Základy animácie v prezentáciách

Vďaka animácii môže byť prezentácia programu Microsoft PowerPoint 2010 dynamickejšia a informácie sa ľahšie zapamätajú. Najbežnejšími typmi efektov animovať sú efekty na úvod a efekty na záver. Ak chcete zvýšiť intenzitu efektov animácie, môžete tiež pridať zvuk. Informácie o použití animácie v grafickom prvku SmartArt nájdete v téme Použitie animácie v obrázku SmartArt.

Tip:  Mnohí odborníci na prezentácie odporúčajú používať animácie a zvukové efekty s mierou. Animácie pridávajú prezentácii dynamickosť a pomáhajú zdôrazniť dôležité body, ich nadmerné používanie však môže odvádzať pozornosť. Dajte pozor, aby animácie a zvuk neodvádzali pozornosť od vášho prejavu.

Obsah tohto článku

Použitie efektov animácie na úvod alebo na záver

Použitie zvukových efektov v animovanom texte a animovaných objektoch

Použitie dráhy pohybu v texte alebo objekte

Použitie efektov animácie na úvod alebo na záver

V tomto krátkom ukážkovom videu uvidíte pridávanie efektov animácie na úvod a na záver. Použité animácie sú len príkladmi – pomocou rovnakej procedúry môžete v texte alebo objektoch použiť ľubovoľnú dostupnú animáciu.

Nová úloha

Ak chcete do textu alebo objektu pridať animáciu, použite nasledujúci postup:

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete animovať

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácia na efekt animácie z galérie. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, kliknite na šípku Ďalšie.

  Poznámka:  Ikony efektov na úvod majú v galérii zelenú farbu, efekty zvýraznenia žltú farbu a efekty na záver červenú farbu.

 3. Ak chcete zmeniť spôsob animácie vybratého textu, kliknite na položku Možnosti efektu a potom kliknite na požadovanú možnosť animácie.

  Poznámka:  Možnosti v ponuke Možnosti efektu sa môžu líšiť v závislosti od použitého efektu animácie.

 4. Ak chcete určiť časovanie efektov, na karte Animácie použite príkazy v skupine Časovanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie časovania animácií a možností efektu.

Na začiatok stránky

Použitie zvukových efektov v animovanom texte a animovaných objektoch

Animovaný text alebo animované objekty môžete dodatočne zvýrazniť pomocou zvukových efektov.

Ak chcete k animovanému textu alebo objektu pridať zvuk, použite nasledujúci postup:

 1. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií. Tabla animácií sa otvorí vedľa tably pracovného priestoru a zobrazí sa v nej poradie, typ a trvanie efektov animácií použitých v texte alebo objektoch na snímke.

 2. Nájdite efekt, ku ktorému chcete pridať zvuk, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Možnosti efektu.
  Tabla animácií, pridávanie možností efektu k efektu

  Poznámka: V dialógovom okne Možnosti efektu sa podľa vybratého typu animácie zobrazia rôzne možnosti.

 3. Na karte Efekt kliknutím na šípku v časti Vylepšenia v poli Zvuk otvorte zoznam a potom vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite na zvuk zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete pridať zvuk zo súboru, kliknite na položku Iný zvuk zo zoznamu, nájdite požadovaný zvukový súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

   Kliknutie na zvuk zo zoznamu na karte Efekt
   Po kliknutí na tlačidlo OK alebo Otvoriť sa na snímke prehrá ukážka animácie s pridaným zvukom. Ak chcete zmeniť hlasitosť zvuku ukážky, kliknite na tlačidlo Zvuk Tlačidlo Zvuk v okne možností efektov animácie a posuňte jazdec nahor alebo nadol. Ak chcete vypnúť zvuk ukážky, začiarknite políčko Stlmiť.

 4. Tento postup zopakujte v prípade každej odrážky textu, ku ktorej chcete pridať zvukový efekt.

 5. Ak chcete zobraziť ukážku všetkých animácií a zvukov použitých na snímke, v ponuke Tabla animácie kliknite na položku Prehrať.

Na začiatok stránky

Použitie dráhy pohybu v texte alebo objekte

K textu alebo objektu môžete pridať zložitejšie alebo vlastné pohyby animácií. Niekoľko príkladov nájdete v tejto krátkej ukážke.

Nová úloha
 1. Kliknite na objekt alebo text, ku ktorému chcete pridať dráhu pohybu. Po použitej dráhe bude prechádzať stred objektu alebo textovej odrážky.

 2. Na karte Animácie vykonajte v skupine Animácia v časti Trasy pohybu jeden z nasledujúcich postupov:

 3. Kliknite na položky Čiary, Oblúky, Obraty, Tvary alebo Slučky. Vybratá dráha sa na vybratom objekte alebo texte zobrazí ako bodkovaná čiara.
  Zelená šípka označuje začiatok dráhy a červená šípka jej koniec.

 4. Kliknite na položku Vlastná trasa. Po kliknutí na požadovaný začiatok dráhy sa ukazovateľ zmení na pero Ceruzka na kreslenie tabuliek .
  Kreslenie dráhy pozostávajúcej z pospájaných rovných čiar    Kliknite na požadovaný začiatok dráhy. Premiestnite ukazovateľ a kliknite na požadovaný koniec čiary. Ďalšiu pripojenú čiaru nakreslíte kliknutím na požadované miesto jej konca. Na záverečný koncový bod pohybu kliknite dvakrát.
  Kreslenie nepravidelnej dráhy    Kliknite na požadované miesto začiatku pohybu. Podržte ľavé tlačidlo myši a premiestnite ukazovateľ po dráhe, ktorá má byť dráhou pohybu. Dvakrát kliknite na záverečný koncový bod pohybu.

 5. Ak chcete zobraziť úplnú animáciu a zvuk na snímke, na karte Animácie kliknite v skupine Ukážka na položku Ukážka.

  Poznámky: 

  • Ak chcete premiestniť celú dráhu pohybu, kliknite na ňu. Ukazovateľ sa zmení na štvorsmernú šípku Ukazovateľ premiestňovania v Exceli , dráhu pohybu potom presuňte na požadované miesto.

  • Dráhy Tvary a Slučky sú uzavreté, to znamená, že objekt sa vráti do východiskového bodu. Ak chcete nastaviť návrat do východiskového bodu aj v prípade otvorených dráh, napríklad dráh Čiary , Oblúky , Obraty alebo Vlastná trasa , pravým tlačidlom myši kliknite na dráhu a potom kliknite na položku Uzavrieť cestu . Z predchádzajúceho koncového bodu sa do východiskového bodu pridá rovná dráha.

  • Ak chcete zmeniť tvar dráhy pohybu, pravým tlačidlom myši kliknite na dráhu a potom kliknite na položku Upraviť body . Na dráhe sa zobrazia čierne štvorcové manipulátory. Ak chcete premiestniť časť dráhy, presuňte príslušný manipulátor.

  • Všetky časti dráhy vrátane východiskového a koncového bodu fungujú aj mimo snímky

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×