Získanie údajov pomocou doplnku Power Pivot

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Importovanie relačných údajov pomocou doplnku PowerPivot je často rýchlejšie a efektívnejšie než importovanie pomocou Excelu.

 1. Od správcu databázy získate informácie o pripojení databázy a overte, či máte povolenie na prístup k údajom.

 2. Ak sú údaje relačné alebo dimenzionálne, v doplnku PowerPivot kliknite na položky Domov > Získať externé údaje > Z databázy.

Druhou možnosťou je import z iných zdrojov údajov:

 • Kliknite na položky domov > Z iných zdrojov v prípade, že údaje sa z Microsoft Azure Marketplace alebo údajov OData kanála.

 • Kliknutím na položky Domov > Získať externé údaje > Z iných zdrojov získate možnosť výberu z úplného zoznamu podporovaných zdrojov údajov.

Na stránke Výber spôsobu importovania údajov môžete vybrať, či sa majú importovať všetky údaje zo zdroja údajov alebo či sa majú údaje filtrovať pomocou výberu tabuliek a zobrazení zo zoznamu alebo pomocou napísania dotazu určujúceho, ktoré údaje sa majú importovať.

Import pomocou doplnku PowerPivot má nasledujúce výhody, ktoré umožňujú:

 • odfiltrovať nepotrebné údaje a importovať len podmnožinu,

 • premenovať tabuľky a stĺpce pri importe údajov,

 • vložiť preddefinovaný dotaz na výber údajov, ktoré vráti.

Tipy na výber zdrojov údajov

 • Poskytovatelia OLE DB môžu v niektorých prípadoch poskytovať vyšší výkon pri práci s väčšími objemami údajov. Keď sa rozhodujete medzi rôznymi poskytovateľmi pre rovnaký zdroj údajov, mali by ste najskôr vyskúšať poskytovateľa OLE DB.

 • Importovanie tabuliek z relačných databáz vyžaduje menší počet krokov pretože pri importe sa používajú vzťahy cudzích kľúčov umožňujúce vytvoriť vzťah medzi hárkami v okne PowerPivot.

 • Prácu si môžete uľahčiť importovaním viacerých tabuliek a odstránením tých, ktoré nepotrebujete. Ak importujete tabuľky po jednej, môže byť potrebné manuálne vytvoriť vzťahy medzi týmito tabuľkami.

 • Základom na vytváranie vzťahov v okne doplnku PowerPivot  sú stĺpce obsahujúce podobné údaje v rôznych zdrojoch údajov. Ak používate heterogénne zdroje údajov, vyberte tabuľky obsahujúce stĺpce, ktoré možno priradiť k tabuľkám v ostatných zdrojoch údajov obsahujúcich rovnaké alebo podobné údaje.

 • Ak chcete podporiť obnovenie údajov v zošite publikovanom v SharePointe, vyberte zdroje údajov, ktoré sú rovnako dostupné pre pracovné stanice aj servery. Po publikovaní zošita môžete nastaviť plán obnovenia údajov, ktorý bude automaticky aktualizovať informácie v zošite. Použitie zdrojov údajov, ktoré sú k dispozícii na sieťových serveroch, umožňuje obnovenie údajov.

Získanie údajov z iných zdrojov

Získanie údajov zo služby Analysis Services

Načítanie údajov z údajového informačného kanála

Získanie údajov zo služby Microsoft Azure Marketplace

Pripojenie k plochému súboru z doplnku PowerPivot

Pridanie údajov hárka do dátového modelu pomocou prepojenej tabuľky

Kopírovanie a prilepenie riadkov do modelu údajov v doplnku Power Pivot

Obnovenie relačných údajov

V Exceli kliknite na položky Údaje > Pripojenia > Obnoviť všetko, čím sa znovu pripojíte k databáze a obnovíte údaje v zošite.

Obnovením sa aktualizujú jednotlivé bunky a pridajú riadky, ktoré boli vložené do externej databázy od posledného importu. Obnovia sa len riadky a existujúce stĺpce. Ak chcete do modelu pridať nový stĺpec, bude ho treba naimportovať pomocou postupu uvedeného v tomto článku.

Obnovením sa znova spustí dotaz používaný na importovanie údajov. Ak sa zdroj údajov už nenachádza na rovnakom mieste alebo ak sa tabuľky či stĺpce presunú alebo premenujú, obnovenie zlyhá, ale naimportované údaje vám zostanú. Ak chcete zobraziť dotaz použitý pri obnove údajov, kliknite na položky PowerPivot > Spravovať a otvorí sa okno PowerPivot. Kliknutím na položky Návrh > Vlastnosti tabuľky zobrazíte dotaz.

Na obnovenie údajov sa zvyčajne vyžadujú povolenia. Ak zošit zdieľate s inými používateľmi, ktorí chcú tiež obnoviť údaje, aj oni budú musieť mať povolenia na čítanie v databáze.

Nezabudnite, že možnosť obnovenia údajov závisí od spôsobu zdieľania zošita. V službách Office 365 nemôžete obnoviť údaje v zošite uloženom v službách Office 365. Na SharePoint Serveri 2013 môžete naplánovať automatické obnovenie údajov na serveri, no v prostredí SharePointu treba mať nainštalovaný a nakonfigurovaný PowerPivot pre SharePoint 2013. Ak chcete zistiť, či môžete naplánovať obnovenie údajov, obráťte sa na svojho správcu SharePointu.

Na začiatok stránky

Podporované zdroje údajov

Údaje môžete importovať zo zdrojov údajov uvedených v nasledujúcej tabuľke. PowerPivot v Microsoft Exceli 2013 neinštaluje poskytovateľov uvedených pri jednotlivých zdrojoch údajov. Niektorí poskytovatelia už môžu byť nainštalovaní s inými aplikáciami v počítači. V iných prípadoch môže byť potrebné poskytovateľa stiahnuť a nainštalovať.

Môžete tiež prepojenie na tabuľky v programe Excel a skopírujte a prilepte údaje z aplikácií, ako Excel a Word vo formáte HTML schránky. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie údajov pomocou prepojenej tabuľky programu Excel a Kopírovanie a prilepenie údajov do doplnku PowerPivot.

Zdroj

Verzie

Typ súboru

Poskytovatelia 1

Databázy programu Access

Microsoft Access 2003 alebo novšiu verziu.

.accdb alebo .mdb

Poskytovateľ ACE 14 OLE DB

Relačné databázy servera SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 alebo novší, Databáza Microsoft Azure SQL

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB pre server SQL Server

SQL Server Native Client – poskytovateľ OLE DB

SQL Server Native 10.0 Client – poskytovateľ OLE DB

Poskytovateľ údajov .NET Framework pre klienta SQL

Paralelný sklad údajov (PDW) SQL Servera

SQL Server 2008 alebo novšia verzia

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB pre systém SQL Server PDW

Relačné databázy Oracle

Oracle 9i, 10g a 11g

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ Oracle OLE DB

Poskytovateľ údajov .NET Framework pre klienta Oracle

Poskytovateľ údajov .NET Framework pre server SQL Server

Poskytovateľ MSDAORA OLE DB 2

OraOLEDB

MSDASQL

Relačné databázy Teradata

Teradata V2R6 a V12

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ TDOLEDB OLE DB

Poskytovateľ údajov .Net pre databázu Teradata

Relačné databázy Informix

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ Informix OLE DB

Relačné databázy IBM DB2

8.1

(nepoužíva sa)

DB2OLEDB

Relačné databázy Sybase

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ Sybase OLE DB

Ďalšie relačné databázy

(nepoužíva sa)

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB pre ovládač ODBC

Textové súbory
pripojenie k plochému súboru

(nepoužíva sa)

.txt, .tab, .csv

Poskytovateľ ACE 14 OLE DB pre program Microsoft Access

Súbory programu Microsoft Excel

Excel 97-2003 alebo novšia verzia

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx a .xltm

Poskytovateľ ACE 14 OLE DB

zošit PowerPivot
Import údajov zo služby Analysis Services alebo doplnku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 alebo novšia verzia

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx a .xltm

ASOLEDB 10.5

(Len pre zošity doplnku PowerPivot, ktoré sú publikované vo farmách SharePointu s nainštalovaným doplnkom PowerPivot pre SharePoint.)

Analysis Services kocky
Import údajov zo služby Analysis Services alebo doplnku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 alebo novší

(nepoužíva sa)

ASOLEDB 10

Údajových informačných kanálov
Import údajov z údajového informačného kanála

(Používa sa na importovanie údajov zo zostáv služby Reporting Services, dokumentov služby Atom, údajov zo služby Microsoft Azure Marketplace DataMarket a samostatných údajových informačných kanálov.)

Formát Atom 1.0

Všetky databázy alebo dokumenty zobrazené ako služba Windows Communication Foundation (WCF) Data Service (predtým ADO.NET Data Services).

Formát .atomsvc pre dokument služby, ktorý definuje jeden alebo viaceré informačné kanály

Formát .atom pre dokument webového informačného kanála Atom

Poskytovateľ údajových informačných kanálov od spoločnosti Microsoft pre PowerPivot

Poskytovateľ údajov údajového informačného kanála .NET Framework pre PowerPivot

Zostavy Reporting Services
Import údajov zo zostavy služieb Reporting Services

Microsoft SQL Server 2005 alebo novší

.rdl

Súbory databázového pripojenia balíka Office

.odc

1 Môžete tiež použiť poskytovateľa OLE DB pre rozhranie ODBC.

2 Použitie poskytovateľa MSDAORA OLE DB môže v niektorých prípadoch viesť k chybám pripojenia, najmä pri použití novších verzií systému Oracle. Ak dochádza k chybám, odporúča sa použiť jedného z ďalších poskytovateľov Oracle.

Na začiatok stránky

Nepodporované zdroje

Nasledujúci zdroj údajov v súčasnosti nie je podporovaný:

 • Publikované dokumenty na serveri, ako sú napríklad databázy programu Access publikované v službe SharePoint, nemožno importovať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×