Začíname používať čítačku obrazovky na domovskej stránke SharePointu Online

Na domovskej stránke služby SharePoint Online sa môžete pohybovať a vykonávať základné úlohy pomocou čítačky obrazovky a klávesových skratiek. SharePoint Online spolupracuje s Moderátorom, čo je vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, a s čítačkami obrazovky iných výrobcov, ako je napríklad JAWS.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Spustenie SharePointu Online

 1. Prejdite na lokalitu portal.office.com alebo login.microsoftonline.com a prihláste sa do svojho konta služieb Office 365.

 2. Ak chcete otvoriť domovskú stránku služby SharePoint, pomocou klávesu Tab sa premiestnite na prepojenie SharePoint. Ozve sa hlásenie „Prejsť na SharePoint, prepojenie.“ Stlačte kláves Enter.

Predvolene domovská stránka služby SharePoint Online obsahuje ľavú navigačnú tablu, ktorú tvorí vyhľadávacie pole, zoznam lokalít SharePoint, ktoré sledujete (skupina Sledované), zoznam lokalít, ktoré ste navštívili (skupina Naposledy navštívené), a zoznam prepojení. V hornej časti hlavnej obrazovky je skupina Často používané, ktorá obsahuje zoznam lokalít SharePoint, ktoré často navštevujete alebo upravujete. Pod skupinou Často používané je skupina Navrhované, ktorá obsahuje zoznam súvisiacich lokalít SharePoint.

Poznámka : Ďalšie informácie o možnostiach navigácie a klávesových skratkách v službe SharePoint Online nájdete v téme Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online.

Ďalšie možnosti v SharePointe Online vykonávané pomocou čítačky obrazovky

Na navigáciu a vykonávanie úloh na stránkach v službe SharePoint Online môžete použiť čítačku obrazovky a klávesové skratky. Na domovskej stránke služby SharePoint Online je k dispozícii široká škála možností navigácie a môžete tiež vybrať lokality, ktoré chcete sledovať.

Navigácia na domovskej stránke SharePointu Online

Tu sú základné informácie o navigácii na domovskej stránke služby SharePoint Online.

 • Ak chcete prechádzať skupinami prvkov obrazovky (napríklad skupinou Sledované alebo Naposledy navštívené na ľavej table alebo skupinou Často používané alebo Navrhované na hlavnej obrazovke), stlačte kláves Tab (dopredu) alebo kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu). Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Na prechádzanie zoznamom lokalít pod väčšinou skupín môžete použiť kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol. (Ak nepočujete názov lokality, stlačte kláves so šípkou druhýkrát.)

 • Ak chcete prechádzať zoznamom položiek v skupine Navrhované, stlačte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava.

 • Vo väčšine prípadov sa po stlačení klávesu Enter otvorí prepojenie na novej karte prehliadača. Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku služby SharePoint, opakovane stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab dovtedy, kým sa zameranie neumiestni na niektorú z kariet prehliadača, a potom stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava dovtedy, kým nezaznie hlásenie „Je vybratá karta SharePoint.“ Stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Poznámka : Po výbere položky v niektorej zo skupín stlačením klávesu Enter môže zaznieť výzva týkajúca sa povolenia automaticky otváraných okien. Ak chcete premiestniť zameranie na panel oznámení a povoliť otvorenie lokality, stlačte kombináciu klávesov Alt + N, A. Vybratá lokalita sa otvorí na samostatnej karte. Ak chcete zavrieť panel oznámení, znova stačte kombináciu klávesov Alt + N, pomocou klávesu Tab sa premiestnite na tlačidlo Zavrieť a potom stlačte kláves Enter.

Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

Výber lokalít na sledovanie

Skupina Navrhované na hlavnej stránke obsahuje zoznam odporúčaných lokalít. V tomto zozname môžete vybrať lokality, ktoré chcete pridať do skupiny Sledované na ľavej table.

 1. Na domovskej stránke služby SharePoint prejdite pomocou klávesu Tab na skupinu Navrhované. Zaznie hlásenie „Pomocou šípok prejdite na začiarkavacie políčko Sledovať túto lokalitu.“

 2. Ak sa chcete premiestniť na inú navrhovanú lokalitu, stlačte kláves so šípkou doprava alebo kláves so šípkou doľava.

 3. Ak chcete premiestniť zameranie na začiarkavacie políčko Sledovať túto lokalitu, stlačte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol. Zaznie hlásenie „Sledovať lokalitu“ a po ňom názov vybratej lokality, napríklad „Sledovať lokalitu: tímová lokalita.“

 4. Políčko Sledovať túto lokalitu začiarknete stlačením medzerníka.

Ďalšie úlohy

Ak chcete preskúmať ďalšie úlohy, ktoré môžete vykonať so službou SharePoint Online a čítačkou obrazovky, pozrite si nasledujúce prepojenia.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×