Office
Prihlásenie

Začíname pracovať s programom Excel 2010

Tento článok obsahuje stručný prehľad programu Microsoft Excel 2010 a uvádza prepojenia na články, ktoré sa podrobnejšie zaoberajú špecifickými úlohami a funkciami.

Ak poznáte program Excel a potrebujete získať informácie o zmenách v najnovšej verzii, vyskúšajte prostriedky v nasledujúcej tabuľke.

Logo Začíname pracovať

ČO CHCETE UROBIŤ

KAM POKRAČOVAŤ

Potrebujete vedieť, čo sa zmenilo?    

Prečítať si informácie o funkciách uvedených do programu Excel 2010 vrátane vymedzovačov (výrezov), kriviek ap.

Čo je nové v programe Excel 2010

Hľadáte školenie, ktoré by vám pomohlo obnoviť produktivitu?    

Absolvovať školenie na novú verziu.

Školenie pre balík Microsoft Office

Chýbajú vám v programe ponuky?    

Použiť animovaného sprievodcu, ktorý umožňuje ukazovať na ponuky a tlačidlá programu Excel 2003 a zistiť, kde sa nachádzajú v programe Excel 2010, alebo iba zistiť rozdiely v pracovnom zošite programu Excel, ktorý je verziou príručky.

Interaktívne príručky s priradením príkazov

Ak ste program Excel doteraz nepoužívali alebo sa v používaní programu Excel považujete za začiatočníka, môžu byť pre vás užitočné nasledujúce informácie.

Čo je program Excel?

Excel je tabuľkový program systému Microsoft Office. Program Excel môžete použiť na vytváranie a formátovanie pracovných zošitov (kolekcia hárkov) s cieľom analyzovať údaje a prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia. Program Excel môžete špecificky použiť na sledovanie údajov, vytváranie modelov na analýzu údajov, písanie vzorcov na vykonávanie výpočtov s uvedenými údajmi, zaraďovanie údajov do polí rôznymi spôsobmi a prezentáciu údajov v rámci rôznych profesionálne vyzerajúcich grafov.

Bežné scenáre používania programu Excel zahŕňajú:

  • Účtovníctvo    Výkonné výpočtové funkcie programu Excel môžete používať v rámci mnohých finančných výkazov (napríklad vo výkazoch peňažných tokov, výsledovkách alebo vo výkazoch zisku a strát.

  • Rozpočty    Bez ohľadu na to, či sú potreby osobné alebo sa týkajú podnikania, v programe Excel môžete vytvoriť ľubovoľný typ rozpočtu (napríklad plán rozpočtu na marketing, rozpočet na jednotlivé udalosti alebo penzijný rozpočet).

  • Fakturácia a predaj    Program Excel je užitočný aj na správu údajov o fakturácii a predaji a taktiež umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať požadované formuláre (faktúry za predaj, zoznamy odosielaného tovaru alebo objednávky).

  • Vytváranie zostáv    V programe Excel môžete vytvárať rôzne typy zostáv, do ktorých sa premietajú analýzy údajov, alebo ktoré vytvárajú súhrnné informácie, napríklad zostavy, ktoré merajú celkovú výkonnosť projektu, zobrazujú odchýlky medzi plánovanými a skutočnými výsledkami alebo zostavy, ktoré môžete použiť na stanovenie predpokladu vývoja údajov.

  • Plánovanie    Program Excel je vynikajúcim nástrojom na vytváranie profesionálnych plánov alebo užitočných plánovačov, napríklad na vytváranie týždenného rozvrhu hodín, plánu marketingového prieskumu, daňového plánu za konkrétny rok alebo plánovačov, ktoré organizujú týždenné stravovanie, večierky alebo prázdniny.

  • Sledovanie    Program Excel môžete použiť na sledovanie údajov v časovom hárku alebo zozname, napríklad v časovom hárku na sledovanie práce alebo v zozname inventára, ktorý sleduje zariadenia.

  • Používanie kalendárov     Keďže program Excel ponúka pracovný priestor vo forme mriežky, je výborným nástrojom na vytváranie ľubovoľného typu kalendára, napríklad akademického kalendára na sledovanie aktivít počas školského roka alebo finančného kalendára na sledovanie firemných udalostí alebo medzníkov.

Základné úlohy v programe Excel

Jedným z najlepších spôsobov, ako sa naučiť pracovať s programom Excel, je otvoriť samotný program a pokúsiť sa použiť rôzne funkcie. Ak však uprednostňujete účelovo zameraný spôsob alebo potrebujete iba malú pomoc, môžete si prečítať nasledujúce články, ktoré v názve obsahujú slovné spojenie spojenie „rýchly začiatok“

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×