo strany).
  V poli Formát čísla strany je položka Začať od = 1.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Po dokončení kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty.
  Karta Hlavička a päta so zvýraznenou položkou Zavrieť

Počas spolupráce s množiny dokumentov a prvého dokumentu začína vetou: "Na strane 1" a končí na "Stránky 52." Chcete na prvú stranu v druhom dokumente v okne Nastavenie začínať "Stránky 53,", pretože je nasledujúce číslo.

 1. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty strany v dokumente.

  Word otvorí hlavičku alebo pätu na úpravu a zobrazí sa karta Hlavička a päta.

  Po dvojitom kliknutí do oblasti hlavičky alebo päty Word zobrazí kartu Hlavička a päta.
 2. Ak dokument ešte neobsahuje čísla strán, kliknite na položku Číslo strany na karte Hlavička a päta a potom kliknite na položku Číslo strany.

  Na karte Hlavička a päta kliknutím na položku Číslo strany v ponuke Číslo strany pridáte číslo strany.

  Word zobrazí okno Čísla strán, kde si môžete vybrať umiestnenie a zarovnanie čísel strán a následným kliknutím na položku OK ich pridať do dokumentu.

  V dialógovom okne Čísla strán nastavte umiestnenie a zarovnanie čísel strán.
 3. Kliknite na položky Číslo strany > Formátovať čísla strán.

  Ak chcete formátovať čísla strán, kliknite na položku Číslo strany na karte Hlavička a päta a potom kliknite na položku Formátovať čísla strán.
 4. V dialógovom okne Formát čísiel strán vyberte položku Začať od a potom zadajte požadované číslo prvej strany dokumentu.

  Začiatočné číslo strany nastavíte výberom položky Začať od a následným zadaním čísla.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Úpravy hlavičky alebo päty zastavíte kliknutím na položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo dvojitým kliknutím na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty.

  Ak chcete zastaviť úpravy hlavičky alebo päty dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu.

Vyberte scenára, ktorá najlepšie vyhovuje, čo chcete urobiť:

Nechcete, aby sa číslo strany zobrazovať na úvodnej stránke, ale chcete druhej strane zobrazíte "Strana 2."

 1. Na karte Prvky dokumentu v časti Hlavička a päta kliknite na položku Strana.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Hlavička a päta

 2. Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť číslo na prvej strane.

  Poznámka: Ak je dokument rozdelený na sekcie, vyberte tie, v ktorých chcete skryť číslo strany na prvej strane sekcie.

Prvú stranu dokumentu je Titulná strana, druhej strane obsahu, a chcete tretí stránku a zobrazia sa "Strana 1".

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Koncept.

 2. Kliknite na sekciu, kde chcete začať s číslovaním.

  Ak dokument neobsahuje žiadne zlomy sekcií, vložiť, odstrániť, alebo zlom sekcie zmeniť miesto, kde chcete začať číslovanie strán. V ponuke Vložiť ukážte na zlom a potom vyberte príslušný typ zlomu sekcie.

 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta.

 4. Kliknite do oblasti hlavičky v hornej časti strany alebo do oblasti päty v dolnej časti strany.

 5. Na karte Prvky dokumentu v časti Hlavička a päta kliknite na položku Strana.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Hlavička a päta

 6. Kliknite na tlačidlo Formát.

 7. Do poľa Začať od zadajte číslo 1 a kliknite na tlačidlo OK.

  Tipy: 

  • Každú sekciu v dokumente môžete číslovať nezávisle od seba.

  • Ak nechcete vytlačiť číslo strany na prvej strane sekcie, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť číslo na prvej strane v dialógovom okne Čísla strán.

Počas spolupráce s množiny dokumentov a prvého dokumentu začína vetou: "Na strane 1" a končí na "Stránky 52." Chcete na prvú stranu v druhom dokumente v okne Nastavenie začínať "Stránky 53,", pretože je nasledujúce číslo.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Prvky dokumentu v časti Hlavička a päta kliknite na položku Strana.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Hlavička a päta

 3. Kliknite na tlačidlo Formát.

 4. Do poľa Začať od zadajte číslo a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Ak je dokument rozdelený na sekcie, kliknite na sekciu, v ktorej chcete zmeniť počiatočné číslo strany.

  • Každú sekciu v dokumente môžete číslovať nezávisle od seba.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Pridanie alebo odstránenie čísel strán

Pridanie čísel strán do existujúcej hlavičky alebo päty

Pridanie čísla strany X z Y do dokumentu

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×