Začíname používať čítačku obrazovky v Exceli Online

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky sa môžete jednoducho pohybovať v aplikácii Excel Online. Klávesové skratky umožňujú rýchlo sa presúvať medzi jednotlivými oblasťami a dokončiť úlohy.

Poznámky : 

 • Táto téma predpokladá, že používatelia aplikácie JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi. Ak používate Excel Online, odporúčame vám ako prehliadač používať Internet Explorer.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

 • Excel Online je webová aplikácia, preto sa klávesové skratky a navigácia môžu líšiť od skratiek a navigácie v programe Excel 2016. Prečítajte si ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v Office Online.

Niekoľko rozdielov medzi navigáciou v programoch Excel Online a Excel 2016:

 • Ak chcete vykonať úpravu, musíte prepnúť zo zobrazenia na čítanie do zobrazenia na úpravy. Prepnutie na zobrazenie na úpravy:

  1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Excel Online“ a potom opätovným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 prejdite na záhlavie okna zošita. Ozve sa názov priečinka, v ktorom sa zošit nachádza.

  2. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Edit Workbook button“ (Tlačidlo Upraviť zošit).

  3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka Upraviť zošit a ozve sa „Edit in Excel“ (Upraviť v Exceli).

  4. Stlačte kláves Tab alebo kláves so šípkou nadol. Keď sa ozve “Edit in Excel Online, Make quick changes right here in your browser” (Upraviť v Exceli Online, vykonať rýchle zmeny priamo v prehliadači), stlačte kláves Enter.

 • Na prechádzanie medzi pásom s príkazmi programu Excel Online (Súbor, Domov, Vložiť, Údaje, Revízia, Zobrazenie, Chcem zistiť a Otvoriť v programe Excel) a obsahom zošita, použite kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6.

Tipy na rýchlu navigáciu:

 • Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

  Ak chcete použiť funkciu Chcem zistiť, postupujte nasledovne:

  1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

  2. Ak chcete prejsť na pole úprav funkcie Chcem zistiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Q.

  3. Zadajte požadovaný príkaz (k dispozícii len v zobrazení na úpravy). Zadajte napríklad Vložiť komentár.

  4. Pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyberte príkaz v zozname a stlačte kláves Enter. Excel Online vykoná akciu.

 • Ak chcete prejsť na konkrétnu bunku, použite príkaz Prejsť na: stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G, zadajte odkaz na bunku, napríklad B14, a stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete prejsť na prvú bunku (A1), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Home.

 • Ak chcete zadať funkciu Automatický súčet pre vybratý rozsah buniek, stlačte kombináciu klávesov Alt + znak rovnosti (=).

 • Ak chcete upraviť bunku, stlačte kláves F2.

Obsah tohto článku

Klávesové skratky

Podrobnosti o kombináciách klávesov nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli Online.

Používanie čítačiek obrazovky

Pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Excel Online treba pamätať na niekoľko vecí:

 • Pás s nástrojmi. Pás s nástrojmi je pás nachádzajúci sa v hornej časti aplikácie Excel Online a tvoria ho karty. Každá karta zobrazuje rôzny pás s nástrojmi, ktoré pozostávajú zo skupín, pričom každá skupina obsahuje jeden alebo viacero príkazov. Na prechádzanie po páse s nástrojmi stačí len klávesnica.

  • Ak chcete prechádzať dopredu a dozadu medzi kartami s príkazmi na páse s nástrojmi, stláčajte kláves Tab a Shift + Tab. Keď sa ozve názov požadovanej karty (Súbor, Domov, Vložiť, Údaje, Revízia, Chcem zistiť, Zobraziť alebo Otvoriť v programe Excel), stlačte kláves Enter. Otvorí sa panel s nástrojmi karty.

  • Ak chcete prejsť na príkaz na paneli s nástrojmi karty, stláčajte kláves Tab. Keď sa ozve názov požadovaného príkazu, stlačte kláves Enter.

  • Na presun výberu medzi kartami príkazov a mriežkou buniek použite kombináciu klávesov Ctrl + F6.

 • Mriežka buniek

  • Pomocou klávesu Tab alebo klávesov so šípkami sa môžete presúvať z jednej bunky do druhej.

  • Ak chcete, aby čítačka obrazovky prečítala obsah bunky alebo rozsahu, prejdite na bunku a posúvajte sa po rozsahu pomocou klávesov so šípkami.

  • Ak chcete, aby čítačka obrazovky prečítala formátovanie textu, ako napríklad farba pozadia, farba, veľkosť a štýl písma, vyberte bunku a stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + nula.

 • Hárky: pridanie, odstránenie a premenovanie kariet.

  • Ak chcete prejsť na ušká hárkov, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Region, Scroll to the first sheet button“ (Oblasť, prejdite na tlačidlo prvého hárka), a potom sa pomocou klávesu Tab presuňte na požadovaný hárok.

  • Keď sa nachádzate na ušku hárka, stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 zobrazíte ďalšie možnosti, napríklad Vložiť, Odstrániť, Premenovať a Skryť alebo Odkryť. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Insert“ (Vložiť). Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný príkaz a stlačte kláves Enter.

 • Grafy: typ grafu, názov a popis alternatívneho textu. Čítačky obrazovky čítajú grafy ako obrázky vrátane názvu grafu a jeho popisu, neprečítajú však žiadne ďalšie podrobnosti.

 • Vzorce. Ak chcete vložiť funkciu do bunky:

  1. V bunke stlačte kláves F2 a potom kombináciu klávesov Ctrl + A. (V Moderátorovi stlačte kláves F2 a potom dvakrát stlačte kombináciu klávesov Shift + F3).

  2. Otvorí sa dialógové okno Vložiť funkciu s označenou kategóriou Bežne používané a s vybratou funkciou Sum.

  3. Vyberte požadovanú funkciu.

   • Ak chcete vložiť funkciu Sum, pomocou klávesu Tab prejdite na položku OK a stlačte kláves Enter.

   • Ak chcete vložiť inú funkciu, pomocou klávesov so šípkami vyberte inú kategóriu, pomocou klávesu Tab prejdite na zoznam funkcií, vyberte požadovanú funkciu a potom stlačte tlačidlo OK.

 • Komentáre. Čítačky obrazovky prečítajú komentár po prečítaní obsahu bunky.

 • Hypertextové prepojenia. Čítačky obrazovky prečítajú text prepojenia a jeho cieľ po prečítaní obsahu bunky.

 • Kontingenčné tabuľky. V aplikácii Excel Online nie je možné vytvoriť kontingenčnú tabuľku, ale môžete zobraziť kontingenčnú tabuľku vytvorenú v Exceli.

  • Na výber bunky v kontingenčnej tabuľke použite kláves Tab alebo klávesy so šípkami.

  • Tablu polí kontingenčnej tabuľky otvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6.

  • Na prechádzanie medzi jednotlivými tlačidlami polí použite klávesy so šípkami a potom vyberte pole stlačením klávesu Enter.

  • Stlačením klávesu Tab môžete prejsť do dolnej časti tably, kde pomocou klávesov so šípkami získate prístup ku kontextovým príkazom.

  • Stlačením klávesu Esc zatvoríte kontextové ponuky.

Uvádzame niekoľko tipov na používanie konkrétnych čítačiek obrazovky v aplikácii Excel Online:

JAWS Pri vstupe do služby Excel Online JAWS automaticky vypne virtuálny kurzor. Ak zistíte, že virtuálny kurzor je zapnutý, môžete ho vypnúť stlačením kombinácie klávesov Insert + Z.

Window-Eyes. Režim prehľadávania môžete vypnúť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + A.

Moderátor. Moderátor neprečíta tabuľky, podmienené formátovanie, rýchle filtre a ovládacie prvky formulára.

Bežné úlohy v Exceli Online

Postupy na vykonávanie konkrétnych úloh v službe Excel Online nájdete v týchto článkoch:

Ďalšie informácie

Informácie o funkciách zjednodušenia ovládania vášho prehliadača nájdete na webovej lokalite svojho prehliadača.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×