Začíname s onenotovým poznámkovým blokom pre učebné predmety: návod pre učiteľov

Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety je aplikácia, ktorá vám pomôže pri nastavovaní programu OneNote vo vašej triede. Táto aplikácia vytvorí poznámkový blok pre učebné predmety, ktorý obsahuje tri typy vedľajších poznámkových blokov:

 • Poznámkové bloky študentov – sú to súkromné poznámkové bloky, ktoré sú zdieľané so všetkými učiteľmi a ich jednotlivými študentmi. Učitelia môžu k týmto poznámkovým blokom pristupovať kedykoľvek, ale študenti poznámkové bloky ostatných študentov nevidia.

 • Knižnica obsahu – je to poznámkový blok slúžiaci učiteľom na zdieľanie študijných materiálov so študentmi. Učitelia môžu tieto materiály upravovať a pridávať do nich ďalšie položky, ale študenti si ho môžu zobraziť iba na čítanie.

 • Priestor na spoluprácu – ide o poznámkový blok slúžiaci pre všetkých študentov a učiteľa v triede na zdieľanie, organizáciu a spoluprácu.


Okrem toho sme vydali doplnok Poznámkový blok pre učebné predmety, užitočný nástroj, ktorý učiteľom umožňuje pracovať s poznámkovými blokmi pre učebné predmety ešte efektívnejšie. Tento doplnok je voľne dostupný pre používateľov OneNotu 2013 a 2016 pre Windows a taktiež je súčasťou OneNotu 2016 pre Mac. Ďalšie informácie nájdete v týchto článkoch technickej podpory:


Čo budete potrebovať

 • Predplatné služieb Office 365 for Education zahŕňa aj OneDrive for Business. Ak si nie ste istí, či ho už máte, obráťte sa na správcu IT, ktorý to overí.

 • Konto pridelené vašou organizáciou pre vás ako učiteľa s povoleniami, ktoré sú potrebné na používanie aplikácie Onenotové poznámkové bloky pre učebné predmety pri vytváraní poznámkových blokov pre učebné predmety.

 • Vaši študenti musia mať konto Office 365 pridelené organizáciou.

Na používanie aplikácie Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety odporúčame Internet Explorer 10 alebo Internet Explorer 11. Fungovať by mali aj iné moderné prehliadače.


ZAČÍNAME

Spustenie aplikácie Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety

 1. Prihláste sa do služieb Office 365.

 2. V ľavom hornom rohu kliknite na spúšťač aplikácií.

  Snímka obrazovky spúšťača aplikácie.

 3. V zobrazenom zozname aplikácií kliknite na aplikáciu Poznámkový blok pre učebné predmety.

Vytvorenie poznámkového bloku pre učebné predmety

 1. Z dostupných možností kliknite na položku Vytvoriť poznámkový blok pre učebné predmety.

  Snímka obrazovky uvítacej strany aplikácie Poznámkový blok pre učebné predmety.

 2. Zadajte názov pre nový poznámkový blok a potom kliknite na položku Ďalej.

  Tip : Odporúčame vytvoriť samostatný poznámkový blok pre každý triedu. Ak napríklad vyučujete španielčinu v 2 triedach, vytvorte poznámkový blok pre každú triedu zvlášť. Pomenujte každý poznámkový blok jedinečným názvom, aby ste ich vy aj vaši študenti mohli jednoducho identifikovať a rozpoznať. Poznámkové bloky vašej 1. skupiny môžete napríklad pomenovať Španielčina1, poznámkové bloky 2. skupiny Španielčina2 atď.

  Poznámka : Každý vytvorený poznámkový blok musí mať jedinečný názov a nesmie obsahovať znaky # / * ? " | < > : . % ' \.

  štruktúra poznámkového bloku

(Voliteľné) Pridanie ďalšieho učiteľa do poznámkového bloku pre učebné predmety

Na tejto obrazovke sa nachádza možnosť pridania ďalšieho učiteľa do poznámkového bloku pre učebné predmety. Všetci pridaní učitelia majú rovnaké povolenia ako vy. Môžete pridať ľubovoľný počet učiteľov.

 • Zadajte mená učiteľov a kliknite na položku Ďalej.

  pridať ďalšieho učiteľa

Pridanie študentov do poznámkového bloku pre učebné predmety

Študentov môžete pridávať do poznámkového bloku pre učebné predmety jednotlivo, prilepením zoznamu študentov alebo pridávaním aliasov skupiny. Aplikácia Poznámkový blok pre učebné predmety teraz podporuje skupiny zabezpečenia služby Active Directory a moderné skupiny. Každý študent dostane svoju vlastnú súkromnú sekciu a získa prístup k sekciám na spoluprácu.

Poznámka : Momentálne nepodporujeme distribučné zoznamy ani skupiny SharePointu. V prípade, že nemôžete pridať niektoré skupiny študentov do poznámkového bloku pre učebné predmety, obráťte sa na svojho správcu IT, aby ich nastavil ako skupiny zabezpečenia služby AD alebo moderné skupiny.

Poznámka : Na to, aby ste mohli pokračovať ďalším krokom, musia mať vaši študenti konto Office 365 pridelené organizáciou. Ak si nie ste istí, či konto majú alebo nie, obráťte sa na správcu IT.

 1. Ak chcete študentov pridať jednotlivo, stačí zadať ich mená do textového poľa a stlačiť kláves Enter. Pri zadávaní mena aplikácia vyhľadáva možné zhody. Môžete napríklad zadať výraz Peter a zobrazia sa všetci študenti zodpovedajúci danému výrazu.

  Snímka obrazovky s postupom pridávania mien jednotlivých študentov pomocou Vytvárača poznámkových blokov pre učebné predmety.

  Tip : Pri zadávaní mena aplikácia vyhľadáva možné zhody. Môžete napríklad zadať výraz Peter a zobrazia sa všetci študenti zodpovedajúci danému výrazu.

 2. Rovnakým spôsobom ako študentov môžete pridávať aj skupiny. Stačí zadať názov skupiny a aplikácia vám ponúkne návrhy, z ktorých si môžete vybrať skupinu, ktorú chcete pridať.

  Snímka obrazovky spôsobu pridávania skupín v aplikácii Poznámkový blok pre učebné predmety.

 3. Ak chcete jednotlivých študentov pridať hromadne, môžete skopírovať a prilepiť zoznam študentov, ako je znázornené nižšie. Po prilepení mien študentov do textového poľa bude aplikácia vyhľadávať všetky jednotlivé mená. Automatické vyhľadanie každého mena môže aplikácii chvíľu trvať. Ak sa pre hľadané meno nenájde žiadna zhoda, môžete toto meno z textového poľa odstrániť alebo ho sem opätovne zadať.

  poznámkový blok

  Po pridaní všetkých študentov a skupín kliknite na tlačidlo Ďalej.

Vytvorenie poznámkového bloku jednotlivých študentov so sekciami

 1. Začiarknite políčka vedľa každej predvolenej sekcie, ktorú by ste chceli v rámci poznámkového bloku jednotlivých študentov vytvoriť.

  vytvorenie sekcií
 2. Ak chcete do poznámkových blokov študentov pridať ďalšie sekcie, kliknite na položku Pridať viac.

 3. Po dokončení kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Tip : Odporúčame vytvárať také názvy sekcií, ktoré budú zodpovedať jednotlivým aktivitám, nie lekciám. Použite napríklad aktivity ako Podklady, Poznámky z prednášok a Kvízy. Viacerí študenti totiž pracujú v jednej jednotke súčasne a vyhľadanie požadovanej položky by v sekcii lekcií trvalo dlhšie.

  Poznámka : Po vytvorení poznámkového bloku pre učebné predmety môžete sekcie pridávať, odoberať a odstraňovať priamo v poznámkovom bloku študenta.

Finalizácia poznámkového bloku pre učebné predmety

 1. Ak chcete zistiť, ako sa budú vedľajšie poznámkové bloky a sekcie v rámci predmetu vytvárať, kliknite na položky Poznámkový blok učiteľa a Poznámkový blok študenta. Kliknutím na položku Vnorená šípka Späť sa vrátite späť a môžete pridávať a odstraňovať sekcie a kliknutím na položku Vytvoriť vytvoríte poznámkový blok pre učebné predmety pomocou aplikácie.

  ukážka poznámkového bloku
 2. Kliknite na prepojenie s názvom poznámkového bloku a otvorte svoj poznámkový blok pre učebné predmety vo OneNote. Ak je poznámkový blok pre študentov pripravený, odošlite triede e-mail s hypertextovým prepojením zobrazeným v textovom poli a študenti si ho budú môcť otvoriť. Ponechajte si kópiu tohto prepojenia pre svoje záznamy alebo ho načítajte neskôr vo OneNote 2013 kliknutím pravým tlačidlom myši na poznámkový blok pre učebné predmety v zozname poznámkových blokov a následným kliknutím na položku Kopírovať prepojenie do poznámkového bloku.

  Tip : Všetci v triede používajú na prístup k poznámkovému bloku pre učebné predmety rovnaké prepojenie. Ak vytvárate poznámkové bloky pre rôzne predmety, každé prepojenie bude odlišné.

  prepojenie poznámkového bloku

  Tip : Skôr než odošlete študentom pozvánku na otvorenie poznámkového bloku pre učebné predmety, budete možno chcieť pridať obsah jeho umiestnením do knižnice obsahu. Počas prípravy poznámkového bloku si ponechajte kópiu prepojenia vo svojich záznamoch. Keď budete pripravení, zdieľajte prepojenie so študentmi.

