Začíname používať čítačku obrazovky s aplikáciou OneDrive pre Windows 10

Pomocou čítačky obrazovky a klávesových skratiek môžete použiť aplikáciu OneDrive pre Windows 10 na ukladanie a zdieľanie svojich súborov medzi viacerými zariadeniami. Aplikácia OneDrive je vstavanou súčasťou systému Windows 10 a automaticky sa zobrazuje v Prieskumníkovi a tiež ako miesto na ukladanie súborov. Súbory uložené vo OneDrive sú vám k dispozícii online na lokalite OneDrive.com a aj offline v PC, takže s nimi môžete pracovať kedykoľvek, dokonca aj vtedy, keď nie ste pripojení k internetu. Vždy, keď sa pripojíte, OneDrive synchronizuje online súbory so súbormi v počítači alebo zariadení.

Poznámka : This topic assumes that JAWS users have turned off the Virtual Ribbon Menu feature.

Obsah tohto článku

Začíname

V systéme Windows 10 môžete otvoriť aplikáciu OneDrive pomocou Cortany alebo Prieskumníka.

Otvorenie aplikácie z panela vyhľadávania Cortany

 1. Ak chcete vybrať panel vyhľadávania Cortany, stlačte kláves s logom systému Windows.

 2. Keď sa ozve „Search box edit type and text“ (Vyhľadávacie pole, zadajte text), zadajte OneDrive. (V Moderátorovi budete počuť „okno Cortany, Vyhľadávacie pole“.)

 3. Keď sa ozve „Microsoft OneDrive desktop app“ (počítačová aplikácia Microsoft OneDrive), stlačte kláves Enter. Po otvorení aplikácie OneDrive bude vybrané zobrazenie Položky. Do priečinka alebo súboru, ktorý hľadáte, sa môžete presunúť pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol.

Otvorenie aplikácie OneDrive z Prieskumníka

 1. Ak chcete otvoriť Prieskumníka, stlačte kláves s logom systému Windows spolu s klávesom E. Po otvorení Prieskumníka bude vybrané zobrazenie Položky v rámci zoznamu Časté priečinky.

 2. Stláčajte klávesy so šípkami dovtedy, kým sa neozve „OneDrive“. Následne stlačte kláves Enter. Do priečinka alebo súbora, ktorý hľadáte, sa môžete presunúť pomocou klávesov so šípkami.

Tip : Ak váš priečinok vo OneDrive nie je uvedený v zobrazení Položky v časti Časté priečinky, presuňte sa na navigačnú tablu. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + F6 a potom kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „OneDrive“. Potom stlačte kláves Enter.

Otvorenie položky

Vyberte položku, ktorú chcete otvoriť, a potom stlačte kláves Enter.

Nahratie (pridanie) priečinka alebo súboru

Nahratie priečinka alebo súboru z Prieskumníka

 1. Ak chcete otvoriť Prieskumníka, stlačte kláves s logom systému Windows spolu s klávesom E.

 2. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete nahrať do aplikácie OneDrive, a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Context menu“ (Kontextová ponuka).

 3. Stlačte kláves N a potom Enter. Otvorí sa vedľajšia ponuka Odoslať do a budete počuť „Send to submenu, Bluetooth device“ (Odoslať do vedľajšej ponuky, zariadenie Bluetooth). (V Moderátorovi budete počuť „Zariadenie Bluetooth, položka ponuky“.)

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „OneDrive“. Následne stlačte kláves Enter. Súbor sa nahrá do vašej aplikácie OneDrive.

Nahratie súboru, ktorý je otvorený

 1. Otvorte súbor, ktorý chcete nahrať, a stlačte kombináciu klávesov Alt + F. Otvorí sa zobrazenie Backstage a ozve sa „Backstage view, Info tab“ (Zobrazenie Backstage, karta Informácie). (V Moderátorovi budete počuť "Vybrané, karta Informácie“.)

