Základné úlohy pre accessovú aplikáciu

Accessové aplikácie sa vytvárajú pre prehliadač v záujme jednoduchšieho zdieľania a spolupráce. Ak chcete vytvoriť a používať accessovú aplikáciu, budete potrebovať Access 2013 a lokalitu Office 365 alebo program SharePoint Server 2013. Ďalšie informácie nájdete v téme o vytváraní accessovej aplikácie. Táto téma obsahuje stručný prehľad spôsobov vytvárania aplikácie, pridávania údajov do aplikácie a niektorých možných ďalších krokov pri prispôsobovaní a používaní aplikácie.

Ak vás viac zaujíma práca s počítačovou databázou, informácie nájdete v téme Základné úlohy pre počítačovú databázu Accessu 2013.

Vytvorenie aplikácie zo šablóny

Prácu môžete urýchliť pomocou niektorej šablóny aplikácií, ktoré sú súčasťou Accessu.

 1. Na úvodnej obrazovke Accessu sa posuňte nadol, kým sa nezobrazia hlavné šablóny. Ako prvé sú zobrazené najobľúbenejšie aplikácie, ako napríklad Sledovanie aktív, Kontakty a Sledovanie problémov. Aplikácie s ikonou zemegule vytvoria accesové aplikácie:

  zobrazenie šablón

  . Šablóny obsahujúce v názve slovo „počítačová“ vytvoria bežné počítačové databázy.

 2. Kliknite na určitú šablónu a do poľa Názov aplikácie zadajte názov.

 3. Vyberte umiestnenie pre web a kliknite na položku Vytvoriť.

Ďalšie informácie nájdete v téme o vytváraní databázy zo šablóny accessovej aplikácie. Ak si chcete aplikáciu radšej navrhnúť sami, prečítajte si ďalšiu časť.

Vytvorenie vlastnej aplikácie

Ak žiadna šablóna nevyhovuje vašim potrebám, môžete vytvoriť vlastnú aplikáciu úplne od začiatku.

 1. Otvorte Access a kliknite na položku Vlastná webová aplikácia.

  zobrazenie šablón na úvodnej obrazovke

 2. Zadajte názov a webové umiestnenie aplikácie (umiestnenie môžete vybrať aj zo zoznamu Umiestnenia). Potom kliknite na položku Vytvoriť.

Ďalšie podrobnosti nájdete v téme o vytváraní vlastnej webovej aplikácie.

Accesovú aplikáciu možno prispôsobiť vždy, bez ohľadu na to, či ste vychádzali zo šablóny alebo či ide o prázdnu aplikáciu.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov alebo vytvorenie prepojenia na údaje

Po vytvorení aplikácie do nej budete chcieť pridať údaje. Údaje môžete importovať z iných zdrojov. Nasledujú pokyny, ako začať pracovať:

 1. Otvorte aplikáciu v Accesse (alebo pomocou prehliadača: postupne kliknite na položky Nastavenia > Prispôsobiť v Accesse) a potom kliknite na položky Domov > Tabuľka.

 2. Na stránke Pridanie tabuliek vyberte zdroj zo zoznamu Vytvoriť tabuľku z existujúceho zdroja údajov a postupujte podľa krokov sprievodcu Načítanie externých údajov.

  Možnosti existujúcich zdrojov údajov na stránke Pridanie tabuliek.
  .

Ak chcete pre novú tabuľku vytvoriť vzťahy, pridajte vyhľadávacie polia.

Ďalšie kroky

Ostatné kroky procesu navrhovania aplikácie závisia od vašich ďalších zámerov s aplikáciou, v týchto článkoch však nájdete doplňujúce informácie:

Na začiatok stránky

Platí pre: Access 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk