Základné úlohy pre databázu programu Access na pracovnej ploche

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Plochy databáz programu Access vám môže pomôcť ukladať a sledovať len o akýkoľvek druh informácie, ako sú zásoby, kontaktov alebo obchodných procesov. Poďme sa prejsť cesty si môžete vziať na vytvorenie databázy programu Access na pracovnej ploche, pridať údaje a dozvedieť sa o ďalšie kroky na prispôsobenie a použitie novú databázu.

Poznámka   Ak vás zaujíma viac prístup aplikácie určené pre web, pozrite sa ako vytvoriť aplikácia prístup a informácie o základných úloh pri aplikácia prístup.

Obsah tohto článku

 • Výber šablóny

 • Vytvorenie úplne novej databázy

 • Pridanie tabuľky

 • Kopírovanie a prilepenie údajov

 • Importovanie údajov alebo vytvorenie prepojenia na údaje

 • Usporiadanie údajov pomocou analýzy tabuľky

 • Ďalšie kroky

Výber šablóny

Accessové šablóny majú vstavané tabuľky, dotazy, formuláre a zostavy, ktoré sú pripravené na použitie. Po spustení Accessu sa ako prvý zobrazí výber šablón. Ďalšie šablóny môžete vyhľadať online.

Zobrazenie šablón na úvodnej obrazovke v Accesse

 1. V Accesse kliknite na položky Súbor > Nové.

 2. Vyberte šablónu počítačovej databázy a do poľa Názov súboru zadajte názov databázy. (Ak ste nenašli šablónu, ktorá by vám vyhovovala, použite pole Vyhľadať šablóny online.)

 3. Použiť môžete buď predvolené umiestnenie, ktoré sa v Accesse zobrazuje pod poľom Názov súboru, alebo môžete kliknúť na ikonu priečinka a umiestnenie vybrať.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

Vytvorenie accessovej počítačovej databázy zo šablóny

V závislosti od šablóny bude možno pred začiatkom práce potrebné vykonať niektorý z týchto krokov:

 • Ak Access zobrazí dialógové okno Prihlásenie s prázdnym zoznamom používateľov, použite tento postup:

  1. Kliknite na položku Nový používateľ.

  2. Vyplňte formulár Podrobnosti o používateľovi.

  3. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  4. Vyberte meno používateľa, ktoré ste práve zadali, a potom kliknite na položku Prihlásiť.

 • Ak Access zobrazí na paneli hlásení hlásenie Upozornenie zabezpečenia a vy dôverujete zdroju šablóny, kliknite na položku Povoliť obsah. Ak databáza vyžaduje prihlásenie, budete potrebné sa znova prihlásiť.

Ďalšie informácie nájdete v téme týkajúcej sa vytvorenia accessovej počítačovej databázy zo šablóny.

Vytvorenie úplne novej databázy

Ak žiadna zo šablón nevyhovuje vašim potrebám, môžete začať s prázdnou databázou v počítači.

 1. V Accesse kliknite na položky Nové > Prázdna počítačová databáza.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov databázy.

 3. Použiť môžete buď predvolené umiestnenie, ktoré sa v Accesse zobrazuje pod poľom Názov súboru, alebo môžete kliknúť na ikonu priečinka a umiestnenie vybrať.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

Pridanie tabuľky

V databáze, vaše informácie sú uložené v viacero súvisiacich tabuliek. Na vytvorenie tabuľky:

 1. Keď otvoríte databázu prvýkrát, uvidíte prázdnu tabuľku v údajovom zobrazení kde môžete pridať údaje. Pridajte ďalšie tabuľky, kliknite na kartu vytvoriť > Tabuľka. Môžete začať zadávať údaje do prázdneho poľa (bunka), alebo môžete prilepiť údaje z iného zdroja ako je zošit programu Excel.

 2. Ak chcete zmeniť názov stĺpca (poľa), dvakrát kliknite na nadpis stĺpca a potom zadajte nový názov.

Tip    Ak použijete výstižné názvy, budete vedieť, čo jednotlivé polia obsahujú, aj bez toho, aby ste videli ich obsah.

 1. Postupne kliknite na položky Súbor > Uložiť.

 • Ak chcete pridať ďalšie stĺpce, použite stĺpec Kliknutím pridať.

 • Ak chcete premiestniť stĺpec, vyberte ho kliknutím na príslušný nadpis stĺpca a potom stĺpec presuňte na požadované miesto. Môžete tiež vybrať susediace stĺpce a potom ich všetky presunúť na nové miesto.

Ďalšie informácie nájdete v článku Úvodné informácie o tabuľkách

Kopírovanie a prilepenie údajov

Do accessovej tabuľky môžete skopírovať a prilepiť údaje z iného programu, ako je napríklad Excel alebo Word. Najlepšie to funguje, ak sú údaje rozdelené do stĺpcov. Ak sa údaje nachádzajú v textovom procesore, pred ich kopírovaním buď použite značky na oddelenie stĺpcov, alebo údaje skonvertujte do formátu tabuľky.

 1. Ak si údaje vyžadujú úpravy, napríklad rozdelenie celých mien na meno a priezvisko, najskôr ich vykonajte v zdrojovom programe.

 2. Otvorte zdroj a skopírujte údaje (stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C).

 3. Accessovú tabuľku, do ktorej chcete pridať údaje, otvorte v údajovom zobrazení a údaje prilepte (stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V).

 4. Dvakrát kliknite na každý nadpis stĺpca a zadajte výstižné názvy.

 5. Kliknite na ponuku súbor > Uložiť a pomenujte novú tabuľku.

  Poznámka   Access nastavuje typ údajov jednotlivých polí na základe informácií, ktoré prilepíte do prvého riadka každého stĺpca. Presvedčte sa preto, či informácie v ďalších riadkoch zodpovedajú prvému riadku.

Importovanie údajov alebo vytvorenie prepojenia na údaje

Môžete buď importovať údaje z iných zdrojov, alebo vytvoriť prepojenie na údaje z Accesu bez toho, aby ste ich premiestňovali z miesta, v ktorom sú uložené. Použitie prepojenia je vhodné, ak údaje aktualizuje viacero používateľov a chcete zabezpečiť, aby sa vám zobrazovala najnovšia verzia, alebo ak chcete ušetriť ukladací priestor. V prípade väčšiny formátov si môžete vybrať, či chcete vytvoriť prepojenie na údaje alebo či ich chcete importovať.

Možnosti na karte Externé údaje v Accesse

Proces bude čiastočne závisieť od zdroja údajov, ale nasledujúce pokyny vám pomôžu začať:

 1. Na karte Externé údaje kliknite na formát údajov, ktoré budete importovať alebo na ktoré vytvoríte prepojenie. Ak ste nenašli správny formát, kliknite na položku Ďalšie.

Poznámka   Ak sa ani potom nezobrazí správny formát, zrejme bude potrebné údaje exportovať do formátu súboru, ktorý Access podporuje (napr. do súbor s textom s oddeľovačmi).

 1. Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne Získať externé údaje.

Pri vytváraní prepojení sú niektoré formáty dostupné iba na čítanie. Externé zdroje, údaje ktorých môžete importovať alebo na ktoré môžete vytvárať prepojenia:

Import

Prepojenie

Microsoft Excel

Áno

Áno
(iba na čítanie)

Microsoft Access

Áno

Áno

ODBC Databases, such as SQL Server

Áno

Áno

Text or comma-separated value (CSV) files

Áno

Áno
(iba pridávanie nových záznamov)

Zoznam SharePointu

Áno

Áno

XML

Áno

Údajové služby

Áno
(iba na čítanie)

Dokument HTML

Áno

Áno

Outlook folder

Áno

Áno

Ďalšie informácie nájdete v témach Importovanie údajov do accessovej databázy a Importovanie údajov z accessovej databázy

Usporiadanie údajov pomocou analýzy tabuľky

Sprievodcu Analýza tabuľky môžete používať na rýchlu identifikáciu nadbytočných údajov. Sprievodca následne poskytne jednoduchý spôsob usporiadania údajov do samostatných tabuliek. Access pôvodnú tabuľku zachová ako zálohu.

 1. Otvorte accessovú databázu obsahujúcu tabuľku, ktorú chcete analyzovať.

 2. Postupne kliknite na položky Databázové nástroje > Analyzovať tabuľku.

  Prvé dve stránky Sprievodcu obsahujú stručný kurz s príkladmi. Ak vidíte začiarkavacie políčko s označením Zobraziť úvodné stránky?, začiarknite ho a potom dvakrát kliknite na tlačidlo Späť. Zobrazí sa úvod. Ak nechcete znova zobrazovať úvodné stránky, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť úvodné stránky?

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Ostatné kroky procesu navrhovania závisia od vašich zámerov, pravdepodobne však budete uvažovať o vytvorení dotazov, formulárov, zostáv a makier. Ďalšie informácie nájdete v týchto témach:

Na začiatok stránky

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: Access 2013, Access 2016 DeveloperBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk