Začíname: Správcovia portfólia

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Správcovia portfólia v aplikácii Project Web App sú osoby, ktoré spravujú návrhy projektov počas celého procesu porovnávania návrhov s potrebami spoločnosti, finančnými obmedzeniami a ďalšími rozhodujúcimi faktormi.

Ste správcom portfólia? Ak áno, Vitajte Project Web App ! Tento nástroj môžete použiť na nastavenie návrhu šablóny projektov a konfigurovanie toku činností fázy a etapy, a nastavenie a vykonanie analýz portfólia pomocou obchodných faktorov, nákladových obmedzení a obmedzenia zdrojov.

Čo je aplikácia Project Web App?

Project Web App je jedna časť riešenie do konca enterprise project management. Toto riešenie obsahuje klientskeho programu Project Professional a servera Project Server. Project Web App je súčasťou programu Project Server. Je výkonné webovej aplikácie, ktoré je možné urobiť všetko od analýza portfólia a správa požiadaviek na zadávanie času v časovom výkaze a aktualizácia stavu úlohy.

Zorientujme sa

Project Web App rozhranie tvoria tri hlavné oblasti: panel Rýchle spustenie, pás s nástrojmi a obsahom oblasť zobrazovania.

Panel Rýchle spustenie obsahuje zoznam hlavných zobrazení a stránok, ku ktorým môžete získať prístup. Kliknutím na tieto prepojenia môžete prejsť do rozličných oblastí programu. Niektoré stránky aplikácie Project Web App neobsahujú panel Rýchle spustenie. Ak napríklad vypĺňate formulár, musíte ho dokončiť a uložiť alebo ho musíte zrušiť, aby ste mohli obnoviť zobrazenie panela Rýchle spustenie.

Pás s nástrojmi je panelom s nástrojmi, ktorý sa používa na vykonávanie akcií s položkami v oblasti zobrazovania obsahu. Na páse s nástrojmi môže byť viacero kariet na prepínanie medzi rôznymi množinami akcií. Každá karta obsahuje skupiny súvisiacich tlačidiel, ktoré sa môžu použiť na interakciu s obsahom stránky.

Oblasť zobrazovania obsahu poskytuje informácie o portfóliách, projektoch a úlohách. Ide o ťažisko každej stránky, ktoré slúži na zadávanie a kontrolu údajov.

Kde začať?

Východiskový bod pri správcovia portfólia naozaj závisí koľko už nastavené vo vašej organizácii vykonávania Project Web App.

Krok 1: Spolupráca so správcom lokality

Ak vaša organizácia má práve nainštalovali Project Web App a je stále v procese konfigurácia, vaša rola ako správca portfólia je pracovať s správcu lokality, ak chcete nastaviť pracovný postup životného cyklu projektu a rozloženia strán použiť na zhromažďovanie informácií informácie o projektových návrhov.

  • Životného cyklu projektu    Životného cyklu projektu je vyjadrená v Project Web App pomocou pracovného postupu, ktorý nastavil správca vašej organizácie lokality. Tento pracovný postup znázorňuje používatelia, ktorí potrebujú čo schváliť v určitých bodoch počas životného cyklu. Pracovné postupy sú zostavené pomocou fázy a etapy.

    Predpokladajme, že životný cyklus projektu má obsahovať fázy Vytvorenie, Výber, Plánovanie a Správa. V rámci fázy Vytvorenie môžu existovať štádiá Zachytenie podrobností návrhu, Revízia návrhu a Odmietnutie návrhu. Návrh začína štádiom Zachytenie podrobností návrhu. Po tom, ako osoba navrhujúca projekt odošle podrobnosti, návrh sa presunie do štádia Revízia návrhu. Ak v tomto štádiu účastníci skontrolujú návrh a určia, že je vhodný na ďalšie vyhodnocovanie, návrh sa presunie do fázy Výber. Ak sa účastníci rozhodnú návrh zamietnuť, presunie sa do štádia Odmietnutie návrhu. V tomto štádiu sa osobe, ktorá projekt navrhla, oznámia dôvody odmietnutia.

    Ak vaša organizácia používa v počiatočnej fáze nastavenia Project Web App, definovanie logiku do svojho životného cyklu projektu je skvelým východiskovým bodom. Budete musieť premyslieť čo fáz a štádií životného cyklu projektu sú pre organizáciu a komunikovať tie, ktoré sa na správcu lokality.

  • Stránky s podrobnosťami o projekte    Keď správca lokality je osoba, ktorá skutočne nastaví stránok, ktoré sa používajú na zaznamenanie podrobností o projektových návrhov, správca portfólia je zodpovedný za rozhodnutie, aké informácie musí byť zachytené počas každej fázy a etapy životného cyklu projektu. Musíte premyslieť, aké informácie je nevyhnutné pre rozhodovanie, ktoré sú priradené k fázy a etapy životného cyklu, a potom komunikovať tieto informácie na lokalite správca vašej organizácie.

Keď správca lokality nastavil Project Web App tak, aby obsahoval tieto informácie, môžete premiestniť ďalšiu časť, kde budete ako správca portfólia nastaviť a stanovenie priority obchodných faktorov vašej organizácie.

Krok 2: Vytvorenie obchodných faktorov a stanovenie ich priority

Investícií do projektového treba na základe ako aj prispievajú k dosiahnutie obchodných cieľov organizácie. Správcovia portfólia zodpovední za záznam týchto obchodných faktorov v Project Web App, a potom vedie cez stanovenie priorít s príslušné zainteresované strany.

Postup pri zadávaní vašej organizácie obchodných faktorov Project Web App, na paneli Rýchle spustenie, v časti Stratégia portfólia, kliknite na položku Knižnica obchodných faktorov. Nástroje na karte ovládač na páse s nástrojmi môžete použiť na vytvorenie nových obchodných faktorov.

Keď do knižnice obchodných faktorov zadáte všetky obchodné faktory vašej organizácie, ďalším krokom je stanovenie ich priority. Stanovením priority faktorov získate realistickejšie znázornenie strategických faktorov organizácie. Výsledkom bude presnejšie hodnotenie návrhu projektu počas analýzy portfólia. Ak chcete stanoviť prioritu obchodných faktorov, na paneli Rýchle spustenie v časti Stratégia portfólia kliknite na položku Stanovenie priority faktorov.

Krok 3: Analýza návrhov projektov

Keď používatelia začnú navrhovať projekty, úlohou správcu portfólia je analyzovať každý návrh z hľadiska toho, ako zapadne do portfólia projektov organizácie. Na základe výsledkov tejto analýzy sa určí, či sa návrh schváli a vznikne z neho projekt, alebo sa zamietne.

Na analýzu návrhov, ktoré sú v súčasnosti predložené Project Web App, na paneli Rýchle spustenie, v časti Stratégia portfólia, kliknite na položku Analýz portfólia. Na vytvorenie novej analýzy pomocou nástrojov na analýzu kartu na páse s nástrojmi.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×