Základné úlohy v programe Word 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 Nižšie uvádzame niektoré základné úlohy, ktoré vám pomôžu naučiť sa pracovať s programom Microsoft Word 2010.

Obsah tohto článku

Čo je program Word?

Vyhľadanie a použitie šablóny

Vytvorenie nového dokumentu

Otvorenie dokumentu

Uloženie dokumentu

Čítanie dokumentov

Sledovanie zmien a vkladanie komentárov

Tlač dokumentu

Čo je program Word?

Program Microsoft Word 2010 je textový editor, pomocou ktorého môžete vytvárať dokumenty profesionálnej kvality. Pomocou špičkových nástrojov na formátovanie dokumentov umožňuje vám program Word pomáha efektívne organizovať a písať dokumenty. Program Word taktiež obsahuje výkonné nástroje na úpravu a revízie, ktoré umožňujú jednoducho spolupracovať s ďalšími používateľmi.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie a použitie šablóny

Program Word 2010 umožňuje použiť vstavané šablóny, vlastné šablóny alebo vyhľadávať medzi rôznymi šablónami, ktorú sú dostupné na lokalite Office.com. Lokalita Office.com ponúka široký výber populárnych šablón programu Word vrátane základných životopisov, životopisov pre špecifické pracovné ponuky, programov, tlačených vizitiek a faxov.

Ak chcete vyhľadať a použiť šablónu v programe Word, postupujte takto:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový.

 2. V časti Dostupné šablóny vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete použiť niektorú zo vstavaných šablón, kliknite na položku Vzorové šablóny, kliknite na požadovanú šablónu a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete znova vybrať naposledy použitú šablónu, kliknite na položku Najnovšie šablóny, kliknite na požadovanú šablónu a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť vlastnú šablónu, ktorú ste predtým vytvorili, kliknite na položku Moje šablóny, kliknite na požadovanú šablónu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete vyhľadať šablónu na lokalite Office.com, v časti Šablóny lokality Office.com kliknite na požadovanú kategóriu šablón, kliknite na požadovanú šablónu a kliknutím na položku Prevziať si prevezmite šablónu z lokality Office.com do počítača.

Poznámka   Šablóny, ktoré sú k dispozícii na lokalite Office.com, môžete vyhľadať aj z programu Word. Do poľa Hľadať šablóny na lokalite Office.com zadajte hľadané výrazy a kliknutím na tlačidlo v tvare šípky spustite vyhľadávanie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového dokumentu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Nový.

 2. V časti Dostupné šablóny kliknite na položku Prázdny dokument.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

Ďalšie informácie o vytváraní nového dokumentu nájdete v časti Vytvorenie dokumentu.

Na začiatok stránky

Otvorenie dokumentu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. Na ľavej table dialógového okna Otvorenie kliknite na jednotku alebo priečinok, ktorý obsahuje dokument.

 3. Na pravej table dialógového okna Otvorenie otvorte priečinok, ktorý obsahuje požadovanú kresbu.

 4. Kliknite na dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.

Na začiatok stránky

Uloženie dokumentu

Ak chcete uložiť dokument vo formáte používanom programom Word 2010 a Word 2007, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov dokumentu.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete uložiť dokument tak, aby bol kompatibilný s programom Word 2003 alebo staršou verziou, postupujte takto:

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete používať v programe Word 2003 alebo staršej verzii.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Uložiť ako.

 4. V zozname Typ súboru kliknite na položku Dokument programu Word 97-2003. Formát súboru sa tak zmení na formát .doc.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre dokument.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie o spôsobe vytvorenia dokumentu, ktorý je kompatibilný s programom Word 2003 alebo staršími verziami, nájdete v časti Vytvorenie dokumentu na používanie v starších verziách programu Word .

Na začiatok stránky

Čítanie dokumentov

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete čítať.

 2. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia dokumentu kliknite na položku Na celú obrazovku.

  Zobrazenie Backstage

 3. Ak sa chcete presúvať medzi stránkami v dokumente, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • klikanie na šípky v dolných rohoch každej strany,

  • stláčanie klávesov Page Down a Page Up alebo medzerníka a klávesu Backspace na klávesnici,

  • klikanie na navigačné šípky v strede hornej časti obrazovky.

   Tip    Kliknutím na položku Možnosti zobrazenia a následne kliknutím na položku Zobraziť dve strany Obrázok tlačidla zobrazíte naraz dve strany (alebo obrazovky).

Ďalšie informácie o zobrazení dokumentov nájdete v časti Čítanie dokumentov v programe Word.

Na začiatok stránky

Sledovanie zmien a vkladanie komentárov

 • Ak chcete zapnúť sledovanie zmien, na karte Revízia v skupine Sledovanie kliknite na položku Sledovanie zmien.

  Podrobnosti o zariadení s možnosťami úplného a selektívneho vymazania

 • Ak chcete vložiť komentár, na karte Revízia v skupine Komentáre kliknite na položku Nový komentár.

Ďalšie informácie o sledovaní zmien vykonaných počas revízie nájdete v časti Sledovanie zmien a vkladanie komentárov.

Na začiatok stránky

Tlač dokumentu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. Postupujte takto:

  • V časti Tlač zadajte do poľa Kópie požadovaný počet kópií na vytlačenie.

  • V časti Tlačiareň overte, či je vybratá požadovaná tlačiareň.

  • V časti Nastavenie sa vyberú predvolené nastavenia tlače pre tlačiareň. Ak chcete zmeniť nastavenie, kliknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte požadované nastavenie.

 3. Keď ste spokojní s nastaveniami, kliknite na položku Tlačiť.

Ďalšie informácie o tlači súboru nájdete v časti Zobrazenie ukážky a tlač súboru.

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk