Základné úlohy v programe OneNote 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 Tu sú niektoré základné úlohy, ktoré môžete vykonať a ktoré slúžia ako pomôcka na to, aby sa používatelia naučili používať program Microsoft OneNote 2010.

 

Obsah tohto článku

Čo je program OneNote?

Vyhľadanie a použitie šablóny

Vytvorenie nového poznámkového bloku

Uloženie poznámkového bloku

Vloženie novej strany

Zadávanie alebo písanie poznámok na strane

Tlač strany

Čo je program OneNote?

Program Microsoft OneNote 2010 je digitálny poznámkový blok, v ktorom môžete na jednom mieste zhromažďovať všetky svoje poznámky a informácie a využívať pritom výhody účinného vyhľadávania, keď chcete rýchlo nájsť požadovanú položku. Okrem toho môžete v programe jednoduchým spôsobom používať zdieľané poznámkové bloky, spravovať tak veľké množstvo informácií a efektívnejšie spolupracovať s ďalšími používateľmi.

Na rozdiel od tlačených systémov, programov na spracovanie textu, e-mailových systémov a ďalších programov na zvýšenie produktivity vám program OneNote umožňuje flexibilne zhromažďovať a usporadúvať text, obrázky, digitálne rukou písané texty, obrazové a zvukové záznamy a ďalšie možnosti v rámci jedného digitálneho poznámkového bloku v počítači. Vďaka programu OneNote môžete mať potrebné informácie poruke, obmedziť čas strávený vyhľadávaním informácií v e-mailových správach, papierových poznámkových blokoch, fascikloch a výtlačkoch a pracovať tak produktívnejšie.

Program OneNote 2010 je integrovanou súčasťou balíka Microsoft Office 2010, ktorá uľahčuje efektívnejšie zhromažďovanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a zdieľanie poznámok a informácií. Účinné možnosti vyhľadávania vám môžu pomôcť vyhľadať informácie v textoch obrázkov alebo hovorenom slove zvukových a obrazových záznamov. Jednoducho použiteľné nástroje na spoluprácu pomáhajú tímom spolupracovať s prístupom k týmto informáciám v zdieľaných poznámkových blokoch v režime online aj v režime offline.

S programom OneNote máte všetky informácie poruke, získavate riešenie na spracovanie veľkého množstva informácií, môžete efektívnejšie spolupracovať s ďalšími používateľmi a sledovať úlohy, plány a tímové informácie. Vďaka známemu vzhľadu a štýlu systému Microsoft Office môžete program začať okamžite používať a obmedziť stratený čas a náklady na školenia.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie a použitie šablóny

Program OneNote 2010 ponúka možnosť použiť vstavané šablóny, vlastné šablóny alebo vyhľadávať medzi rôznymi šablónami programu OneNote na lokalite Office.com vrátane poznámkových blokov, stránok a šablón sekcií.

Ak chcete vyhľadať a použiť šablónu na novej strane v programe OneNote 2010, postupujte takto:

 1. Otvorte poznámkový blok alebo časť, do ktorej chcete pridať stranu.

 2. V zozname kariet strán kliknite na šípku vedľa tlačidla Nová strana.

 3. Na pracovnej table Šablóny vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť niektorú zo vstavaných šablón, rozbaľte typ požadovanej šablóny a potom kliknite na požadovanú šablónu.

  • Ak chcete znova použiť šablónu, ktorú ste už vytvorili, rozbaľte časť Moje šablóny a kliknite na požadovanú šablónu.

  • Ak chcete vyhľadať šablónu na lokalite Office.com, kliknite na položku Šablóny na lokalite Office.com. Na lokalite Office.com kliknite na kategóriu šablón, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknutím na položku Prevziať prevezmite šablónu do počítača.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového poznámkového bloku

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Nový.

 2. V časti Uložiť poznámkový blok na vyberte miesto, kam chcete uložiť poznámkový blok.

 3. Do poľa Názov zadajte názov nového poznámkového bloku.

 4. V poli Umiestnenie zadajte alebo prejdite na miesto uloženia poznámkového bloku.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť poznámkový blok.

Na začiatok stránky

Uloženie poznámkového bloku

V programe OneNote sa vaša práca priebežne ukladá pri písaní poznámok, pri každom prepnutí na inú stranu alebo sekciu a pri každom zatvorení sekcie alebo poznámkového bloku. Poznámky nemusíte ukladať manuálne, dokonca ani po ich dokončení.

Ak chcete uložiť kópiu sekcie poznámok na iné miesto, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V časti Uložiť aktuálny vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete uložiť iba aktuálnu položku, otvorte stránku v poznámkovom bloku a kliknite na položku Strana.

  • Ak chcete uložiť aktuálnu položku, otvorte sekciu v poznámkovom bloku a kliknite na položku Sekcia.

  • Ak chcete uložiť aktuálnu položku, otvorte poznámkový blok a kliknite na položku Poznámkový blok.

 3. V časti Výber formátu kliknite na formát, v ktorom chcete položku uložiť.

 4. Kliknite na položku Uložiť ako.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako prejdite na miesto, v ktorom chcete uložiť súbor.

 6. Do poľa Názov súboru zadajte názov poznámkového bloku.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Vloženie novej strany

 1. Otvorte poznámkový blok alebo sekciu, do ktorej chcete vložiť stranu.

 2. V zozname kariet strán kliknite na položku Nová strana.

Na začiatok stránky

Zadávanie alebo písanie poznámok na strane

Ak chcete zapisovať poznámky na klávesnici, kliknite na ľubovoľné miesto strany, na ktorom sa majú poznámky zobraziť, a začnite písať. V programe OneNote sa vytvorí kontajner pre každý blok textu, ktorý zadáte alebo napíšete.

Na začiatok stránky

Tlač strany

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zobraziť ukážku súboru pred tlačou, kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

   Tip   Ak sa chcete vrátiť do súboru a urobiť pred tlačou zmeny, kliknite na kartu Súbor.

  • Ak chcete súbor vytlačiť alebo zmeniť vlastnosti tlačiarne, kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Platí pre: OneNote 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk