Získanie prístupu k údajom bývalého používateľa a ich zálohovanie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

12 Január, 2018

Ak z vašej organizácie odíde zamestnanec, pravdepodobne budete chcieť mať prístup k jeho údajom (t. j. k dokumentom a e-mailom), aby ste ich mohli skontrolovať, zálohovať alebo previesť vlastníctvo na nového zamestnanca.

Ak iba odoberiete licenciu používateľa, no neodstránite konto, k obsahu používateľa vo OneDrive budete mať naďalej prístup aj po uplynutí 30 dní.

Pred odstránením zákazníka, by ste mali premiestniť obsah kont OneDrive do iného umiestnenia, ktorá je jednoduchý prístup k. Ak už ste odstránili svoje konto, budete mať 30 dníobnoviť ho. Údaje v danom momente bude k dispozícii aj po 30 dní. Však, ak nemáte obnoviť konto, za 30 dní OneDrive obsah sa natrvalo odstránia.

Ak chcete uložiť obsah, tu je to, čo robíte:

 • Ak chcete zachovať dokumenty bývalého zamestnanca v službe OneDrive for Business, 1) získajte prístup do služby OneDrive for Business bývalého zamestnanca a potom 2) premiestnite súbory.

 • Ak chcete získať prístup k e-mailovému kontu bývalého zamestnanca, bude potrebné 1) exportovať informácie z outlookového e-mailového konta používateľa do súboru .pst a potom 2) e-mail importovať do doručenej pošty iného zamestnanca v Outlooku.

1. časť – Získanie prístupu k dokumentom bývalého zamestnanca v službe OneDrive for Business

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Prejdite na aktívnych používateľov a vyberte používateľa.

 4. Rozbaľte Nastavenia OneDrivu na table s podrobnosťami o používateľovi a potom kliknite na položku Prístup k súborom.

 5. Skopírujte súbory do vlastných služieb OneDrive for Business alebo do spoločného umiestnenia.

  Existuje niekoľko spôsobov, ako kopírovanie súborov v službách Office 365. Pozrite si tému Video: Nastavenie dokumentu ukladanie a zdieľanie v službách Office 365. Alebo ak chcete synchronizovať svoje súbory a nahrajte súbory do vášho OneDrive for Business alebo na tímovej lokalite, prečítajte si tému synchronizáciu súborov so nového klienta synchronizácie OneDrivu vo Windowse.

2. časť – Získanie prístupu k outlookovým informáciám bývalého zamestnanca

Ak chcete uložiť e-mailové správy, kalendár, úlohy a kontakty bývalého zamestnanca, exportujte informácie do údajového súboru Outlooku (.pst).

 1. Pridajte e-mail bývalého zamestnanca do svojho konta Outlook (Ak obnovíte heslo používateľa, môžete nastaviť heslo, ktoré budete poznať iba vy.).

 2. V Outlooku vyberte položku Súbor.

  Takto vyzerá pás s nástrojmi v Outlooku 2016.

 3. Vyberte položky Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Príkaz Importovať alebo exportovať v zobrazení Backstage

 4. Kliknite na položku Exportovať do súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Možnosť Exportovať do súboru v Sprievodcovi importom a exportom

 5. Kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook (.pst) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Vyberte konto, ktoré chcete exportovať, kliknutím na meno alebo e-mailovú adresu, ako napríklad Poštová schránka – Petra Chvojková alebo petra@contoso.com. Ak chcete exportovať všetko vo vašom konte vrátane pošty, kalendára, kontaktov, úloh a poznámok, skontrolujte, či ste začiarkli políčko Vrátane podpriečinkov.

  Poznámka: Exportovať môžete iba jedno konto naraz. Ak po exportovaní jedného konta chcete exportovať ďalšie kontá, opakujte tento postup.

  Dialógové okno Export údajového súboru Outlook s vybratým vrchným priečinkom a začiarknutým políčkom Vrátane podpriečinkov

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Kliknutím na položku Prehľadávať vyberte, kam sa má uložiť údajový súbor Outlooku (.pst). Zadajte názov súboru a pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak ste už predtým export použili, zobrazí sa umiestnenie predchádzajúceho priečinka a názov predchádzajúceho súboru. Pred kliknutím na tlačidlo OK zadajte iný názov súboru.

 9. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (pst.), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 10. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Pokiaľ sa nevytvára nový údajový súbor Outlooku (.pst) alebo súbor, do ktorého sa exportuje, nie je chránený heslom, Outlook začne export okamžite.

 1. Údajový súbor Outlooku (.pst), ktorý vytvárate, môže byť chránený voliteľným heslom. V dialógovom okne Vytvorenie údajového súboru programu Outlook zadajte heslo do polí Heslo a Potvrdenie hesla a kliknite na tlačidlo OK. V dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 2. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Postup pre Outlook 2010 nájdete v článku Exportovanie alebo zálohovanie e-mailov, kontaktov a kalendára do outlookového súboru .pst.

3. časť – Sprístupnenie e-mailu bývalého zamestnanca inému používateľovi

Ak chcete e-mailové správy, kalendár, úlohy a kontakty bývalého zamestnanca sprístupniť inému zamestnancovi, importujte informácie do doručenej pošty Outlooku iného zamestnanca.

 1. V Outlooku vyberte položky Súbor > Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Spustí sa Sprievodca importom a exportom.

 2. Vyberte možnosť Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

 3. Vyberte možnosť Údajový súbor programu Outlook (.pst) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Vyhľadajte súbor .pst, ktorý chcete importovať.

 5. V časti Možnosti vyberte, ako má program spracovať duplikáty.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Ak bolo údajovému súboru programu Outlook (.pst) priradené heslo, zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 8. Nastavte možnosti položiek, ktoré sa majú importovať. Zväčša nie je potrebné meniť predvolené nastavenia.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Tip    Ak chcete importovať alebo obnoviť len niektoré položky z údajového súboru programu Outlook (.pst), otvorte súbor a na navigačnej table kliknutím presuňte položky z priečinkov údajového súboru programu Outlook do existujúcich priečinkov Outlooku.

Postup pre Outlook 2010 nájdete v článku Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru.

Súvisiace témy

Odstránenie bývalého zamestnanca zo služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×