Spravovanie poznámkových blokov pre učebné predmety

Ak chcete spravovať ostatné možnosti svojich Poznámkových blokov pre učebné predmety, kliknite na tlačidlo Spravovať poznámkové bloky.

Snímka obrazovky ikony zoznamov poznámkových blokov.

Zobrazí sa strana obsahujúca všetky vami vytvorené poznámkové bloky pre učebné predmety a informácie o prispôsobení každého z nich.

Možnosti zahŕňajú:

 • Premenovanie sekcie pre študentov – ak chcete premenovať ľubovoľnú sekciu pre študentov, kliknite na malú ikonu ceruzky a potom zadajte nový názov sekcie. Po premenovaní sekcie pre študentov kliknite na tlačidlo Uložiť.

 • Pridanie sekcie pre študentov – ak chcete distribuovať novú sekciu pre všetkých študentov, kliknite na tlačidlo Pridať sekciu. Po pridaní sekcie pre študentov kliknite na tlačidlo Uložiť

 • Povolenie skupiny pre sekciu učiteľov – skupina pre sekciu učiteľov je súkromný priestor, ktorého obsah vidí iba učiteľ. Ak chcete pridať skupinu sekcie pre učiteľov, kliknite na položku Povoliť skupinu pre sekciu učiteľov. Ostatní učitelia, ktorí majú prístup k vášmu Poznámkovému bloku pre učebné predmety, tak získajú prístup k skupine pre sekciu učiteľov, študenti tu však neuvidia nič.

 • Uzamknutie priestoru na spoluprácu – po povolení tejto možnosti bude priestor na spoluprácu určený iba na čítanie (alebo zamknutý), čím sa študentom zabráni v úpravách. Medzi uzamknutím a odomknutím môžete kedykoľvek prepínať.

 • Otvorenie Poznámkového bloku pre učebné predmety – ak chcete otvoriť Poznámkový blok pre učebné predmety, kliknite na položku Otvoriť.

 • Zdieľanie prepojenia na Poznámkový blok pre učebné predmety – ak chcete triede odoslať prepojenie na Poznámkový blok pre učebné predmety, vyberte a skopírujte text v poli Prepojenie a potom ho prilepte do e-mailu.


Možnosti spravovania poznámkových blokov


Pomoc študentom pri vyhľadaní ich poznámkového bloku pre učebné predmety

Študenti nájdu všetky nové poznámkové bloky pre učebné predmety vo svojom OneDrive for Business v priečinku Zdieľané so mnou.

nájsť prepojenie

V prípade poznámkových blokov pre učebné predmety vytvorených na lokalite SharePoint predmetu môžu študenti všetky svoje poznámkové bloky pre učebné predmety nájsť v položke Poznámkové bloky pre učebné predmety na navigačnej table Rýchle spustenie pre lokalitu SharePoint na ľavej strane obrazovky.

Poznámkové bloky pre učebné predmety


RIEŠENIE PROBLÉMOV

V mojej vafli sa nezobrazuje ikona poznámkového bloku OneNote pre učebné predmety. Kde je chyba?

Vyskúšajte tieto riešenia:

 1. Uistite sa, že máte jednu z nasledujúcich licencií:

  • Office 365 Education for Faculty

  • Office 365 Education PLUS for Faculty

  • Individuálna registrácia Office 365 Faculty

  • Office 365 (plán A1) for Faculty

  • Office 365 (plán A2) for Faculty

  • Office 365 (plán A3) for Faculty

  • Office 365 (plán A3) for Faculty

  • Office 365 (plán A4) for Faculty

  • SharePoint (plán 1) for Faculty

  • SharePoint (plán 2) for Faculty

  • Office Professional Plus for Faculty

  • Aplikácie Office Web Apps (plán 1) For Faculty

  • Aplikácie Office Web Apps (plán 2) For Faculty


 2. Skontrolujte, či aplikácia Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety nie je vypnutá na portáli správcu:

  • Otvorte spúšťač aplikácií a potom kliknite na položku Správca.

   Snímka obrazovky spúšťača aplikácie


  • Na ľavej navigačnej table v časti Správca kliknite na položku SharePoint.

   Snímka obrazovky s navigačnou tablou Správca


  • Na ďalšej obrazovke, na ľavej navigačnej table, kliknite na položku Nastavenie.

   Snímka obrazovky s pracovnou tablou Kolekcie lokalít


  • Skontrolujte, či Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety je nastavený na Zobraziť.

   Snímka obrazovky s možnosťami Zobraziť alebo skryť


 3. Ak sa ikona Onenotového poznámkového bloku pre učebné predmety nezobrazuje ani po vykonaní uvedených krokov, pošlite nám e-mail na adresu onenoteedu@microsoft.com.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×