Základné úlohy vo Worde 2013

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Microsoft Word 2013 je textový procesor určený na vytváranie dokumentov s profesionálnou kvalitou. Word vám pomáha účinnejšie usporadúvať a vytvárať dokumenty.

Pri vytváraní dokumentu v programe Word 2013 najprv vyberte, či začnete pracovať s prázdnym dokumentom alebo si pomôžete šablónou. Pri vytváraní a zdieľaní dokumentov budú odteraz základné kroky rovnaké. Účinné nástroje na úpravu a revíziu vám pomôžu spolupracovať s ostatnými na zdokonalení vášho dokumentu.

Tip :  Kurz, ktorý vám pomôže pri vytváraní prvého wordového dokumentu, nájdete v téme Vytvorenie prvého dokumentu vo Worde 2013. Ďalšie informácie o nových funkciách v programe Word 2013 nájdete v téme Čo je nové vo Worde 2013.

Výber šablóny

Často je jednoduchšie vytvoriť nový dokument zo šablóny ako začať s prázdnou stranou. Wordové šablóny s motívmi a štýlmi sú pripravené na použitie. Stačí už len pridať obsah.

Pri každom spustení programu Word 2013 môžete z galérie vybrať šablónu, kliknúť na niektorú kategóriu na zobrazenie obsiahnutých šablón alebo vyhľadávať šablóny online. (Ak však nechcete použiť šablónu, jednoducho kliknite na položku Prázdny dokument.)

Domovská obrazovka Wordu

Ak chcete získať detailnejší pohľad na ľubovoľnú šablónu, jednoducho na ňu kliknite a otvorí sa veľká ukážka.

Na začiatok stránky

Otvorenie dokumentu

Pri každom spustení Wordu sa v ľavom stĺpci zobrazí zoznam naposledy použitých dokumentov. Ak tam nie je hľadaný dokument, kliknite na príkaz Otvoriť iné dokumenty.

Otvorenie ďalších dokumentov

Ak ste už spustili Word, kliknite na položky Súbor > Otvoriť a potom vyhľadajte umiestnenie súboru.

Pri otváraní dokumentu vytvoreného v starších verziách Wordu sa v záhlaví okna dokumentu zobrazí text Režim kompatibility. Pracovať môžete v tomto režime alebo môžete dokument inovovať tak, aby používal nové a vylepšené funkcie Wordu 2013. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie Wordu 2013 na otváranie dokumentov vytvorených v starších verziách Wordu.

Na začiatok stránky

Uloženie dokumentu

Ak ukladáte dokument prvý raz, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyhľadajte požadované umiestnenie na uloženie dokumentu.

  Poznámka :  Ak chcete dokument uložiť do svojho počítača, vyberte priečinok v časti Počítač alebo kliknite na položku Prehľadávať. Ak chcete dokument uložiť online, vyberte umiestnenie v časti Miesta alebo Pridať miesto. Ak sú vaše súbory online, môžete ich zdieľať, poskytnúť pripomienky a spolupracovať na nich v reálnom čase.

 4. Kliknite na príkaz Uložiť.

  Poznámka : Word ukladá súbory automaticky vo formáte .docx. Ak chcete dokument uložiť v inom formáte ako v .docx, kliknite na zoznam Uložiť vo formáte a potom vyberte požadovaný formát súboru.

Ak chcete uložiť dokument počas práce s ním, kliknite na príkaz Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Tlačidlo Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Na začiatok stránky

Čítanie dokumentov

Otvorte dokument v režime čítania, v ktorom sa skryje väčšina tlačidiel a nástrojov, a vy sa tak môžete pohrúžiť do čítania bez toho, aby vás čokoľvek rozptyľovalo.

Režim čítania

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete čítať.

  Poznámka :  Niektoré dokumenty sa automaticky otvoria v režime čítania, napríklad chránené dokumenty alebo prílohy.

 2. Kliknite na položky Zobraziť > Režim čítania.

 3. Ak sa chcete presúvať medzi stránkami v dokumente, postupujte takto:

  • Kliknite na šípky na ľavej a pravej časti strán.

  • Na klávesnici stlačte klávesy Page Down a Page Up alebo klávesy medzerník a Backspace. Môžete použiť aj klávesy so šípkami alebo koliesko myši.

  • Ak používate dotykové zariadenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

   Tip :  Ak chcete znovu upraviť dokument, kliknite na položky Zobraziť > Upraviť dokument.

Na začiatok stránky

Sledovanie zmien

Ak na dokumente spolupracujete s ďalšími používateľmi alebo ak dokument upravujete sami, po zapnutí možnosti Sledovať zmeny sa bude zobrazovať každá zmena. Word označí všetky pridané, odstránené a premiestnené položky a zmeny vo formátovaní.

 1. Otvorte dokument na revíziu.

 2. Kliknite na kartu Revízia, na tlačidlo Sledovať zmeny a vyberte položku Sledovať zmeny.

Sledovať zmeny

Ďalšie informácie nájdete v článkoch Sledovanie zmien alebo Odstránenie sledovaných zmien a komentárov.

Na začiatok stránky

Tlač dokumentu

Na jednom mieste môžete zobraziť vzhľad vášho dokumentu pri tlači, nastaviť možnosti tlače a vytlačiť súbor.

Tlač v zobrazení Backstage

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. Postupujte takto:

  • V časti Tlačiť zadajte do poľa Kópie požadovaný počet kópií.

  • Presvedčte sa, či je v časti Tlačiareň vybratá požadovaná tlačiareň.

  • V časti Nastavenia sa vyberú predvolené nastavenia tlače pre tlačiareň. Ak chcete nastavenie zmeniť, jednoducho naň kliknite a potom vyberte nové nastavenie.

 3. Ak ste s nastaveniami spokojní, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Podrobnosti nájdete v článku Tlač a ukážka dokumentov.

Viac ako len základy

K vyššej úrovni práce s Wordom sa dostanete napríklad vytvorením obsahu, uložením dokumentu ako šablóny alebo vytlačením viacerých kópií dokumentu.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×