Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Knižnica dokumentov v službe SharePoint Online je skvelý nástroj na zdieľanie dokumentov v rámci tímu alebo organizácie. Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na nahratie, synchronizáciu, vytvorenie, zobrazenie a zdieľanie dokumentov v „moderných“ knižniciach dokumentov.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v SharePointe Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Spustenie aplikácie SharePoint a otvorenie knižnice dokumentov

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 svojej organizácie.

 2. Ak chcete otvoriť spúšťač aplikácií, presuňte výber na prepojenie Spúšťač aplikácií stláčaním klávesu Tab, až kým sa neozve „Menu, Open the App launcher to access your Office 365 apps“ (Ponuka, Otvorením spúšťača aplikácií prejsť na aplikácie služieb Office 365). Stlačte kláves Enter.

 3. Ak používate Moderátora, aplikáciu SharePoint otvoríte takto: v spúšťači aplikácií presuňte výber na aplikáciu SharePoint stláčaním klávesu Tab, až kým sa neozve „Go to SharePoint, Link“ (Prejsť na SharePoint, Prepojenie). Stlačte kláves Enter.

 4. Ak používate JAWS, aplikáciu SharePoint otvoríte takto:

  1. Stláčaním klávesu Tab, až kým sa neozve „View all my apps, Link“ (Zobraziť všetky moje aplikácie, Prepojenie), otvorte položku Moje aplikácie. Stlačte kláves Enter.

  2. Presuňte výber do poľa Aplikácie na hľadanie (jedna z prvých položiek na strane). Ozve sa „Leaving menus, My apps, Edit, Type text“ (Odchod z ponúk, Moje aplikácie, Upraviť, Zadať text).

  3. Zadajte text sharepoint.

  4. Presuňte výber na jediný výsledok vyhľadávania na stránke: aplikácia SharePoint. Ozve sa „SharePoint link“ (Prepojenie SharePoint). Stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete otvoriť lokalitu, ktorá obsahuje knižnicu dokumentov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov požadovanej lokality. Otvorte lokalitu stlačením klávesu Enter.

 6. Ak chcete presunúť výber na knižnicu dokumentov, stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve názov požadovanej knižnice. Otvorte ju stlačením klávesu Enter.

Poznámka : Informácie o vzhľade používateľského rozhrania a navigácii pomocou klávesnice v aplikácii SharePoint Online nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v SharePointe Online.

Zobrazenie moderných knižníc dokumentov SharePointu Online

Knižnice dokumentov služby SharePoint Online majú nový vzhľad, ktorý sa označuje ako moderný a pripomína OneDrive.

Poznámka : Predchádzajúci vzhľad sa nazýva klasický. Niektoré funkcie služby SharePoint Online sa postupne zavádzajú pre organizácie, ktoré sa zapojili do programu First Release. Organizáciám, ktoré sa do programu First Release nezapojili a ani nepoužívajú moderné zobrazenie v knižniciach dokumentov služby SharePoint Online, sa môže zobrazovať používateľské rozhranie odlišné od toho, ktoré je popísané v témach online Pomocníka. Zistite viac o moderných knižniciach dokumentov SharePointu Online.

 1. Na zobrazenie moderných knižníc dokumentov služby SharePoint Online stlačte kláves Tab, kým sa neozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to).

  Tip : Ak sa neozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už v knižnici dokumentov používate moderné zobrazenie.

 2. Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na moderné a výber sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

Práca s čítačkami obrazovky

Čítačky obrazovky sú aplikácie, ktoré umožňujú nevidiacim a slabozrakým používateľom vypočuť si zvukové vyjadrenie prvkov používateľského rozhrania. Rovnako ako v prípade používateľského rozhrania v iných produktoch spoločnosti Microsoft, aj prvky používateľského rozhrania v aplikácii SharePoint Online majú názvy, ktoré čítačky obrazovky dokážu rozpoznať (názvy pre osoby s postihnutím).

Ak používate SharePoint Online s čítačkou obrazovky, táto čítačka obrazovky vám nahlas prečíta názvy pre osoby s postihnutím (spolu so všetkými ostatnými relevantnými informáciami) vždy, keď sa výber čítačky obrazovky presunie na prvok používateľského rozhrania, ktorý používate v službe SharePoint Online.

Ak napríklad v knižnici dokumentov vyberiete prepojenie Nahrať, výber čítačky obrazovky sa presunie na toto prepojenie a čítačka obrazovky prečíta „Upload“ (Nahrať). Po vybratí dokumentu alebo priečinka sa ozve jeho názov.

Moderátor

Moderátora môžete zapínať a vypínať stlačením klávesu s logom Windows spolu s klávesom Enter. Informácie o Moderátorovi nájdete v téme Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor.

JAWS

Informácie o aplikácii JAWS nájdete v dokumentácii k čítačke obrazovky JAWS.

Pozrite tiež

Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v SharePointe Online

Začíname používať čítačku obrazovky na domovskej stránke SharePointu Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×