Základné úlohy v programe Publisher 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 V tejto časti sú predstavené niektoré základné úlohy, ktoré vám pomôžu pri používaní programu Microsoft Publisher 2010.

Obsah tohto článku

Čo je program Publisher?

Nájdenie a použitie šablóny

Vytvorenie novej publikácie

Otvorenie publikácie

Uloženie publikácie

Vloženie bloku textu

Vloženie a orezanie obrázkov

Vloženie obrázka

Orezanie obrázka

Vloženie preddefinovaného bloku

Tlač publikácie

Čo je program Publisher?

Program Microsoft Publisher 2010 je určený na rýchle a jednoduché vytváranie publikácií s profesionálnym vzhľadom. V programe Publisher môžete vytvárať, navrhovať alebo publikovať profesionálne marketingové a komunikačné materiály pre tlač a pre poštovú alebo e-mailovú hromadnú komunikáciu.

Na začiatok stránky

Nájdenie a použitie šablóny

Program Publisher 2010 umožňuje použiť vstavané šablóny, vlastné šablóny alebo vyhľadávať medzi rôznymi šablónami, ktorú sú dostupné na lokalite Office.com. Lokalita Office.com ponúka široký výber populárnych šablón programu Publisher vrátane letákov a brožúr.

Na nájdenie a použitie šablóny programu Publisher 2010 môžete použiť nasledujúci postup:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový.

 2. V časti Dostupné šablóny vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete použiť šablónu, ktorú ste už nainštalovali, kliknite na položku Moje šablóny, potom kliknite na požadovanú šablónu a nakoniec kliknite na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť jednu z predpripravených šablón nainštalovaných v programe Publisher, v časti Najobľúbenejšie alebo Ďalšie šablóny kliknite na požadovanú kategóriu, potom na požadovanú šablónu a nakoniec kliknite na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete nájsť a použiť šablónu z lokality Office.com, v časti Najobľúbenejšie alebo Ďalšie šablóny kliknite na požadovanú kategóriu, potom na požadovanú šablónu a nakoniec kliknite na tlačidlo Prevziať.

Poznámka   Šablóny, ktoré sú k dispozícii na lokalite Office.com, môžete vyhľadať aj z programu Publisher. Do poľa Hľadať šablóny na lokalite Office.com zadajte hľadané výrazy a kliknutím na tlačidlo v tvare šípky spustite vyhľadávanie.

Ďalšie informácie o použití šablóny nájdete v téme Začíname: Vytvorenie publikácie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej publikácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Nový.

 2. V časti Dostupné šablóny kliknite na šablónu prázdnej publikácie a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Poznámka   Ak sa nezobrazuje prázdna šablóna s požadovanou veľkosťou strany, kliknite na položku Ďalšie veľkosti prázdnych strán.

Ďalšie informácie o vytvorení publikácie nájdete v téme Začíname: Vytvorenie publikácie.

Na začiatok stránky

Otvorenie publikácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. Na ľavej table dialógového okna Otvorenie publikácie kliknite na jednotku alebo priečinok, ktorý obsahuje požadovaný súbor.

 3. Na pravej table dialógového okna Otvorenie publikácie otvorte priečinok, ktorý obsahuje požadovanú publikáciu.

 4. Kliknite na požadovaný súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Ďalšie informácie o vytvorení publikácie nájdete v príslušnej téme.

Na začiatok stránky

Uloženie publikácie

V programe Publisher sa súbor ukladá do predvoleného pracovného priečinka. Ak chcete, môžete zadať iné umiestnenie.

 • Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť.

  Poznámky    Ak ukladáte súbor prvýkrát, postupujte nasledovne:

  1. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte do poľa Názov súboru názov publikácie.

  2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie o uložení publikácie nájdete v téme Uloženie súboru.

Na začiatok stránky

Vloženie bloku textu

 1. Na karte Vložiť kliknite na tlačidlo Kresliť textové pole Obrázok tlačidla.

 2. V publikácii ukážte na miesto, kde sa má zobraziť jeden roh bloku textu, a potom diagonálnym pohybom myši natiahnite blok textu na požadovanú veľkosť.

 3. Kliknite do bloku textu a zadajte text.

Na začiatok stránky

Vloženie a orezanie obrázkov

Vloženie obrázka

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Obrázok.

 2. Na ľavej table dialógového okna Vložiť obrázok kliknite na priečinok, ktorý obsahuje požadovaný obrázok.

 3. Na pravej table dialógového okna Vložiť obrázok otvorte priečinok, ktorý obsahuje požadovaný obrázok.

 4. Kliknite na obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na začiatok stránky

Orezanie obrázka

 1. Vyberte obrázok, ktorý chcete orezať.

 2. Prejdite na kartu Formát pod kartou Nástroje obrázkov a v skupine Orezať kliknite na položku Orezať.

  Poznámka    Ak sa karty Nástroje obrázkov alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Pravdepodobne budete musieť dvakrát kliknúť na obrázok, aby sa zobrazila karta Formát.

 3. Umiestnite manipulátor orezávania nad okraj alebo roh obrázka.

 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete orezať jednu stranu, posuňte stredový manipulátor na danú stranu.

  • Ak chcete rovnomerne orezať obe strany naraz, počas posúvania stredového manipulátora pomocou myši podržte stlačený kláves CTRL.

  • Ak chcete orezať všetky štyri strany naraz a zároveň zachovať pomer strán obrázka, počas presúvania rohového manipulátora pomocou myši podržte stlačené klávesy CTRL + SHIFT.

Ďalšie informácie o orezávaní obrázkov nájdete v téme Orezávanie obrázkov.

Na začiatok stránky

Vloženie preddefinovaného bloku

Preddefinované bloky sú opakovane využiteľné časti obsahu, ako napríklad informácie o spoločnosti, hlavičky, kalendáre, orámovania alebo reklamy, ktoré sú uložené v galériách. V programe Publisher 2010 si môžete vybrať z rôznych preddefinovaných blokov, alebo môžete preddefinovaný blok prevziať z lokality Office.com.

Preddefinovaný blok môžete vložiť pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Na table Navigácia strany vyberte v publikácii stranu, kde chcete vložiť preddefinovaný blok.

 2. Prejdite na kartu Vložiť a v skupine Preddefinované bloky kliknite na príslušnú galériu preddefinovaných blokov.

 3. Posúvajte sa v ponuke a nájdite požadovaný preddefinovaný blok alebo kliknite na položku Ďalšie <názov galérie> a otvorte dialógové okno Knižnica preddefinovaných blokov.

 4. Kliknite na preddefinovaný blok, ktorý chcete vložiť na stranu.

Ďalšie informácie o používaní preddefinovaných blokov nájdete v téme Preddefinované bloky.

Na začiatok stránky

Tlač publikácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. V časti Tlač zadajte do poľa Kópie tejto úlohy tlače počet kópií, ktoré chcete tlačiť.

 3. Overte, či je v časti Tlačiareň vybratá správna tlačiareň.

  Poznámka   Automaticky sa zobrazia vlastnosti predvolenej tlačiarne.

 4. V časti Nastavenie použite tento postup:

  • Skontrolujte, či je vybratý správny rozsah strán alebo sekcií.

  • Vyberte formát rozloženia strán na hárku.

  • Nastavte veľkosť papiera.

  • Nastavte, či sa má tlačiť na jednu stranu hárka alebo na obe strany.

  • Ak tlačiareň podporuje farebnú tlač, vyberte farebnú tlač alebo tlač v odtieňoch sivej.

 5. Keď dokončíte nastavenie tlače, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Ďalšie informácie o tlači publikácie nájdete v téme Tlač.

Na začiatok stránky

Platí pre: Publisher 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk