Začíname pracovať: správcovia lokalít

Správcovia lokalít konfigurujú nastavenie servera webovej aplikácie TE000130158. Sú zodpovední za nastavenie množstva rôznych možností v aplikácii TE000130158 vrátane nastavenia bezpečnosti, období časového vykazovania, prevádzkových zásad a pracovných postupov.

Ste správcom lokality? V takom prípade nájdete obsah, ktorý vám pomôže pri vykonávaní tejto činnosti, na lokalitách Office.com a TechNet. Na lokalite Office.com sa popisujú možnosti, ktoré sú súčasťou používateľského rozhrania webovej aplikácie TE000130158. Všetky ďalšie informácie, ktoré sa vzťahujú na správcov lokalít, sa nachádzajú na lokalite TechNet.

Obsah tohto článku

Čo je webová aplikácia Project Web App?

Zorientujme sa

Kde začať?

Ľudia

Údaje

Projekty

Používateľské rozhranie

Project Server

Ako získať pomoc

Čo je webová aplikácia Project Web App?

TE000130158 je jednou zo súčastí komplexného riešenia na správu podnikových projektov. Toto riešenie zahŕňa klientsky program Project Professional a server Project Server. Aplikácia TE000130158 je súčasťou programu Project Server. Je to robustná webová aplikácia, ktorá sa používa na všetko od analýzy portfólia a správy dotazov až po zadávanie časov do časového výkazu a aktualizáciu stavu úloh.

Zorientujme sa

Rozhranie aplikácie TE000130158 je vytvorené z troch hlavných oblastí: panel Rýchle spustenie, pás s nástrojmi a oblasť zobrazovania obsahu.

Panel Rýchle spustenie obsahuje zoznam hlavných zobrazení a stránok, ku ktorým môžete získať prístup. Kliknutím na tieto prepojenia môžete prejsť do rozličných oblastí programu. Niektoré stránky aplikácie TE000130158 neobsahujú panel Rýchle spustenie. Ak napríklad vypĺňate formulár, musíte ho dokončiť a uložiť alebo ho musíte zrušiť, aby ste mohli obnoviť zobrazenie panela Rýchle spustenie.

Pás s nástrojmi je panel, ktorý sa používa na vykonávanie akcií aktuálne zobrazených v oblasti zobrazovania obsahu. Pás s nástrojmi môže obsahovať viaceré karty, ktoré umožňujú prepínať medzi rôznymi množinami akcií. Každá karta obsahuje skupiny súvisiacich tlačidiel, ktoré sa môžu použiť na interakciu s obsahom stránky.

Oblasť zobrazovania obsahu obsahuje informácie o portfóliách, projektoch a úlohách. Ide o stredobod každej stránky a zároveň o priestor na zadávanie a kontrolu údajov.

Na začiatok stránky

Kde začať?

Správcovia lokalít by mali začať kliknutím na položku Nastavenie servera na paneli Rýchle spustenie vo webovej aplikácii TE000130158. Ak ešte len začínate so spravovaním lokalít vo webovej aplikácii TE000130158, možno sa budete cítiť zahltení množstvom možností, ktoré sa dajú nastaviť na stránke Nastavenie servera. Zrejme bude jednoduchšie oboznámiť sa s možnosťami nastavenia servera najskôr v hrubých rysoch. Existujú nastavenia servera pre osoby, údaje, projekty, používateľské rozhranie a pre program Project Server. Nasledujúce časti obsahujú informácie o tom, ktoré stránky nastavení spadajú pod jednotlivé kategórie.

Ľudia

Najskôr sa pozrime na to, čo je vo webovej aplikácii TE000130158 potrebné nastaviť v súvislosti s ľuďmi. V aplikácii TE000130158 sa pod ľuďmi myslia používatelia. V prvom rade sa musíte zamyslieť nad spôsobom zabezpečenia, ktoré chcete použiť pre svoju základňu používateľov. Aplikácia TE000130158 obsahuje viaceré úrovne zabezpečenia, pomocou ktorých môžete určiť, kto môže zobraziť určité údaje a pracovať s nimi. Po definovaní modelu zabezpečenia môžete začať pridávať používateľské kontá a priraďovať k nim úrovne zabezpečenia.

Správcovia lokalít sú zodpovední aj za nastavenie delegovania. Ak určitý používateľ vie, že nebude k dispozícii počas obdobia, v ktorom bude potrebné vykonať konkrétne aktivity v rámci projektu, ktoré môže vykonať iba on, môže požiadať o ustanovenie iného používateľa za svojho delegáta na dané časové obdobie. Ako správca lokality môžete toto delegovanie nastaviť a na konkrétne obdobie udeliť zastupujúcemu používateľovi prístup ku všetkému, čo môže vykonávať neprítomný používateľ.

Údaje

Spravovanie údajov funguje v aplikácii TE000130158 na viacerých úrovniach. Správca lokality môže nastaviť rozličné možnosti podnikových údajov, ako napríklad vlastné polia a kalendáre, ktoré sa používajú v rámci viacerých projektov. Na druhej strane sa nastavovanie údajov v rámci systému týka spravovania databázy, v ktorej sú údaje skutočne uložené. Správca lokality je teda zodpovedný aj za nastavenie zálohovania údajov, obnovovania databázy (v prípade potreby) a správu databáz OLAP.

Projekty

Správca lokality nastavuje v aplikácii TE000130158 tri rôzne aspekty projektov: pracovné postupy, podrobnosti o projekte, spravovanie času a úloh.

V tejto verzii webovej aplikácie TE000130158 sú projekty prepojené s pracovným postupom, ktorý nastavuje správca lokality pomocou kombinácie programov Microsoft Visual Studio a TE000130158. Logiku pracovného postupu určuje správca portfólia, ktorý ju poskytne správcovi lokality a ten ju nastaví. V aplikácii TE000130158 sa najskôr nastavia fázy a štádiá, ktoré sa potom v programe Visual Studio spracujú do pracovného postupu.

Správca lokality je zodpovedný aj za nastavenie stránok, ktoré sa používajú na zaznamenávanie podrobností o projekte v jednotlivých fázach a štádiách pracovného postupu. Správca portfólia poskytne správcovi lokality informácie, ktoré je potrebné zaznamenať, správca lokality nastaví príslušné vlastné polia vo webovej aplikácii TE000130158 a potom tieto polia pridá na stránky s podrobnosťami o projekte.

V oblasti spravovania času a úloh v rámci aplikácie TE000130158 je správca lokality zodpovedný za konfiguráciu období časového vykazovania a ďalšie nastavenia potrebné na sledovanie, aká časť práce na projekte sa už vykonala a koľko práce ešte zostáva.

Používateľské rozhranie

Správca lokality má v aplikácii TE000130158 určitý stupeň kontroly nad používateľským rozhraním. Môže vykonávať zmeny v súvislosti so zobrazeniami, s formátmi zoskupenia, formátmi Ganttovho grafu, s panelom Rýchly prístup, ako aj s rozložením stránok s podrobnosťami o projekte.

Project Server

Napokon je správca lokality zodpovedný za správu niektorých vecí, ktoré sú špecifické iba pre webovú aplikáciu TE000130158. Medzi tieto aspekty programu Project Server, ktoré riadi správca lokality, patria front a niektoré prevádzkové zásady.

Na začiatok stránky

Ako získať pomoc

V prípade problémov vyskytujúcich sa v súvislosti so správou aplikácie TE000130158 máte k dispozícii niekoľko zdrojov online, ktoré vám pomôžu nájsť riešenie:

  • Office.com    Tento článok je zameraný na niektoré zdroje, ktoré sú dostupné na lokalite Office.com. Ak je problém, ktorému čelíte, súčasťou stránok nastavenia servera v aplikácii TE000130158, technickú podporu pre svoj problém nájdete na lokalite Office.com.

  • TechNet    Ak daný problém presahuje rámec stránok nastavenia servera v aplikácii TE000130158 alebo sa vám nepodarilo nájsť riešenie na lokalite Office.com, pokúste sa obsah potrebný na vyriešenie problému vyhľadať na lokalite TechNet.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×