Začíname používať čítačku obrazovky s powerpointovou prezentáciou

Používate PowerPoint 2016 s čítačkou obrazovky a potrebujete pomoc? Pomocou klávesových skratiek sa môžete pohybovať v rôznych zobrazeniach PowerPointu na vytvorenie, úpravu a prezentovanie prezentácie.

Čítačky obrazovky sa líšia podľa toho, ako odkazujú na obsah snímky a ako nazývajú časti okna PowerPointu. Táto téma ponúka tipy na zjednodušenie navigácie.

Obsah tohto článku

Začíname

Čítanie obsahu snímok v normálnom zobrazení

Čítanie obsahu snímok v iných zobrazeniach

Použitie konkrétnych čítačiek obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Začíname

Po otvorení prezentácie v PowerPointe sa zameranie nachádza na prvej snímke prezentácie. Snímky sa otvoria v normálnom zobrazení, kde ich môžete upraviť. V aplikácii JAWS budete počuť hlásenie „Slide area“ (Oblasť snímky). V Moderátorovi sa ozve hlásenie „Edit view“ (Zobrazenie na úpravy).“

Pri každom stlačení klávesu F6 sa zameranie presunie na ďalšiu oblasť v okne PowerPointu v tomto poradí:

 1. Tlačidlá stavového riadka a lupy. Na presun medzi tlačidlami stavového riadka stlačte kláves Tab alebo kombináciu Shift + Tab.

 2. Pás s nástrojmi. Keď sa zameranie nachádza na páse s nástrojmi, pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať medzi kartami a stlačením klávesu Tab sa presuniete na príkazy na páse s nástrojmi.

  Keď sa zameranie nachádza na snímke, môžete otvoriť kartu na páse s nástrojmi: stlačte kláves Alt a prístupový kláves karty:

  • D (Domov)

  • Ť (Vložiť)

  • H (Návrh)

  • K (Prechody)

  • C (Animácie)

  • T (Prezentácia)

  • V (Revízia)

  • O (Zobraziť).

  V závislosti od typu objektu, na ktorom je zameranie, pás s nástrojmi môže obsahovať položky Nástroje obrázkov, Nástroje tabuliek, Nástroje pre grafy, Zvukové nástroje a Video nástroje.

 3. Tabla s poznámkami. Ak chcete k snímke pridať poznámky lektora, zadajte ich v table s poznámkami.

  • Tablu s poznámkami zavriete alebo znova otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, P a potom N

  . Stavový riadok obsahuje aj odkaz Poznámky, ktorým otvoríte a zavriete tablu s poznámkami.

 4. Tabla miniatúr. Keď ste na table miniatúr, na presun medzi všetkými snímkami v prezentácii použite kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol. Väčšina čítačiek obrazovky identifikuje snímky podľa názvu a čísla.

  • Ak chcete prejsť z obrázka miniatúry na snímku a upraviť jej obsah, stlačte kláves F6.

Na presun zamerania medzi jednotlivými oblasťami v opačnom smere použite kombináciu klávesov Shift + F6.

Poznámka :  Pri práci na snímkach sa môžu otvoriť ďalšie pracovné tably. Používanie funkcií tak môže byť náročnejšie. Aj cez tieto tably sa presúvate stlačením klávesu F6. Čítačky obrazovky ich môžu identifikovať podľa tlačidla alebo položky so zameraním namiesto názvu tably.

Čítanie obsahu snímok v normálnom zobrazení

Keď sa zameranie nachádza na snímke v normálnom zobrazení, môžete upraviť obsah snímky a získať o ňom ďalšie informácie. V normálnom zobrazení sa otvorí tabla miniatúr, oblasť úprav na snímke a tabla s poznámkami.

 • Ak chcete normálne zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + W, L.

Čítanie nadpisov snímok

Keď sa zameranie nachádza na table miniatúr, pri presúvaní medzi snímkami čítačky obrazovky čítajú ich názvy. Na ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku prejdete stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol.

