Základné úlohy pri vytváraní prezentácie v PowerPointe 2013

Powerpointové prezentácie fungujú ako prezentácie snímok. Rozdeľujete ich na snímky, aby ste poskytli informáciu alebo príbeh. Predstavte si, že každá snímka je prázdnym kresliacim plátnom pre obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať váš príbeh.

Tip   

Výber motívu

Po otvorení PowerPointu sa zobrazia niektoré vstavané motívy. Motív je návrh snímky obsahujúci zodpovedajúce farby, písma a špeciálne efekty, napríklad tiene, odrazy a mnohé iné.

 1. Vyberte motív.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť alebo vyberte variant farby a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Domovská obrazovka PowerPointu 2013

Ďalšie informácie: Použitie farby a návrhu (motívu) v snímkach

Vloženie novej snímky

Na karte Domov kliknite na položku Nová snímka a vyberte rozloženie snímky.

Vloženie novej snímky

Ďalšie informácie: Pridanie a odstránenie snímok a zmena ich usporiadania

Uloženie prezentácie

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť.

 2. Vyberte alebo vyhľadajte priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka   Ak súbory často ukladáte do určitého priečinka, cestu môžete „pripnúť‟, aby bol priečinok vždy dostupný, ako je zobrazené nižšie.

Uloženie prezentácie

Tip    Súbor ukladajte počas práce. Často stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + S.

Ďalšie informácie: Uloženie prezentácie

Pridanie textu

Kliknite dovnútra textového zástupného objektu a začnite písať.

Pridanie textu

Formátovanie textu

 1. Vyberte text.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na kartu Formát.

 3. Vykonajte jednu z týchto akcií:

 4. Ak chcete zmeniť farbu textu, kliknite na položku Výplň textu a potom vyberte farbu.

 5. Ak chcete zmeniť farbu obrysu textu, kliknite na položku Obrys textu a potom vyberte farbu.

 6. Ak chcete použiť tieň, odraz, žiaru, skosenie, priestorové otáčanie alebo transformáciu, kliknite na položku Textové efekty a potom vyberte požadovaný efekt.

  Formátovanie textu

Ďalšie informácie

Pridanie tvarov

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Tvary.

 2. Vyberte požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto na snímke a pomocou myši nakreslite tvar.

  Vloženie tvaru

  Tip    Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves Shift.

Ďalšie informácie: Pridanie tvarov.

Pridanie obrázkov

Na karte Vložiť vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete vložiť obrázok uložený na lokálnej jednotke alebo internom serveri, kliknite na položku Obrázky, vyhľadajte obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Pridanie obrázka

 • Ak chcete vložiť obrázok z webu, kliknite na položku Obrázky online a pomocou vyhľadávacieho poľa obrázok vyhľadajte.

Napíšte napríklad slovo „mačky“ alebo „mačky obrázky clip art“ do poľa Hľadanie obrázkov cez Bing.

 • Vyberte obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Pridanie poznámok lektora

Odporúčame vám snímky nezaplniť príliš veľkým množstvom informácií. Užitočné informácie a poznámky môžete vložiť do poznámok lektora a odkazovať na ne počas prezentácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu s poznámkami, v dolnej časti okna kliknite na položku Poznámky.

  Pridanie poznámok lektora

 2. Kliknite dovnútra tably Poznámky pod snímkou a začnite písať poznámky.

Ďalšie informácie: Pridanie poznámok lektora do každej snímky v prezentácii

Tlač poznámok lektora

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V časti Tlačiareňvyberte požadovanú tlačiareň.

 3. V časti Nastavenia kliknite na šípku nadol vedľa položky Snímky na celú stranu a v časti Rozloženie pri tlači kliknite na možnosť Strany s poznámkami.

 4. Kliknite na položku Tlačiť.

  Tlač poznámok lektora

Ďalšie informácie: Tlač snímok s poznámkami lektora alebo bez nich.

Prezentovanie

Na karte Prezentácia vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zatvorenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete kedykoľvek zatvoriť zobrazenie prezentácie, na klávesnici stlačte kláves Esc.

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk