Office
Prihlásenie

Začíname pracovať s aplikáciou Outlook Web App

Prihláste sa do aplikácie Outlook Web App:

 1. Otvorte webový prehliadač. Ak je už otvorený, otvorte nové okno.

 2. Prejdite na URL adresu poskytnutú správcom vášho e-mailového konta. Napríklad spoločnosť s názvom Contoso môže ako URL adresu použiť https://mail.partner.contoso.com.

 3. Zadajte svoje meno používateľa a heslo.

 4. Kliknite na položku Prihlásiť sa.

Poznámka: Ak sa pokúšate prihlásiť do služieb Office 365, pozrite si tému Prihlásenie do Outlooku na webe.

V hornej časť aplikácie Outlook Web App nájdete oznámenia, prepojenia na každý typ informácie uloženej v poštovej schránke a prepojenia na osobné informácie a možnosti.

 • Ikony sa zobrazia na paneli úloh, keď dostanete novú správu, pripomenutie kalendára alebo úlohy. Ak chcete zobraziť ukážku poslednej novej správy, kliknite na obálku. Ak chcete zobraziť a spravovať pripomenutia kalendára a úloh, kliknite na kalendár. Ikony sa zobrazia len vtedy, keď máte novú správu alebo aktívne pripomenutie.

 • Kliknite na položku Pošta, Kalendár, Ľudia alebo Úlohy, čím sa prepnete do ďalších modulov kontroly v aplikácii Outlook Web App.

Na začiatok stránky

Čítať a vytvárať položky v aplikácii Outlook Web App môžete podľa predvolených nastavení buď v table na čítanie, alebo v okne, ktoré prekrýva hlavné okno. To vám však nemusí vždy vyhovovať. Niekedy potrebujete položku zobraziť a upraviť v samostatnom okne.

V prípade väčšiny položiek platí, že ak ich chcete otvoriť v samostatnom okne, hľadajte v hornom rohu položky, na ktorej pracujete, ikonu samostatného okna Otvoriť v novom okne . Kliknite na ikonu a položka sa otvorí v samostatnom okne.

Ak chcete správu, ktorú čítate, otvoriť v samostatnom okne, kliknite na ikonu rozšírenej ponuky rozšírená ponuka a vyberte položku Otvoriť v samostatnom okne.

Na začiatok stránky

Môžete používať Outlook Web App v prenosnom alebo stolnom počítači, keď nemáte prístup na internet. Informácie o nastavení prístupu offline nájdete v téme Používanie aplikácie Outlook Web App offline.

Na začiatok stránky

Po prihlásení do aplikácie Outlook Web App sa dostanete priamo do priečinka Doručená pošta. Ďalšie informácie o správach v aplikácii Outlook Web App nájdete v téme Pošta v aplikácii Outlook Web App.

Pošta v aplikácii Outlook Web App

Tu nájdete svoje správy.

 1. Novú správu vytvoríte kliknutím na položku Nová pošta.

 2. Priečinky. Zoznam priečinkov obsahuje priečinky v poštovej schránke a obľúbených položkách. Môže obsahovať aj ďalšie priečinky, ako napríklad archívne priečinky. Túto tablu môžete zbaliť kliknutím na ikonu priečinka v hornej časti. V tomto zobrazení môžete priečinky rozbaliť alebo zbaliť kliknutím na ikonu trojuholníka vedľa názvu priečinka.

 3. Okno vyhľadávania. Sem zadajte, čo chcete vyhľadávať, ako napríklad meno osoby, ktorej správu chcete nájsť, alebo text, ktorý chcete vyhľadať, aby ste našli konkrétnu správu.

 4. Zoznam všetkých kontaktov v aktuálnom priečinku. Každá položka v zozname obsahuje ďalšie informácie, ako napríklad, koľko existuje v konverzácii správ, koľko z nich je neprečítaných alebo koľko má prílohu, príznak alebo kategóriu, ktorá je priradená k akýmkoľvek správam v konverzácii. Konverzácia môže pozostávať z viacerých správ. Po označení môžete konverzáciu kliknutím na ikony odstrániť, pridať príznak, alebo pridať kategóriu. V hornej časti zoznamu sú filtre, na ktoré môžete kliknúť, ak chcete rýchlo nájsť správy, ktoré zostali neprečítané, ktoré obsahujú vaše meno v poli Komu alebo Kópia, alebo ktoré boli označené príznakom. Okrem filtrov uvidíte meno priečinka, ktorý zobrazujete, a zobrazenie, ktoré ste vybrali.

 5. Konverzácia, ktorú ste vybrali, sa zobrazuje na table na čítanie. Kliknutím na prepojenia v pravej časti môžete reagovať na ľubovoľnú správu.

Na začiatok stránky

Okrem priečinka Doručená pošta budete pravdepodobne pri práci s aplikáciou Outlook Web App najviac používať kalendár. Ďalšie informácie o kalendároch v aplikácii Outlook Web App nájdete v téme Kalendár v aplikácii Outlook Web App.

Kalendár – zobrazenie týždňov

 1. Novú udalosť vytvoríte kliknutím na položku Nová udalosť. Udalosťou môže byť plánovaná činnosť, schôdza alebo celodenná udalosť.

 2. Použite kalendáre na prechádzanie z jedného dátumu na ďalší. Tieňovanie vám označí týždeň, ktorý práve zobrazujete, a tmavšie tieňovanie označuje aktuálny dátum. Ak chcete zbaliť alebo rozbaliť túto stranu zobrazenia kalendára, môžete na to použiť ikonu kalendára, ktorá sa nachádza v hornej časti kalendára.

 3. Zobraziť môžete viac ako jeden kalendár naraz. Táto sekcia umožňuje pridať kalendáre ďalších ľudí a vybrať, ktorý chcete zobraziť.

 4. Toto je ďalšia oblasť, ktorú môžete použiť na prechádzanie medzi dňami. Kliknite na ktorýkoľvek dátum a presuniete sa na dátum, ktorý ste vybrali. Ak chcete zobraziť dátumy pred zobrazeným dátumom a po ňom, môžete tiež kliknúť na príslušné šípky na oboch stranách.

 5. Kalendáre sa zobrazujú v hlavnom okne.

 6. Vyberte požadované zobrazenie a zdieľajte alebo vytlačte svoj kalendár.

Tu sa ukladajú kontakty, ktoré tu môžete vyhľadávať, vytvárať a upravovať. Kontakty môžete vyhľadávať aj v adresári organizácie. Ďalšie informácie o kontaktoch v aplikácii Outlook Web App nájdete v téme Prehľad aplikácie Ľudia – Outlook Web App.

Zobrazenie ľudí

 1. Nový kontakt vytvorte kliknutím na položku Nové.

 2. Všetky miesta, pre ktoré môžete nájsť kontaktné informácie.

 3. Vyhľadávanie. Zadajte meno osoby, ktorá sa má vyhľadať spomedzi vašich kontaktov v adresári organizácie.

 4. Zoznam všetkých kontaktov v aktuálnom priečinku.

 5. Karta kontaktu pre vybratú osobu.

 6. Akcie, ktoré môžete vykonať priamo z vizitky kontaktu. Kliknutím na ikony môžete odosielať správy alebo vytvoriť žiadosť o schôdzu.

Na začiatok stránky

Priečinok Úlohy obsahuje úlohy, ktoré vytvoríte alebo ktoré vám niekto odoslal, a tiež správy, ktoré ste označili príznakom. Predvolené zobrazenie pri zobrazení úloh je Položky a úlohy s príznakmi. Toto nastavenie môžete zmeniť v položke Úlohy v zozname priečinkov naľavo. Ďalšie informácie o úlohách v aplikácii Outlook Web App nájdete v téme Prehľad úloh.

Úlohy v aplikácii Outlook Web App

 1. Vytvorte novú úlohu kliknutím na položku Nová úloha.

 2. Pomocou tohto stĺpca zobrazte položky a úlohy s príznakmi alebo iba úlohy.

 3. Filtre. Filter vyberte na základe toho, aké položky chcete zobraziť. Úlohy a označené položky, ktoré nemajú priradený dátum a nie sú dokončené, sa zobrazia len vtedy, keď vyberiete možnosť Všetko.

 4. Zoznam položiek, ktoré spĺňajú aktuálne podmienky. Kliknite na ľubovoľnú položku a zobrazíte ju v table na čítanie. Ak chcete robiť zmeny v stave položky, použite ovládacie prvky v zozname. Môžete napríklad označiť úlohu ako dokončenú alebo odstrániť príznak zo správy.

 5. Tabla na čítanie je miestom, kde sa zobrazuje obsah vybratých položiek. V prípade, že je touto položkou úloha, vykonáte jej zmenu pomocou ovládacích prvkov v pravom hornom rohu. Ak ide o správu, ovládacie prvky sú rovnaké ako tie, ktoré sa zobrazujú pri čítaní pošty.

Poznámka: V závislosti od nastavení organizácie vám úlohy nemusia byť k dispozícii.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×