 2. Ak chcete vybrať kartu Uložiť ako, stlačte kláves A.

 3. Keď sa ozve „Save As features, Add a Place tab“ (Uložiť ako funkcie, pridať kartu Umiestnenie), stlačte kláves K alebo stláčajte klávesy so šípkou nahor a šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „OneDrivedash Personal“ (OneDrive pomlčka Osobné) a stlačte kláves Enter. (V Moderátorovi sa ozve „Pridať miesto“.)

 4. Ak chcete vybrať priečinok zo svojho zoznamu priečinkov OneDrive, kam chcete súbor uložiť, použite klávesy so šípkami nahor a nadol. Po otvorení dialógového okna Uložiť ako je vybrané pole Názov súboru.

 5. Zadajte názov súboru alebo ho vyberte zo zoznamu pomocou klávesu so šípkou nadol.

 6. Ak chcete súbor uložiť, stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Uložiť a potom stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + S.

Stiahnutie súborov z aplikácie OneDrive do zariadenia

Všetky priečinky vo vašom priečinku OneDrive sú v rámci predvolených nastavení vo vašom zariadení k dispozícii online aj offline. Ak používate aplikáciu OneDrive vo svojom zariadení a chcete si do neho z aplikácie OneDrive stiahnuť niektorú položku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C, presuňte sa do priečinka, kam ju chcete stiahnuť, a prilepte ju (stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V).

Zdieľanie položiek pomocou kontextovej ponuky

Existuje viacero scenárov, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie. Výber je na vás:

Zdieľanie položky a umožnenie ostatným, aby ju mohli iba zobraziť

 1. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 2. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Context menu, Open“ (Kontextová ponuka, Otvoriť).

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Share a OneDrive link“ (Zdieľať prepojenie na OneDrive), potom stlačte kláves Enter. Následne sa zobrazí názov tlačidla a budete počuť „Your link is ready to paste“ (Prepojenie je pripravené na prilepenie) alebo zvuk kontextového okna s názvom tlačidla. Prepojenie na súbor sa prilepí do schránky.

 4. Skopírujte prepojenie zo schránky. (Do svojej schránky sa v súbore, ktorý chcete zdieľať, dostanete stlačením kombinácie klávesov Alt + H, F + O.)

Každý, komu pošlete toto prepojenie, bude môcť súbor otvoriť a zobraziť.

Zdieľanie prepojenia na položku

 1. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 2. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Context menu, Open“ (Kontextová ponuka, Otvoriť).

 3. Stlačte kláves M alebo stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol dovtedy, kým sa neozve „More OneDrive sharing options“ (Ďalšie možnosti zdieľania vo OneDrive) a stlačte kláves Enter. Po otvorení aplikácie OneDrive na webe bude vybrané okno Zdieľať. Budete počuť hlásenie „Share“ (Zdieľať) a následne názov súboru.

 4. Prepojenie na súbor získate stláčaním klávesu Tab dovtedy, kým sa neozve „Get a link“ (Získať prepojenie). Potom stlačte kláves Enter. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať a stlačte kláves Enter.

Každý, komu pošlete toto prepojenie, bude môcť súbor otvoriť, čítať a upraviť.

Zdieľanie prepojenia na položku a nastavenie úrovne povolení

 1. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 2. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Context menu, Open“ (Kontextová ponuka, Otvoriť).

 3. Stlačte kláves M alebo stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol dovtedy, kým sa neozve „More OneDrive sharing options“ (Ďalšie možnosti zdieľania vo OneDrive) a stlačte kláves Enter. Po otvorení aplikácie OneDrive na webe bude vybrané okno Zdieľať. Budete počuť hlásenie „Share“ (Zdieľať) a následne názov súboru.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Email link“ (E-mailové prepojenie), potom stlačte kláves Enter.

 5. Keď sa ozve „Enter a name or email address“ (Zadajte meno alebo e-mailovú adresu), zadajte meno alebo e-mailovú adresu. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na pole Výber úrovne povolenia. Predvolené nastavenie poľa Výber úrovne povolenia je Môže upravovať. Ak chcete vybrať možnosť Môže zobraziť, stlačte kláves so šípkou nadol.

 6. Ak chcete pridať správu, stlačením klávesu Tab sa presuňte na pole Pridať správu a zadajte text.

 7. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Zdieľať, potom stlačte kláves Enter.

Spravovanie povolení

 1. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 2. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Context menu, Open“ (Kontextová ponuka, Otvoriť).

 3. Stlačte kláves M alebo stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol dovtedy, kým sa neozve „More OneDrive sharing options“ (Ďalšie možnosti zdieľania vo OneDrive) a stlačte kláves Enter. Po otvorení aplikácie OneDrive na webe bude vybrané okno Zdieľať. Budete počuť hlásenie „Share“ (Zdieľať) a následne názov súboru.

 4. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Manage permissions“ (Spravovať povolenia) a potom stlačte kláves Enter. Zobrazí sa tabla Zdieľať a bude vybrané prepojenie Pridať ľudí. Ozve sa „Add people link“ (Prepojenie Pridať ľudí). Na table Zdieľať sú uvedení aj ľudia, s ktorými ste súbor zdieľali, prepojenie, ktoré môžete zdieľať s ostatnými používateľmi, ktorí budú môcť upravovať súbor, ďalšie informácie a komentáre (ak sú k dispozícii).

 5. Ak chcete zdieľať súbor s viacerými ľuďmi, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno Pridať ľudí a ozve sa „Enter a name or email address edit“ (Zadajte meno alebo e-mailovú adresu). Zadajte meno alebo e-mailovú adresu. Ak existuje viacero možností, budete počuť „Suggestions are available“ (K dispozícii sú návrhy). Správnu adresu vyberte pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol a potom stlačte kláves Enter.

 6. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na pole Výber úrovne povolenia.

 7. Predvolené nastavenie poľa Výber úrovne povolenia je Môže upravovať. Ak chcete vybrať možnosť Môže zobraziť, stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Can view“ (Môže zobraziť).

 8. Ak chcete zahrnúť do pozvánky na zdieľanie aj osobnú správu, stlačte kláves Tab. Keď sa ozve „Include a personal message to this invitation, Optional“ (Pridať k tejto pozvánke osobnú správu, Voliteľné), zadajte text.

 9. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Zdieľať a potom stlačte kláves Enter. Vybranej osobe sa odošle e-mail s prepojením.

Zdieľanie položky pomocou pásu s nástrojmi vo OneDrive

 1. V aplikácii OneDrive vyberte zo zoznamu súborov položku, ktorú chcete zdieľať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + S, W. Keď sa ozve „Specific people“ (Konkrétni ľudia), stlačte kláves Enter. (Na výber danej možnosti bude pravdepodobne potrebné stlačiť kláves so šípkou nadol.) Po otvorení dialógového okna Zdieľanie súborov je vybrané rozbaľovacie pole úprav a ozve sa „File sharing, Type a name and then click Add“ (Zdieľanie súborov, zadajte názov a potom kliknite na tlačidlo Pridať).

 3. Vyberte ľudí, s ktorými chcete súbor zdieľať:

  • Ak chcete zdieľať súbor s konkrétnym používateľom, zadajte jeho meno. Pomocou klávesu Tab sa môžete tiež presunúť do zoznamu kontaktov a potom pomocou klávesu so šípkou nadol vybrať kontakt.

  • Ak chcete súbor zdieľať s každým, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nadol a stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Everyone“ (Všetci). Následne stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vyhľadať ľudí, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nadol a stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Everyone“ (Všetci). Následne stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Výber používateľov alebo skupín, kde môžete zadať, kde sa má hľadať.

 4. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Pridať a potom stlačte kláves Enter. Názov sa pridá do zoznamu.

 5. Na zoznam mien, pre ktoré nastavíte povolenia, sa presuniete stláčaním klávesu Tab. Na konkrétne meno prejdete stláčaním klávesu so šípkou nadol.

 6. Predvolená úroveň povolení je Na čítanie.

 7. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Zdieľať a potom stlačte kláves Enter.

Ukončenie zdieľania položky

 1. Vyberte položku, ktorú chcete zdieľať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + S, S + S a potom stlačte kláves Enter.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×