Základné úlohy vo Visiu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Visio vám pomôže začať s vytváraním vývojových diagramov, pôdorysov, časových osí, sieťových diagramov a mnohých ďalších druhov kresieb. Každý typ má šablóny, ktoré vám pomôžu rýchlo začať s prácou tým, že poskytujú tvary pripravené na použitie pre každý druh kresby. Jednoducho presuniete tvary na stránku kresby, spojíte ich a vytvoríte tak profesionálne vyzerajúce diagramy.

Po dokončení môžete kresbu uložiť v rôznych formátoch a použiť na ilustráciu správ, ako súbor odkazu vo formáte PDF alebo ako aktualizovateľnú webovú stránku.

Ďalšie informácie o tom, ako Visio funguje, nájdete v témach Príručka začiatočníka pre program Visio a Začíname s programom Visio.

Vytvorenie nového diagramu alebo kresby

Hneď pri spustení Visia sa zobrazia šablóny, ktoré môžete použiť na vytvorenie diagramu alebo kresby.

Vytvorenie nového diagramu alebo kresby
 1. Spustite Visio.

 2. Ak chcete šablónu použiť, dvakrát na ňu kliknite, a potom začnite pridávať tvary.

  Ďalšie šablóny môžete prehľadávať aj kliknutím na položku Kategórie. Šablóny môžete vyhľadávať aj zadávaním hľadaných pojmov.

  Galéria šablón

Pridanie tvaru

Pozdĺž stránky kresby sa nachádza panel alebo okno s názvom Tvary. Okno Tvary obsahuje jednu alebo viac vzorkovníc (alebo množín tvarov), ktoré sa bežne používajú pri kreslení.

Pridanie tvaru k vášmu diagramu alebo kresbe
 1. V okne Vlastnosti tvaru zadajte v požadovanom riadku s vlastnosťami požadované údaje.

 2. Myšou presuňte tvar na stranu diagramu.

  Presuňte tvar na pridanie

Ďalšie informácie o používaní tvarov a vzorkovníc nájdete v téme Používanie okna Tvary na usporiadanie a hľadanie tvarov.

Spájanie tvarov

V niektorých diagramoch, napríklad vývojových diagramoch, musia byť tvary prepojené, aby sa dala jednoducho sledovať cesta od jedného tvaru k druhému. Najrýchlejším spôsobom, ako tvary prepojiť, je použiť nástroj Automatické pripojenie.

Automatické pripojenie je predvolene k dispozícii, keď kresba vychádza zo šablóny pre taký typ, ktorý zvyčajne vyžaduje pripojenia, ako je vývojový diagram. Ak sa šípky automatického pripojenia nezobrazia Obrázok tlačidla , keď podržíte kurzor myši nad tvarom, automatické pripojenie nie je aktívne. Ak chcete aktivovať funkciu automatického pripojenia, kliknite na položku Spojnica v skupine Nástroje na karte Domov.

Prepojenie tvarov pomocou funkcie automatického pripojenia
 1. Ukážte kurzorom myši na jeden z tvarov, ktoré chcete prepojiť.

 2. Keď sa zobrazia šípky automatického spojenia, presuňte jednu z nich do stredu druhého tvaru.

  Medzi dvoma tvarmi sa zobrazí spojnica. Automatické pripojenie použite hneď pri pridávaní tvarov, aby ste ich hneď prepojili.

 3. Presuňte nový tvar do svojej kresby a podržte ho nad tvarom, s ktorým ho chcete prepojiť, pokým sa nezobrazia šípky automatického spojenia.

  Presuňte tvar na šípku automatického pripojenia

 4. Presuňte nový tvar na šípku automatického pripojenia na strane, na ktorej chcete spojiť tvary.

  Nový tvar sa zobrazí v kresbe spojený s druhým tvarom.

Ďalšie informácie o nástroji Automatické pripojenie nájdete v téme Prepojenie tvarov pomocou funkcie automatického pripojenia alebo nástroja Spojnica.

Pridanie textu do tvarov alebo na stranu

Visio uľahčuje pridávanie textu do tvarov v kresbe aj na samotnú stranu.

Pridanie textu do tvaru
 1. Vyberte tvar.

 2. Zadajte text. Keď začnete písať, Visio prepne vybratý tvar do režimu úprav textu.

  Pridanie textu do tvaru

  Ďalší riadok textu pridáte stlačením klávesu Enter.

 3. Keď skončíte, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves Esc.

Pridanie textu na stranu
 1. Kliknite na kartu Domov a potom na nástroj Text Text .

 2. Kliknite na prázdnu oblasť strany.

  Zobrazí sa textové pole.

 3. Zadajte text, ktorý chcete pridať na stranu.

  Pridanie textu na stranu

 4. Ak chcete prestať používať nástroj Text, na karte Domov kliknite na nástroj Ukazovateľ.

Textové pole má teraz vlastnosti ostatných tvarov. Môžete ho vybrať a zmeniť text, presunúť ho do inej časti strany a text môžete formátovať pomocou skupín Písmo a Odsek na karte Domov.

Ďalšie informácie o práci s textom nájdete v témach Pridanie, úprava, premiestnenie alebo otočenie textu v tvaroch a Pridanie textu na stranu.

Zdokonalenie návrhu diagramu

Dajte diagramu profesionálny vzhľad pridaním pozadia, ozdobného nadpisu a orámovania, farieb a efektov.

Pridanie pozadia ku kresbe
 1. Na karte Návrh kliknite na položku Pozadia.

 2. Kliknite na pozadie.

  Diagram získa novú stranu pozadia (s predvoleným názvom Pozadie_:programu_Visio-1), ktorá sa zobrazí na kartách stránok pozdĺž dolnej časti oblasti na vytvorenie diagramu.

  Karta Pozadie vo Visiu

Použitie orámovania alebo záhlavia
 1. Kliknite na položky Návrh > Orámovanie a nadpisy a kliknite na požadovaný štýl nadpisu.

 2. Kliknite na štýl nadpisu.

  Nadpis a orámovanie sa zobrazia na strane pozadia.

 3. V dolnej časti oblasti na vytvorenie diagramu kliknite na kartu Pozadie_:programu_Visio-1

 4. Kliknite na text nadpisu.

  Vybraté je celé orámovanie, ale keď začnete písať, zmení sa text nadpisu.

 5. Zadajte názov.

 6. Ak chcete upraviť ďalší text v orámovaní, najprv vyberte celé orámovanie, potom kliknite na text, ktorý chcete zmeniť, a začnite písať.

Použitie jednotnej farebnej schémy alebo iných efektov formátovania

Po umiestnení základných prvkov môžete rýchlo zmeniť celkový vzhľad a farby výberom motívu.

Použitie motívu na diagram alebo kresbu
 1. Na karte Návrh ukážte kurzorom myši na rôzne motívy.

  Keď ukážete kurzorom myši na motív, Visio ho dočasne použije.

  Galéria motívov vo Visiu

 2. Ak chcete zobraziť iné dostupné motívy, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

 3. Kliknite na motív, ktorý chcete použiť na diagram.

Uloženie diagramu

Ak ste už diagram uložili, jednoducho kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup Uložiť

Ak chcete diagram uložiť aj inde alebo pod iným názvom, použite príkaz Uložiť ako.

Uloženie diagramu v inom umiestnení
 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V sekcii Uložiť ako kliknite na umiestnenie, kam chcete diagram uložiť.

  Môže to byť napríklad v počítači, online alebo vo OneDrive. Potom kliknite na priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, alebo na položku Prehľadávať a nájdite požadovaný priečinok.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako môžete zadať diagramu nový názov pomocou poľa Názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie súboru vo formáte obrázka, PDF alebo inom formáte
 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V sekcii Uložiť ako kliknite na umiestnenie, kam chcete diagram uložiť.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako otvorte rozbaľovací zoznam Uložiť vo formáte.

 4. Kliknite na požadovaný formát. Medzi formáty patria napríklad:

  • Štandardný súbor s obrázkom    vrátane formátov JPG, PNG a BMP.

  • Webová stránka    vo formáte HTM. Súbory s obrázkami a súbory ostatných prostriedkov sa ukladajú v podpriečinku v mieste uloženia súboru HTM.

  • Súbor PDF alebo XPS   

  • Výkres programu AutoCAD    vo formáte DWG alebo DXF.

Tlač diagramu alebo kresby

Tlač diagramu alebo kresby vo Visiu je rovnako jednoduchá ako v ostatných programoch balíka Office.

Tlač diagramu alebo kresby
 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na bočnom paneli kliknite na položku Tlačiť.

 3. Vyberte tlačiareň a iné nastavenia a potom kliknite na položku Tlačiť.

Rozšírenie základných poznatkov

Po práci s týmito základnými úlohami vykonajte niektoré ďalšie kroky preskúmaním nasledujúcich tém:

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×