Začíname používať čítačku obrazovky vo Worde Online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste zdravotne postihnutí a používate čítačku obrazovky, tento článok vám pomôže začať používať čítačku obrazovky s aplikáciou Word Online vo vašom webovom prehliadači. Vytvorte, zobrazte a upravte dokumenty a potom ich uložte do služby OneDrive alebo Dropbox.

Veľa funkcií jednoduchšieho prístupu je vstavaných v počítači alebo v zariadení. Ďalšie informácie o používaní týchto funkcií nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak použijete Word Online, odporúčame použiť Microsoft Edge ako webový prehliadač. Keďže Word Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sa líšia od tých v počítačovom programe. Napríklad použijete kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6 na prechod a odhlásenie v rámci príkazy. Tiež klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a použite ho na webový prehliadač – nie Word Online Ctrl + O (otvoriť).

Obsah tohto článku

Spustenie aplikácie Word Online

Word Online je webová aplikácia, preto sa klávesové skratky a navigácia môžu líšiť od skratiek a navigácie vo Worde 2016. Ďalšie informácie o Klávesových skratkách vo Worde Online.

Ak chcete spustiť Word Online, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Vo svojom cloudovom ukladacom priestore, ako je napríklad OneDrive, OneDrive for Business alebo Dropbox, prejdite na wordový dokument, ktorý chcete otvoriť, a stlačte kláves Enter. Súbor sa otvorí v aplikácii Word Online.

 • V paneli vyhľadávania svojho prehliadača zadajte https://office.live.com/start/Word.aspx a stlačte kláves Enter. Na navigačnej table sa otvorí Word Online so zoznamom nedávno otvorených dokumentov.

Poznámka: Informácie o navigácii pomocou klávesnice v aplikácii Word Online nájdete v téme Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania.

Vykonávanie základných úloh v aplikácii Word Online

Vykonávanie zmien prostredníctvom prepnutia na zobrazenie na úpravy

V tomto zobrazení máte prístup k pásu s nástrojmi, ktorý ponúka veľa možností na uskutočnenie zmien v dokumente.

 1. Ak sa chcete presunúť na okno prehliadača, stlačte kláves F6.

 2. Ťuknite na tlačidlo Upraviť dokument, stlačte kláves Enter a potom vyberte položku Upraviť vo Worde Online. Dokument sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Poznámka: Ak chcete použiť pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým sa nedostanete na karty. Ak sa medzi nimi chcete presúvať, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú kartu. Otvorí sa pás s nástrojmi pre konkrétnu kartu, na ktorom si môžete vybrať príkaz.

Podrobné informácie o používaní kombinácií klávesov nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

Hľadanie a nahradenie textu

Ak chcete v zobrazení na čítanie alebo v zobrazení na úpravy nájsť všetky výskyty konkrétneho slova alebo slovného spojenia v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. Výsledky sa zobrazia na table Hľadať. Pomocou klávesov so šípkami si prezrite výsledky a prejdite na konkrétne miesto v dokumente.

Poznámka: V prípade JAWS je klávesová skratka Ctrl + F vyhradená pre príkaz Hľadať. Ak chcete v čítačke obrazovky JAWS vyhľadať a nahradiť text v zobrazení na úpravy, použite kombináciu klávesov Ctrl + H.

Ak v zobrazení na úpravy v JAWS chcete automaticky vyhľadať text a nahradiť ho novým textom, postupujte takto:

Hľadanie a nahradenie textu pomocou čítačky obrazovky JAWS

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + H alebo na karte Domov kliknite na položku Nahradiť. Otvorí sa tabla Hľadať a nahradiť a ozve sa „Hľadať v dokumente..., upraviť“. Nachádzate sa v poli Hľadať.

 2. Zadajte text, ktorý chcete nájsť.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Nahradiť čím... upraviť“. Pole Nahradiť čím je aktívne.

 4. Zadajte text, ktorý chcete použiť ako náhradu, a stlačte kláves Enter. Word Online vyhľadá prvý výskyt textu zadanom v poli Hľadať.

 5. Ak chcete nahradiť text, stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Tlačidlo Nahradiť“ a potom stlačte kláves Enter. Alebo ak chcete nahradiť všetky nájdené výskyty, opätovným stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Nahradiť všetko a potom stlačte kláves Enter.

Zdieľanie dokumentov online

Keďže je váš dokument online, môžete ho zdieľať tak, že namiesto prílohy e-mailu odošlete prepojenie, ktoré si používatelia môžu otvoriť vo webových prehliadačoch alebo v mobilných zariadeniach.

 1. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým nezačujete názov karty (väčšinou je to karta Domov).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab dovtedy, kým sa neozve hlásenie „Tlačidlo Súbor“, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, až kým sa neozve „Zdieľať“, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Keď je vybratá možnosť Zdieľať s ľuďmi, stlačte kláves Enter.

 5. Do textového poľa Zadajte mená alebo e-mailové adresy napíšte e-mailové adresy ľudí, s ktorými chcete dokument zdieľať, a oddeľte ich bodkočiarkou. Po skončení stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete určiť povolenia iba na čítanie (nie na upravovanie), pomocou klávesu Tab prejdite na pole Výber úrovne povolení, stlačte kláves so šípkou nadol a vyberte položku Môže zobraziť.

 7. Pomocou klávesu Tab prejdite na textové pole Text e-mailu, kde môžete v prípade potreby zadať správu.

 8. Pomocou klávesu Tab prejdite na tlačidlo Zdieľať a stlačte kláves Enter.

Pridávanie komentárov v prehliadači

 1. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým nezačujete názov karty (väčšinou je to karta Domov).

 2. Pomocou klávesu Tab prejdite na kartu Revízia a stlačte tlačidlo Enter.

 3. Potom pomocou klávesu Tab prejdite na tlačidlo Nové komentáre a stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla Komentáre a ozve sa „Komentovať obsah, upraviť“.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať nový komentár, začnite písať. Po skončení kliknite na prepojenie Uverejniť a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete v dokumente vyhľadať komentár, použite kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol. Ozve sa meno autora komentára aj samotný text.

  • Ak chcete odpovedať na komentár, pomocou klávesu Tab prejdite na prepojenie Odpovedať a stlačte medzerník. Ozve sa „Komentovať obsah, upraviť“. Zadajte odpoveď. Po skončení kliknite na tlačidlo Uverejniť a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete komentár začiarknuť a označiť ho ako dokončený, klávesom Tab prejdite na prepojenie Označiť ako dokončené a stlačte medzerník. V komentári sa zobrazí znak začiarknutia.

 5. Tablu Komentáre zatvoríte stláčaním kombinácie klávesov Shift + Tab, až kým sa nedostanete na tlačidlo Zavrieť, a následným stlačením klávesu Enter.

Poznámky: 

 • Čítačky obrazovky nedokážu prečítať komentáre v kontextových oknách alebo v dokumente otvorenom v zobrazení na čítanie. Ak chcete komentáre sprístupniť, otvorte tablu Komentáre v zobrazení na úpravy.

 • Pri používaní JAWS sa ozve „Komentovať obsah, upraviť“, keď sa aktivuje tabla Komentáre.

Pridanie hlavičky alebo päty

 1. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým nezačujete názov karty (väčšinou je to karta Domov).

 2. Pomocou klávesu Tab prejdite na kartu Vložiť a stlačte tlačidlo Enter.

 3. Potom pomocou toho istého klávesu prejdite na tlačidlo Hlavička a päta a stlačte kláves Enter. Otvorí sa oblasť úprav hlavičky a päty.

 4. Ak chcete vytvoriť hlavičku zarovnanú doľava, začnite písať. Ak ju chcete zarovnať na stred, stlačte kláves Tab. Ak ju chcete zarovnať doprava, stlačte kláves Tab ešte raz.

 5. Ak chcete vybrať možnosti hlavičky, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým sa neozve „Tlačidlo Možnosti“. Ak si ich chcete prezrieť, stlačte medzerník a potom sa presúvajte pomocou klávesov so šípkami. Možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter.

 6. Ak chcete pridať pätu, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým sa neozve „Päta“, a potom začnite písať.

 7. K upravovaniu dokumentu sa vrátite stáčaním kombinácie klávesov Ctrl + F6, až kým sa neozve „Zatvoriť hlavičku a pätu, tlačidlo“, a následným stlačením klávesu Enter.

Pridanie čísel strán

 1. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým nezačujete názov karty (väčšinou je to karta Domov).

 2. Pomocou klávesu Tab prejdite na kartu Vložiť a stlačte tlačidlo Enter.

 3. Pomocou klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Číslo strany a stlačte medzerník. Otvorí sa ponuka štýlov s číslami strán. Ozve sa názov prvej možnosti, „Zahrnúť počet strán“.

 4. Štýly číslovania strán si prezriete pomocou klávesov so šípkami. Zároveň sa aj dozviete podrobnosti o konkrétnom štýle.

 5. Štýl vyberiete stlačením klávesu Enter. Otvorí sa oblasť úprav hlavičky a päty, aby ste si mohli pozrieť a upraviť možnosť, pre ktorú ste sa rozhodli. V závislosti od vášho výberu sa ozve „Úprava predvolenej hlavičky“ alebo „Úprava predvolenej päty“.

 6. K upravovaniu dokumentu sa vrátite stáčaním kombinácie klávesov Ctrl + F6, až kým sa neozve „Zatvoriť hlavičku a pätu, tlačidlo“, a následným stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Vloženie obrázka s použitím čítačky obrazovky vo Worde Online

Pridanie alternatívneho textu do obrázka v dokumente vo Worde Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×