Tip : Niekedy čítačky obrazovky môžu stratiť zameranie a neprečítať názov snímky. Ak sa to stane, stlačte kombináciu klávesov Alt + Tab dvakrát na presun zamerania z okna PowerPointu a návrat na miniatúry.

Čítanie obsahu zástupných objektov

Keď sa zameranie nachádza na snímke v normálnom zobrazení, použite tieto klávesové skratky pre zástupné objekty:

 • Na presun z jedného zástupného objektu na iný stlačte kláves Tab alebo kombináciu Shift + Tab.

  Čítačky obrazovky identifikujú typ zástupného objektu. Ak zástupný objekt napríklad obsahuje text alebo alternatívny text, čítačka text prečíta nahlas. Ak obsahuje médiá, čítačka identifikuje typ média. V aplikácii JAWS sa video bez alternatívneho textu identifikuje ako médium. (V Moderátorovi sa text prečíta iba vtedy, keď je vybratý.)

 • Ak chcete umiestniť kurzor do zástupného objektu a prečítať alebo upraviť text, stlačte kláves F2. Po stlačení klávesu F2 sa zameranie presunie naspäť na zástupný objekt.

 • Ak chcete, aby čítačka obrazovky nahlas prečítala popis formátu textu, ako je napríklad farba pozadia, farba, veľkosť a štýl písma, prejdite tabulátorom na zástupný objekt a použite odkaz na čítačku obrazovky. V aplikácii JAWS stlačte kombináciu klávesov Insert + F.

Čítanie tabuliek

Keď sa zameranie nachádza na snímke v normálnom zobrazení, použite tieto klávesové skratky pre tabuľky:

 • Ak sa chcete presunúť na tabuľku, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Čítačky obrazovky prečítajú hlavičky stĺpcov a potom obsah buniek. (V Moderátorovi sa hlavičky tabuľky a bunky prečítajú iba vtedy, keď sú vybraté.

 • Na umiestnenie kurzora do bunky stlačte kláves F2. Potom na navigáciu na jednotlivé bunky použite kláves Tab alebo klávesy so šípkami.

 • Na návrat zamerania na zástupný objekt tabuľky stlačte kláves F2.

Čítanie grafov

Čítačky obrazovky čítajú grafy ako obrázky vrátane názvu grafu a jeho popisu, neprečítajú však žiadne ďalšie podrobnosti.

Čítanie objektov v zozname

Tabla výberu zobrazí zoznam všetkých objektov na snímke v poradí, v akom boli vytvorené. Pri práci na table výberu môžete použiť tieto klávesové skratky:

 • Tablu výberu otvoríte stlačením kombináciu klávesov Alt + H, G a potom P. Čítačky obrazovky identifikujú objekt so zameraním – buď vybratý objekt na aktuálnej snímke, alebo tlačidlo na table výberu, ako je napríklad Zobraziť všetko.

 • Na navigáciu a výber objektov môžete použiť klávesy so šípkami. Objekt je vybratý na snímke a tiež na table výberu.

 • Po stlačení klávesu F6 sa zameranie presunie z oblasti snímky na tablu výberu.

 • Tablu výberu zavriete stlačením kombinácie klávesov Alt + H, G a potom P.

Poznámka : V prezentácii čítačky obrazovky čítajú objekty zdola nahor. Ak chcete zmeniť toto poradie, na table výberu použite tlačidlá O jeden dopredu a O jeden dozadu.

Čítanie obsahu snímok v iných zobrazeniach

Okrem normálneho zobrazenia PowerPoint poskytuje tiež niekoľko ďalších zobrazení na prácu so snímkami. Každé zobrazenie ponúka jedinečné možnosti. Užitočné sú najmä tieto zobrazenia:

 • Prehľad. Poskytuje zobrazenie iba s textom obsahu snímky. Zobrazenie prehľadu otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, P a potom O. Medzi miniatúrami a prehľadom v normálnom zobrazení sa môžete prepínať stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Tab. Budete počuť hlásenia „Outline tab“ (Karta Prehľad) a „Thumbnails tab“ (Karta Miniatúry).

  Poznámka : Moderátor niekedy neoznámi zobrazenie prehľadu po stlačení kombinácie klávesov Alt + W, P, O.

 • Radenie snímok. Zobrazuje všetky snímky v poradí vodorovne v riadkoch a vy môžete snímky jednoducho vystrihnúť, skopírovať, prilepiť a zmeniť ich usporiadanie. Čítačky obrazovky identifikujú snímky podľa čísla a názvu. Zobrazenie radenia snímok otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, I. Do normálneho zobrazenia sa vrátite stlačením kombinácie klávesov Alt + W, L.

 • Čítanie. Ponúka spôsob kontroly prezentácie podobne ako zobrazenie Prezentácia, ale nie na celú obrazovku. Zobrazenie na čítanie otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, D. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho zobrazenia, stlačte kláves Esc.

 • Predloha snímky. Umožňuje vykonávať zmeny návrhu, ktoré sa vzťahujú na všetky snímky. Zobrazenie predlohy snímky otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, M. Karta Predloha snímky (Alt + M) sa pridá na pás s nástrojmi medzi karty Súbor a Domov. Zobrazenie predlohy snímky zavriete stlačením kombinácie klávesov Alt + M, C.

 • Prezentácia. Poskytuje zobrazenie snímok na celú obrazovku. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5. Ak sa chcete posunúť ďalej, stlačte kláves N, medzerník alebo Page Down. Ak sa chcete vrátiť späť, stlačte kláves P, Backspace alebo Page Up. Na ukončenie stlačte kláves Esc. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie.

Použitie konkrétnych čítačiek obrazovky

PowerPoint pracuje s obľúbenou čítačkou obrazovky JAWS. Pracuje aj s čítačkou obrazovky Window-Eyes a s Moderátorom, ktorý je súčasťou Windowsu.

Nasledujúce časti obsahujú tipy na použitie týchto čítačiek obrazovky v PowerPointe.

JAWS

JAWS ponúka konkrétne informácie o práci v PowerPointe. V okne JAWS stlačte kláves F1. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz PowerPoint.

JAWS prečíta komentár, keď umiestnite kurzor na text komentára. JAWS nedokáže prečítať obsah grafov ani grafických prvkov SmartArt a nerozlišuje medzi obrazom a zvukom na snímke.

JAWS neidentifikuje všetky zobrazenia na úpravy snímok podľa názvu. Keď napríklad presuniete zamerania na zobrazenie radenia snímok alebo stránku Poznámky, JAWS povie „Leaving menus“ (Opustenie ponuky). Keď prejdete na zobrazenie prehľadu, ak JAWS povie „Blank“ (Prázdne) namiesto čísla a názvu snímky, skúste presunúť zameranie do ďalšieho okna a prejsť späť do PowerPointu: dvakrát stlačte kombináciu klávesov Alt + Tab.

Ak potrebujete vypnúť virtuálny kurzor, stlačte kombináciu klávesov Insert + Z.

Window-Eyes

Na čítanie snímok v zobrazení prezentácie stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + A, čím zapnete režim prehľadávania. Na čítanie celého obsahu na snímke stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + R.

Režim prehľadávania môžete vypnúť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + A.

Moderátor

Pri mnohých typoch objektov Moderátor popisuje typ objektu a alternatívny text, ak existuje.

Moderátor nepopisuje formátovanie textu, animácie ani prechody. Neprečíta komentáre, grafy, hlavičky ani päty.

Moderátor prečíta iba názvy snímok v zobrazení na čítanie. Moderátor neprečíta obsah snímok v zobrazení prezentácie.

Keď sa zameranie nachádza na table miniatúr, budete počuť číslo snímky a výraz „Image“ (Obrázok). Keď sa zameranie nachádza na snímke, budete počuť číslo snímky a výraz „Slide“ (Snímka).

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Ďalšie informácie

Vytvorenie prezentácie s použitím čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×