Začíname používať čítačku obrazovky s OneNotom

Začíname používať čítačku obrazovky s OneNotom

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

OneNote 2016 je digitálny poznámkový blok, ktorý umožňuje zapisovať všetky poznámky na jedno miesto. Môžete vytvoriť samostatné bloky na osobné, pracovné alebo školské poznámky. Pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky pre Windows, môžete v programe OneNote 2016 vytvárať, zobrazovať a upravovať dokumenty a potom ich uložiť do služby OneDrive.

V aplikácii OneNote sa vám nikdy neminie papier na poznámky. Môžete jednoducho zmeniť usporiadanie poznámkových blokov, vytlačiť ich, zdieľať a rýchlo vyhľadať všetky poznámky, takže svoje poznámky nájdete aj v prípade, že zabudnete, kam ste ich uložili. A zo všetkého najlepšie je, že poznámkové bloky môžete uložiť online a dostať sa k nim zo všetkých svojich zariadení.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu a prihlásenie

Svoje poznámkové bloky si môžete ukladať vo OneDrive, takže budú dostupné zo všetkých zariadení. Stačí sa pri spustení programu prihlásiť do svojho konta Microsoft.

 1. Stlačte kláves s logom Windows. V Moderátorovi sa ozve: „Start window. Search box, editing.“ („Okno Štart. Vyhľadávacie pole, úprava.“). V JAWS sa ozve: „Search box, edit. Type in text.“ („Vyhľadávacie pole, upraviť. Zadajte text.“).

 2. Zadajte Onenote. Ozve sa: „OneNote 2016, Desktop app“ („OneNote 2016, počítačová aplikácia“).

 3. Aplikáciu otvoríte stlačením klávesu Enter. Aplikácia sa otvorí.

  Poznámky : 

 4. Prejdite do ponuky Súbor, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. V Moderátorovi sa ozve: „File menu“ („Ponuka Súbor“). V JAWS sa ozve: „Backstage view. File info tab.“ („Zobrazenie Backstage. Karta Informácie o súbore.“).

 5. Prejdite do ponuky Kontá, stlačte Y2. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Account tab item.“ („Vybraté. Položka karta Konto.“). V JAWS sa ozve: „File. Account tab.“ („Súbor. Karta Konto.“).

 6. Ak sa chcete prihlásiť do svojho konta, stlačte kláves S. Moderátor povie: „Accounts window. Type your email or phone number.“ („Okno Kontá. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo.“). V JAWS sa ozve: „Account. Sign in to Office.“ („Konto. Prihláste sa do balíka Office.“).

 7. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo a stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve: „Sign in PIN. Password, editing text.“ („Prihlásenie, PIN kód. Heslo, úprava textu.“). V JAWS sa ozve: „Password, edit. Type in text.“ („Heslo, upraviť. Zadajte text.“).

 8. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Preskúmanie používateľského rozhrania OneNotu

Vo OneNote sa zobrazuje názov aktívnej strany. Dostupné ovládacie prvky aplikácie sú Minimalizovať, Zavrieť alebo prihlásené konto. Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete upraviť tak, aby obsahoval bežne používané príkazy, napríklad Tlačiť, Späť a Opakovať.

Skupina kariet na páse s nástrojmi obsahuje karty Domov, Vložiť, Kresliť, História, Revízia a Zobraziť. Výberom karty sa pre ňu zobrazí osobitný pás s nástrojmi. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Ak vyberiete napríklad kartu Vložiť, zobrazí sa pás s nástrojmi, kde môžete vybrať položky, ktoré chcete do dokumentu vložiť, ako napríklad prílohy, prepojenia alebo obrázky.

Obsah strany poznámkového bloku sa zobrazuje pod pásom s nástrojmi a vypĺňa väčšinu strany. Pole Vyhľadávať môžete použiť na vyhľadanie slov na aktívnej strane alebo v celom poznámkovom bloku. Tabla Poznámkový blok ponúka rýchly spôsob na otvorenie poznámkových blokov. Karty Sekcie ponúkajú rýchly prístup k sekciám a kupinám sekcií. Karty Strana zabezpečujú prístup k jednotlivým stranám v aktívnej sekcii.

Práca s Moderátorom

Vo OneNote 2016 môžete používať Moderátora, čo je vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, alebo čítačky obrazovky tretích strán, akou je napríklad JAWS. Čítačka obrazovky konvertuje text na reč a prečíta vám príkazy, umiestnenia, zoznamy a tlačidlá, ako aj samotný obsah.

Tu je niekoľko poznámok o práci s aplikáciou OneNote pomocou čítačiek Moderátor a JAWS.

 • V počítači s Windowsom môžete Moderátora zapnúť a vypnúť stlačením klávesu Windows + Enter.

 • Ak čítačka obrazovky prestane čítať alebo sa správa neočakávane, stlačením kombinácie klávesov Alt + Tab opustite aktuálne okno a potom sa doň vráťte opätovným stlačením kombinácie klávesov Alt + Tab. Týmto sa obnoví zameranie čítačky obrazovky na aktuálne okno.

 • Ďalšie informácie o Moderátorovi nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Ďalšie informácie o čítačke obrazovky JAWS nájdete v téme Dokumentácia k čítačke obrazovky JAWS.

Tipy na prácu s čítačkami obrazovky

Pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou OneNote treba pamätať na niekoľko vecí.

Otvorenie OneNotu a poznámkového bloku

 • Ak chcete rýchlo otvoriť OneNote, stlačte kombináciu klávesov Windows + Shift + N.

 • Ak chcete otvoriť jeden zo svojich poznámkových blokov, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + O. V Moderátorovi sa ozve: „Selected Open tab“ („Vybratá karta Otvoriť). V JAWS sa ozve: „Backstage view. File. Open tab.“ („Zobrazenie Backstage. Súbor. Karta Otvoriť.“). Stlačte kláves Tab a pomocou klávesov so šípkami prejdite k požadovanému poznámkovému bloku, ktorý sa nachádza buď vo OneDrive, alebo vo vašom PC. Keď budete počuť názov poznámkového bloku, ktorý chcete otvoriť, stlačte kláves Enter.

Navigácia

Hlavné navigačné prvky vo OneNote sú karty na páse s nástrojmi, sekcie a strany.

Karty na páse s nástrojmi

 • Ak chcete prejsť na kartu Domov, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F10. V Moderátorovi sa ozve: „Home tab item“ („Položka karta Domov“). V JAWS sa ozve: „Upper ribbon. Ribbon toolbar. Ribbon tabs tab. Home tab.“ („Horný pás s nástrojmi. Panel s nástrojmi na páse s nástrojmi. Karta kariet pásu s nástrojmi. Karta Domov.“).

 • Ak chcete prejsť na iné karty pásu s nástrojmi, stlačte klávesy so šípkou doprava alebo doľava. Keď sa ozve názov požadovanej karty (Súbor, Domov, Vložiť, Kresliť na strane, Revízia, Zobraziť), stlačte Enter.

 • Ak chcete prechádzať medzi aktívnymi kartami na páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab (dopredu) alebo kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu) Keď budete počuť názov príkazu, ktorý chcete použiť, stlačte kláves Enter alebo postupujte podľa pokynov čítačky obrazovky.

 • Ak sa chcete vrátiť na aktívnu stranu, stlačte kláves Esc.

Sekcie a strany

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu sekciu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab. Ak chcete prejsť na predošlú sekciu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Tab.

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu stranu v sekcii, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Page Down. Ak chcete prejsť na predošlú stranu v sekcii, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Page Up. Po výbere strany budete počuť jej názov.

Vyhľadávanie

 • Ak chcete vyhľadávať obsah vo všetkých poznámkových blokoch, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E. V Moderátorovi sa ozve: „Search. Editing search.“ („Hľadať. Úprava vyhľadávania.“). V JAWS sa ozve: „Search. Search Edit.“ („Hľadať. Úprava vyhľadávania.“). Potom zadajte text, ktorý chcete nájsť.

 • Ak chcete vyhľadať obsah na aktívnej strane, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. V Moderátorovi sa ozve: „Search. Editing search this page.“ („Hľadať. Úprava vyhľadávania na tejto strane.“). V JAWS sa ozve: „Find on page search.“ („Hľadať na strane.“). Potom zadajte text, ktorý chcete nájsť.

Pozrite tiež

Čítanie strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote 2016 pre Windows

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vo OneNote pre Windows 10 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na vytvorenie rôznych poznámkových blokov pre vaše osobné, pracovné alebo školské poznámky. OneNote pre Windows 10 je digitálny poznámkový blok, ktorý umožňuje zapisovať všetky poznámky na jedno miesto.

V aplikácii OneNote sa vám nikdy neminie papier na poznámky. Môžete jednoducho zmeniť usporiadanie poznámkových blokov, vytlačiť ich, zdieľať a rýchlo vyhľadať všetky poznámky, takže svoje poznámky nájdete aj v prípade, že zabudnete, kam ste ich uložili. A zo všetkého najlepšie je, že poznámkové bloky môžete uložiť online a dostať sa k nim zo všetkých svojich zariadení.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

Otvorenie programu OneNote:

 1. Stlačte kláves s logom Windows a zadajte OneNote. Ozve sa: „OneNote, Trusted Windows Store app.“ (OneNote, dôveryhodná aplikácia Windows Obchodu). Ak sa bude výsledok prvého vyhľadávania odlišovať, stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým nebudete počuť správne hlásenie.

 2. Stlačením klávesu Enter otvorte program OneNote.

Otvorenie poznámkového bloku

Vo OneNote sa otvorí posledný poznámkový blok, v ktorom ste pracovali. Otvorenie iného poznámkového bloku:

 1. Stláčajte kláves F6 dovtedy, kým nebudete počuť: „Search box, editing“ (Vyhľadávacie pole, úprava). V JAWS sa ozve: „Notebooks, search box, edit“ (Poznámkové bloky, vyhľadávacie pole, úprava).

 2. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nebudete počuť názov aktuálneho poznámkového bloku spolu s hlásením, napríklad „1 of 2, editing“ (1 z 2, úprava). V aplikácii JAWS zaznie „List box“ (Pole so zoznamom) a názov aktuálneho poznámkového bloku spolu s hlásením, napríklad „1 of 2“ (1 z 2).

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol dovtedy, kým nezaznie názov poznámkového bloku, ktorý chcete otvoriť, a po stlačení klávesu Esc budete môcť pokračovať v práci v danom poznámkovom bloku.

Navigácia v poznámkovom bloku

Karty na páse s nástrojmi, sekcie a strany predstavujú hlavné navigačné prvky vo OneNote. Predvolené karty na páse s nástrojmi sú Domov, Vložiť, KresliťZobraziť. Výberom karty otvoríte pás s nástrojmi špecifický pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy usporiadané do skupín. Ak napríklad vyberiete kartu Vložiť, otvorí sa pás s nástrojmi, na ktorom môžete vybrať rôzne položky a vložiť ich do dokumentu – napríklad tabuľky, prílohy súborov, obrázky alebo prepojenia.

Obsah strany poznámkového bloku sa zobrazí pod pásom s nástrojmi a bude zaberať väčšiu časť strany. Karta Sekcia ponúka rýchly prístup k sekciám a karta Strana ponúka prístup k jednotlivým stranám v rámci aktívnej sekcie.

Karty na páse s nástrojmi

 1. Stlačením klávesu Alt presuniete výber na inú kartu na páse s nástrojmi. Ozve sa: „Selected, Home tab item“ (Vybraté, položka karta Domov). V JAWS sa ozve: „Home tab“ (Karta Domov).

 2. Pomocou klávesu so šípkou doprava alebo doľava prechádzajte kartami pása s nástrojmi dovtedy, kým nezaznie názov požadovanej karty.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol a potom stlačením klávesu so šípkou doprava alebo doľava prejdite na príkazy na vybratej karte. Stlačením klávesu medzerníka použijete aktuálny príkaz a vrátite sa naspäť na stranu.

Sekcie

 1. Ak chcete prejsť do inej sekcie v poznámkovom bloku, stláčajte kláves F6 dovtedy, kým nezaznie názov aktuálnej sekcie spolu s hlásením, napríklad „1 of 2, at level 1“ (1 z 2, na úrovni 1). V JAWS sa ozve: „Tree view“ (Stromové zobrazenie) a názov aktuálnej sekcie.

 2. Pomocou klávesu so šípkou nadol alebo nahor prechádzajte sekciami a stlačením klávesu F6 vyberte požadovanú sekciu. V časti Moderátor zaznie názov aktuálnej strany spolu s hlásením, napríklad „Indentation level 1, 1 of 2, selected“ (Úroveň odsadenia 1, 1 z 2, vybratá). V JAWS sa ozve: „List box“ (Pole so zoznamom) a názov aktuálnej strany spolu s hlásením, napríklad „Indentation level 1, 1 of 2“ (Úroveň odsadenia 1, 1 z 2).

  Zvýrazní sa karta výberu strany.

 3. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol môžete prehľadávať strany. Počas prehľadávania budete počuť názov každej strany a úroveň jej odsadenia. Stlačením klávesu F6 prejdite na vybratú stranu.

Strany

 1. Ak chcete prejsť na inú stranu poznámkového bloku, stláčajte kláves F6 dovtedy, kým nezaznie názov aktuálnej strany spolu s hlásením, napríklad „Indentation level 1, 1 of 2, selected“ (Úroveň odsadenia 1, 1 z 2, vybratá). V JAWS sa ozve: „List box“ (Pole so zoznamom) a názov aktuálnej strany spolu s hlásením, napríklad „Indentation level 1, 1 of 2“ (Úroveň odsadenia 1, 1 z 2).

 2. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol môžete prehľadávať strany. Počas prehľadávania budete počuť názov každej strany a úroveň jej odsadenia. Stlačením klávesu F6 prejdite na vybratú stranu.

Vyhľadávanie

 1. Ak chcete vyhľadávať obsah vo všetkých poznámkových blokoch, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E. V Moderátorovi sa ozve: „Search box, editing“ (Vyhľadávacie pole, úprava). V aplikácii JAWS zaznie: „Search box, edit, type in text“ (Vyhľadávacie pole, úprava, zadajte text). Potom zadajte text, ktorý hľadáte.

 2. Ak chcete prechádzať výsledkami vyhľadávania, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nezaznie názov strany poznámkového bloku spolu s hlásením, napríklad „1 of 2“ (1 z 2). Potom môžete pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prehľadať výsledky.

 3. Stlačením klávesu Esc zavrite vyhľadávacie pole a pokračujte v práci na aktuálne vybratej strane s výsledkami.

Tip : Ak chcete obmedziť vyhľadávanie na jeden poznámkový blok, po zadaní hľadaného textu stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nezaznie: „Filter, All Notes, read-only combo box“ (Filter, všetky poznámky, rozbaľovacie pole iba na čítanie). Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým nezaznie názov požadovaného poznámkového bloku. Stlačením klávesu Enter použijete filter.

Strany na čítanie

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote pre Windows 10, pričom informuje o výskyte obrázkov, zoznamov a nadpisov.

 1. Prejdite na stranu, ktorú chcete prečítať. Potom vykonajte niektorý z týchto krokov.

  • Ak máte Moderátora, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M. Moderátor začne súvislo čítať stranu od aktuálneho umiestnenia. Stlačením klávesov so šípkami nadol alebo nahor sa môžete premiestniť na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok.

   Poznámka : Ak OneNote pre Windows 10 nepodporuje príkaz v oblasti, ktorá je aktuálne vybratá, Moderátor povie: „Not an explorable text“ (Text sa nedá preskúmať). V takomto prípade môžete na navigáciu a čítanie textu používať režim skenovania Moderátora. Ak chcete zapnúť režim skenovania, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + medzerník.

  • Ak máte JAWS, stlačením kombinácie klávesov Insert + šípka nadol si vypočujete celú stranu. Pomocou klávesov so šípkami tiež môžete postupne prechádzať po prvkoch, ktoré sa dajú čítať. Ďalšie príkazy na čítanie pre JAWS nájdete v téme Príkazy na čítanie pre JAWS.

 2. Ak chcete zastaviť súvislé čítanie, kedykoľvek môžete stlačiť kláves Ctrl alebo dať iný príkaz.

Otvorenie poznámkového bloku z OneNotu Online v OneNote for Windows 10

Ak zobrazujete poznámkový blok vo OneNote Online a chcete ho upraviť vo OneNote pre Windows 10, poznámkový blok je možné jednoducho znova otvoriť.

 1. Počas zobrazenia poznámkového bloku vo OneNote Online stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým nezaznie: „Home tab item“ (Položka karta Domov).

 2. Stlačením klávesu O otvoríte poznámkový blok vo OneNote pre Windows 10.

 3. Môže zaznieť: „Did you mean to switch apps?“ (Chceli ste prepnúť aplikácie?) Ak sa to stane, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nezaznie: „Yes button“ (Tlačidlo Áno) – potom stlačte kláves Enter.

Poznámkový blok je teraz otvorený v programe OneNote_for_Windows10. Keď prepnete aplikácie, OneNoteOnline_2nd otvorí kontextové dialógové okno, v ktorom budete môcť pokračovať v úpravách poznámkového bloku vo OneNoteOnline_2nd. Ak si to neprajete, stlačením klávesu Esc zatvoríte dialógové okno.

Klávesové skratky

Keď pri práci s programom OneNote pre Windows 10 používate fyzickú klávesnicu, využitím nasledujúcich podporovaných klávesových skratiek obľúbených príkazov a úloh môžete ušetriť čas.

Písanie a úprava poznámok a navigácia v nich

Požadovaná akcia

Stlačte

Vystrihnutie

CTRL + X

Kopírovanie

CTRL + C

Prilepenie

CTRL + V

Zrušenie zmeny

CTRL + Z

Znova

CTRL + Y

Zrušenie aktuálnej úrovne ovládacieho prvku rozhrania

ESC

Výber celého textu a objektov na strane

CTRL + A

Vytvorenie novej strany

CTRL + N

Vytvorenie novej strany pod aktuálnou stranou

CTRL + ALT + N

Vytvorenie novej podstrany

CTRL + SHIFT + ALT + N

Vytvorenie novej sekcie

CTRL + T

Označenie strany ako prečítanej alebo neprečítanej

CTRL + Q

Prechod na predchádzajúcu stranu v zozname

CTRL + PAGE UP

Prechod na ďalšiu stranu v zozname

CTRL + PAGE DOWN

Prechod na prvú stranu aktuálnej sekcie

ALT + HOME

Prechod na poslednú stranu aktuálnej sekcie

ALT + END

Prechod na poslednú prezeranú stranu

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na predposlednú prezeranú stranu

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zapnutie alebo vypnutie zoznamu poznámkových blokov

ALT + F1

Prechod na názov aktuálnej strany

CTRL + SHIFT + T

Prechod na cieľ prepojenia

CTRL + ENTER (keď sa kurzor nachádza na texte prepojenia)

Cyklické prepínanie medzi prvkami používateľského rozhrania
(navigácia, kruhová ponuka, plátno, panel aplikácie atď.)

F6 (jedno alebo viac stlačení)

Priblíženie aktuálnej strany

CTRL + ZNAK PLUS (len na numerickej klávesnici)

Vzdialenie aktuálnej strany

CTRL + ZNAK MÍNUS (len na numerickej klávesnici)

Vloženie aktuálneho dátumu

ALT + SHIFT + D

Vloženie aktuálneho času

ALT + SHIFT + T

Vloženie aktuálneho dátumu a času

ALT + SHIFT + F

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Nastavenie tučného písma vo vybratom texte

CTRL + B

Zmena písmen na kurzívu vo vybratom texte

CTRL + I

Podčiarknutie vybratého textu

CTRL + U

Zvýraznenie vybratého textu

CTRL + SHIFT + H

Zapnutie alebo vypnutie zvýraznenia textu

CTRL + ALT + H

Kopírovanie formátovania textu

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie formátovania textu

CTRL + SHIFT + V

Použitie značky Úloha v aktuálnom riadku textu

CTRL + 1

Použitie značky Dôležité v aktuálnom riadku textu

CTRL + 2

Použitie značky Otázka v aktuálnom riadku textu

CTRL + 3

Odstránenie značiek poznámok z aktuálneho riadka textu

CTRL + 0

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod

CTRL + SHIFT + . (BODKA)

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod

CTRL + SHIFT + , (ČIARKA)

Zarovnanie aktuálneho odseku doľava

SHIFT + ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zarovnanie aktuálneho odseku doprava

SHIFT + ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vytvorenie alebo zrušenie položky v zozname s odrážkami

CTRL + SHIFT + L

Vytvorenie alebo zrušenie položky v číslovanom zozname

CTRL + SHIFT + O

Vyhľadanie, zdieľanie a synchronizácia poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyhľadanie poznámok

CTRL + E

Zdieľanie aktuálnej strany

KLÁVES S LOGOM WINDOWS + H

Manuálna synchronizácia aktuálneho poznámkového bloku

SHIFT + F9

Manuálna synchronizácia všetkých poznámkových blokov

F9

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie nového riadka pod iný riadok

CTRL + ENTER

Vloženie nového stĺpca napravo

CTRL + ALT + R

Pozrite tiež

Čítanie strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×