Základné úlohy v programe Outlook 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 V tejto časti sú popísané niektoré základné úlohy, ktoré môžete vykonávať v programe Microsoft Outlook 2010.

Obsah tohto článku

Čo je program Outlook?

Pridanie e-mailového konta

Vytvorenie novej e-mailovej správy

Posielanie e-mailovej správy ďalej alebo odpovedanie na e-mailovú správu

Pridanie prílohy do e-mailovej správy

Otvorenie alebo uloženie prílohy e-mailovej správy

Otvorenie prílohy

Uloženie prílohy

Pridanie podpisu e-mailu do správy

Vytvorenie podpisu

Pridanie podpisu

Vytvorenie plánovanej činnosti v kalendári

Plánovanie schôdze s inými osobami

Nastavenie pripomenutia

Pre plánované činnosti alebo schôdze

Pre e-mailové správy, kontakty a úlohy

Vytvorenie kontaktu

Vytvorenie úlohy

Vytvorenie poznámky

Tlač e-mailovej správy, kontaktu alebo úlohy

Čo je program Outlook?

Program Microsoft Outlook 2010 ponúka prémiové nástroje na správu osobných aj firemných e-mailov pre viac než 500 miliónov používateľov balíka Microsoft Office na celom svete. Vydanie programu Outlook 2010 prináša so sebou bohatú škálu skúseností napĺňania komunikačných potrieb v práci, doma a v škole.

Vďaka rozšíreným funkciám usporiadania e-mailov, komunikácie a využívania sociálnych sietí s novým dizajnom poskytuje program Outlook 2010 špičkové možnosti, ako byť produktívny a zároveň udržiavať osobné a pracovné kontakty.

Na začiatok stránky

Pridanie e-mailového konta

E-mailové správy môžete pomocou programu Outlook 2010 prijímať a odosielať až po pridaní a nakonfigurovaní e-mailového konta. Ak ste používali staršiu verziu programu Microsoft Outlook na tom istom počítači, na ktorom ste nainštalovali program Outlook 2010, nastavenie kont sa automaticky importovalo.

Ak používate program Outlook prvýkrát, alebo ak inštalujete program Outlook 2010 v novom počítači, funkcia Automatické nastavenie konta sa spustí automaticky a pomôže vám s konfiguráciou nastavení e-mailových kont. Pri takomto nastavení sa požaduje iba zadanie vášho mena, e-mailovej adresy a hesla. Ak sa e-mailové konto nedá automaticky nakonfigurovať, bude potrebné zadať dodatočné požadované informácie manuálne.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Informácie o konte kliknite na položku Pridať konto.

Zobrazenie Backstage a príkaz Pridať konto

Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie alebo odstránenie e-mailového konta.

Poznámka    Informácie o pridaní konta služby Windows Live Hotmail nájdete v článku Používanie konta služby Windows Live Hotmail v programe Outlook.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej e-mailovej správy

Program Outlook 2010 poskytuje veľké množstvo funkcií a prispôsobení pre komunikáciu s jedným aj viacerými príjemcami.

 • V zobrazení Pošta na karte Domov v skupine Nový kliknite na položku Nový e-mail.

Príkaz Nový e-mail na páse s nástrojmi

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť e-mailovú správu, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+M.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie e-mailovej správy.

Na začiatok stránky

Posielanie e-mailovej správy ďalej alebo odpovedanie na e-mailovú správu

 • Na karte Domov alebo Správa kliknite v skupine Reagovať na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej.

Skupina Reagovať na páse s nástrojmi

Poznámka    Označenie karty závisí od toho, či správu vyberiete v zozname správ, alebo ju otvoríte v samostatnom okne..

Ak chcete odstrániť meno z riadkov Komu a Kópia, kliknite naň a stlačte kláves DELETE. Ak chcete pridať príjemcu, kliknite do poľa Komu, Kópia alebo Skrytá a zadajte príjemcu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Odpovedanie na e-mailovú správu alebo posielanie e-mailovej správy ďalej.

Na začiatok stránky

Pridanie prílohy do e-mailovej správy

Do e-mailovej správy je možné pridať súbory. Do správy je možné taktiež pridať iné položky programu Outlook, ako napríklad správy, kontakty alebo úlohy.

 1. Vytvorte správu alebo v existujúcej správe kliknite na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým, alebo Poslať ďalej.

 2. V okne správy prejdite na kartu Správa a potom v skupine Zahrnúť kliknite na tlačidlo Priložiť súbor.

Príkaz priložiť súbor na páse s nástrojmi

Ďalšie informácie nájdete v časti Priloženie súboru alebo inej položky do e-mailovej správy.

Na začiatok stránky

Otvorenie alebo uloženie prílohy e-mailovej správy

Prílohu môžete otvoriť z tabla na čítanie alebo z otvorenej správy. Po otvorení a zobrazení prílohy môžete zvoliť jej uloženie na diskovú jednotku. Ak má správa viaceré prílohy, môžete ich uložiť naraz alebo po jednej.

Otvorenie prílohy

 • Dvakrát kliknite na prílohu.

Uloženie prílohy

 1. Kliknite na prílohu na table na čítanie alebo v otvorenej správe.

 2. Na karte Prílohy v skupine Akcie kliknite na položku Uložiť ako. Môžete tiež na prílohu kliknúť pravým tlačidlom a potom kliknúť na položku Uložiť ako.

Príkaz Uložiť ako na páse s nástrojmi

Ďalšie informácie nájdete v časti Otvorenie a uloženie príloh.

Na začiatok stránky

Pridanie podpisu e-mailu do správy

Pre svoje e-mailové správy môžete vytvoriť prispôsobené podpisy pozostávajúce z textu, obrázkov, vašej elektronická vizitka, loga alebo dokonca obrázka vášho rukou napísaného podpisu.

Vytvorenie podpisu

 1. Otvorte novú správu. Na karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

Príkaz Podpisy na páse s nástrojmi

 1. Na karte Podpis e-mailu kliknite na položku Nový .

Pridanie podpisu

 • V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Zahrnúť na položku Podpis a kliknite na požadovaný podpis.

Príkaz Podpisy na páse s nástrojmi

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie a pridanie podpisu e-mailovej správy.

Na začiatok stránky

Vytvorenie plánovanej činnosti v kalendári

Plánované činnosti sú aktivity, ktoré môžete naplánovať v kalendári a ktoré nezahŕňajú pozývanie iných osôb ani rezervovanie prostriedkov.

 • V zobrazení Kalendár kliknite na karte Domov v skupine Nové na položku Nová plánovaná činnosť. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na mriežku kalendára a potom kliknúť na položku Nová plánovaná činnosť.

Príkaz Nová plánovaná činnosť na páse s nástrojmi

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť plánovanú činnosť, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+A.

Ďalšie informácie nájdete v časti Naplánovanie plánovanej činnosti.

Na začiatok stránky

Plánovanie schôdze s inými osobami

Schôdza je plánovaná činnosť, ktorá zahŕňa účasť ďalších osôb a prostriedky, akým je napríklad konferenčná miestnosť. Odpovede na vaše žiadosti o schôdzu sa zobrazujú v priečinku Doručená pošta.

 • V zobrazení Kalendár kliknite na karte Domov v skupine Nové na položku Nová schôdza.

Príkaz Nová schôdza na páse s nástrojmi

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť novú žiadosť o schôdzu z ľubovoľného priečinka v programe Outlook, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+Q.

Ďalšie informácie nájdete v časti Plánovanie schôdze s inými osobami.

Na začiatok stránky

Nastavenie pripomenutia

Môžete nastavovať a odstraňovať pripomenutia pre rôzne položky, vrátane e-mailových správ a kontaktov.

Pre plánované činnosti alebo schôdze

V otvorenej položke na karte Plánovaná činnosť alebo Schôdza v skupine Možnosti vyberte v rozbaľovacom zozname Pripomenutie požadovaný čas zobrazenia pripomenutia pred plánovanou činnosťou alebo schôdzou. Ak chcete pripomenutie vypnúť, vyberte položku Žiadne.

Pre e-mailové správy, kontakty a úlohy

 • Na karte Domov kliknite v skupine Značky na položku Spracovať a potom kliknite na položku Pridať pripomenutie.

  Príkaz Pridať pripomenutie na páse s nástrojmi

  Tip    Pomocou pripomenutí môžete e-mailové správy rýchlo označiť príznakom ako položky úlohy. Kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec Stav príznaku v zozname správ. Ak máte otvorenú správu, na karte Správa v skupine Sledovanie kliknite na položku Spracovať a potom kliknite na položku Pridať pripomenutie.

Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie alebo odstránenie pripomenutí.

Na začiatok stránky

Vytvorenie kontaktu

Kontakty môžu mať jednoduchú podobu mena a e-mailovej adresy, môžu však zahŕňať aj ďalšie podrobné informácie, ako napríklad adresu, viacero telefónnych čísiel, obrázok, dátum narodenín a ľubovoľné ďalšie informácie o kontakte.

 • V zobrazení Kontakty kliknite na karte Domov v skupine Nové na položku Nový kontakt.

Príkaz Nový kontakt na páse s nástrojmi

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť kontakt z ľubovoľného priečinka v programe Outlook, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie alebo pridanie kontaktu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie úlohy

 Mnohí si vytvárajú zoznam toho, čo treba vykonať – na papier, v tabuľke alebo na papier a zároveň elektronicky. V programe Microsoft Outlook môžete spojiť zoznamy do jedného, nastaviť si pripomenutia a sledovať priebeh úloh.

 • V zobrazení Kontakty kliknite na karte Domov v skupine Nové na položku Nová úloha.

Príkaz Nová úloha na páse s nástrojmi

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť novú úlohu, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+K.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie úloh a položiek zoznamu úloh.

Na začiatok stránky

Vytvorenie poznámky

Poznámky sú elektronickým ekvivalentom lepiacich papierových poznámok. Môžete ich použiť pri zapisovaní otázok, nápadov, pripomenutí a ľubovoľných položiek, ktoré by ste si zapísali na papier.

 • V zobrazení Poznámky kliknite v skupine Nové na položku Nová poznámka.

Príkaz Nová poznámka na páse s nástrojmi

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť novú poznámku, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+N.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie poznámky.

Na začiatok stránky

Tlač e-mailovej správy, kontaktu alebo úlohy

Vytlačiť sa dajú jednotlivé položky, ako sú napríklad e-mailové správy, kontakty alebo položky kalendára, aj väčšie zobrazenia, ako sú kalendáre, adresáre alebo zoznamy obsahu poštových priečinkov.

Postup pri tlači je rovnaký bez ohľadu na to, či pracujete v priečinku Pošta, Kalendár alebo v ľubovoľnom inom priečinku v programe Microsoft Outlook   – všetky funkcie a nastavenia tlače sa nachádzajú v zobrazení Backstage. Kliknutím na kartu Súbor otvoríte zobrazenie Backstage.

 1. Kliknite na položku alebo priečinok v programe Outlook, ktorý chcete vytlačiť.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Tlačiť.

Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač položiek v programe Outlook.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk