Základné úlohy v programe SharePoint Workspace 2010

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tejto časti sú predstavené niektoré základné úlohy, ktoré vám pomôžu pri práci s programom Microsoft SharePoint Workspace 2010.

Poznámka : Program SharePoint Workspace sa v minulosti volal Office Groove.

Obsah tohto článku

Čo je program SharePoint Workspace?

Typy pracovných priestorov v programe SharePoint Workspace

Časti pracovného priestoru lokality SharePoint

Časti pracovného priestoru programu Groove

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint, ktorý prevezme položky vo všetkých zoznamoch a knižniciach

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint na synchronizáciu vybratého zoznamu alebo knižnice

Synchronizácia obsahu v pracovnom priestore SharePoint so serverom SharePoint

Synchronizácia jedného zoznamu alebo jednej knižnice

Synchronizácia všetkých zoznamov a knižníc v pracovnom priestore lokality SharePoint

Prechod do pracovného priestoru lokality SharePoint

Prechod do pracovného priestoru SharePoint na spúšťacom paneli

Prechod do pracovného priestoru SharePoint v systéme súborov

Vytvorenie pracovného priestoru Groove

Pozvanie ľudí do pracovného priestoru programu Groove

Čo je program SharePoint Workspace?

Program Microsoft SharePoint Workspace 2010 poskytuje prístup k obsahu lokality SharePoint počas pripojenia na server SharePoint, ale aj pri práci v režime offline. Keď pracujete na počítači, ktorý je pripojený na server SharePoint, všetky aktualizácie obsahu na serveri aj v pracovnom priestore sa automaticky synchronizujú. Pri práci na nepripojenom počítači sa zmeny vykonané v pracovnom priestore ukladajú do lokálnej vyrovnávacej pamäte. Pri ďalšom pripojení na server SharePoint sa automaticky vykoná synchronizácia všetkých zmien.

Pracovné priestory SharePoint poskytujú možnosti na jednoduchú navigáciu a prácu s obsahom na lokalite SharePoint. Ak ste už niekedy používali lokalitu SharePoint, pracovný priestor SharePoint budete môcť začať používať okamžite.

Na začiatok stránky

Typy pracovných priestorov v programe SharePoint Workspace

V programe SharePoint Workspace sú k dispozícii tri typy pracovných priestorov – pracovné priestory SharePoint, pracovné priestory Groove a zdieľané priečinky.

S pracovnými priestormi SharePoint, ktoré sú nové v tomto vydaní, môžete vytvoriť kópiu lokality SharePoint v počítači, ktorá sa bude automaticky synchronizovať so serverom. Tento typ pracovného priestoru môže mať iba jedného člena, a síce používateľa, ktorý pracovný priestor vytvoril.

Pracovné priestory Groove spozná každý, kto používal staršie vydanie tohto softvéru, napríklad vydanie Office Groove 2007. Tento typ pracovného priestoru zvyčajne obsahuje rôzne nástroje na podporu produktivity a máva dvoch a viacerých členov, ktorí sa pripájajú cez pozvánky.

Zdieľaný priečinok je špeciálny typ pracovného priestoru Groove, ktorý umožňuje zdieľať obsah priečinka v systéme súborov, ktorý sa používa v systéme Windows. Ďalšie informácie o tomto type pracovného priestoru nájdete v článku Informácie o zdieľaných priečinkoch.

Na začiatok stránky

Časti pracovného priestoru lokality SharePoint

Pracovný priestor služby SharePoint.

1. Knižnice dokumentov služby SharePoint synchronizované v tomto pracovnom priestore.

2. Zoznamy služby SharePoint synchronizované v tomto pracovnom priestore.

3. Zoznamy alebo knižnice nepodporované v pracovnom priestore SharePoint. Na prechod na tento obsah na lokalite SharePoint sa poskytuje webové prepojenie.

4. Obsah vo vybratej knižnici dokumentov.

V tomto dokumente sa opisuje vytvorenie pracovného priestoru SharePoint z lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Časti pracovného priestoru programu Groove

Pomocou pracovných priestorov Groove môžu skupiny alebo organizácie so spoločnými zámermi a cieľmi zdieľať svoje nápady a spolupracovať. Pracovný priestor programu Groove zvyčajne obsahuje dvoch alebo viacerých členov, čiže osôb, ktoré sa do pracovného priestoru pridali prostredníctvom pozvánky. Obsah pracovného priestoru je vysoko dynamický. Všetci členovia, ktorí sú aktuálne online, okamžite vidia všetky aktualizácie, ktoré vykonali oni alebo ostatní členovia. Vy aj ostatní členovia odosielate a prijímate aktualizácie hneď po prepnutí do režimu online.

Pracovné priestory programu Groove umožňujú členom pracovať s mnohými špecializovanými aplikačnými nástrojmi. Predpokladajme napríklad, že organizujete týždennú schôdzu zameranú na vývoj marketingových materiálov. V rámci nej môžete určiť termíny dokončenia, priradiť úlohy a tiež zrevidovať dokončené práce. Na lepšie využitie tejto schôdze môžu členovia pracovného priestoru publikovať súbory v nástroji Dokumenty, diskutovať o problémoch v nástroji Diskusia a spolupracovať na agendách schôdze pomocou nástroja Kalendár. Všetci členovia, ktorí sú zároveň a aktuálne online v pracovnom priestore, môžu pomocou konverzácie v reálnom čase komunikovať.

Tlačidlo Snímka obrazovky v skupine Ilustrácie vo Worde

1. Nástroje v tomto pracovnom priestore.

2. Členovia v tomto pracovnom priestore.

3. Obsah v aktuálne vybratom nástroji pracovného priestoru.

4. Položka obsahujúca nový alebo neprečítaný obsah.

5. Pozvite nových členov do tohto pracovného priestoru ich zadaním do poľa Pozvať do pracovného priestoru.

6. Prepis konverzácie v pracovnom priestore.

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint

Pracovné priestory lokality SharePoint môžete vytvoriť z lokality SharePoint vo webovom prehliadači alebo zo spúšťacieho panela programu SharePoint Workspace.

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint, ktorý prevezme položky vo všetkých zoznamoch a knižniciach

Najjednoduchším spôsobom vytvorenia pracovného priestoru SharePoint je zobrazenie lokality SharePoint a jej synchronizácia do počítača. Všetky položky v podporovaných zoznamoch a knižniciach sa prevezmú do pracovného priestoru SharePoint. Pamätajte, že obsah položiek v knižnici dokumentov sa preberá iba na požiadanie pri otváraní dokumentov v pracovnom priestore SharePoint.

Zoznamy a knižnice, ktoré zatiaľ nie sú podporované, sú zobrazené na table obsahu pracovného priestoru a obsahujú prepojenia na lokalitu SharePoint.

Poznámka : Program SharePoint Workspace zobrazí upozornenie, ak je vybratá lokalita SharePoint veľmi veľká a prevzatie všetkých položiek by trvalo príliš dlho.

 1. Vo webovom prehľadávači prejdite na lokalitu SharePoint, ktorú chcete synchronizovať v pracovnom priestore SharePoint.

 2. Kliknite na položku Akcie lokality a potom na položku Synchronizovať do pracovného priestoru služby SharePoint.

  Vyberte túto možnosť, ak chcete synchronizovať lokality SharePoint s počítačom

 3. V dialógovom okne Synchronizovať do pracovného priestoru služby SharePoint kliknite na tlačidlo OK.

  Synchronizovať s počítačom dialógové okno

  Otvorí sa dialógové okno s priebehom synchronizácie, ktoré informuje o stave preberania z lokality SharePoint do pracovného priestoru SharePoint.

  Synchronizácia s počítačom okno s priebehom

 4. Po dokončení preberania kliknite na položku Otvoriť pracovný priestor alebo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint na synchronizáciu vybratého zoznamu alebo knižnice

Niekedy sa môže stať, že budete chcieť synchronizovať v počítači iba konkrétny zoznam alebo knižnicu do pracovného priestoru služby SharePoint. Ušetríte tak čas strávený preberaním položiek z iných zoznamov a knižníc.

Poznámka : Vytvorenie pracovného priestoru SharePoint môžete prispôsobiť tak, že prevezmete kolekciu konkrétnych zoznamov a knižníc. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie pracovného priestoru SharePoint s prevzatím vybratých zoznamov a knižníc v téme Vytvorenie nového pracovného priestoru.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu SharePoint, ktorú chcete synchronizovať v pracovnom priestore služby SharePoint.

 2. Vyberte zoznam alebo knižnicu, ktorú chcete synchronizovať s počítačom.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak ste vybrali zoznam, kliknite na položku Zoznam v časti Nástroje zoznamu.

   Na kartu zoznam v časti nástroje zoznamu na lokalite SharePoint

  • Ak ste vybrali knižnicu, kliknite na položku Knižnica v časti Nástroje knižnice.

   Na karte Knižnica v časti nástroje knižnice

 4. Na páse s nástrojmi lokality SharePoint kliknite v skupine Pripojiť a exportovať na položku Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.
  Otvorí sa dialógové okno priebehu synchronizácie, ktoré poskytuje informácie o priebehu preberania z lokality SharePoint do pracovného priestoru lokality SharePoint.

 6. Po dokončení preberania kliknite na položku Otvoriť pracovný priestor alebo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Synchronizácia obsahu v pracovnom priestore lokality SharePoint so serverom SharePoint

Pracovný priestor lokality SharePoint sa automaticky synchronizuje s lokalitou SharePoint nasledujúcim spôsobom:

 • Všetky aktualizácie vykonané v pracovnom priestore lokality SharePoint sa pri svojom uložení okamžite odosielajú na lokalitu SharePoint.

 • Všetok obsah v pracovnom priestore SharePoint a lokality SharePoint sa automaticky synchronizuje tak často, ako je to možné, minimálne každých 10 minút, v závislosti od sieťový prenos.

Nie je potrebné vykonať všetky akcie na synchronizáciu obsahu synchronizované. Však, pretože aktualizácie na lokalite SharePoint neodosielajú okamžite do pracovného priestoru služby SharePoint, niekedy môžete manuálne synchronizovať pracovnom priestore SharePoint, aby ste sa uistili, že máte najnovší obsah.

Synchronizovať môžete samostatný zoznam alebo knižnicu alebo všetky zoznamy a knižnice v pracovnom priestore SharePoint.

Synchronizácia jedného zoznamu alebo jednej knižnice

 1. Na table Obsah kliknite na zoznam alebo knižnicu, ktorú chcete synchronizovať.

 2. Na karte Synchronizácia kliknite na položku Synchronizovať a potom kliknite na položku Nástroj na synchronizáciu.

  Nástroj na synchronizáciu príkaz

Priebeh synchronizácie sa zobrazuje v stavovom riadku.

Synchronizácia všetkých zoznamov a knižníc v pracovnom priestore lokality SharePoint

 • Na karte Synchronizácia kliknite na položku Synchronizovať a potom kliknite na položku Synchronizovať pracovný priestor.

Priebeh synchronizácie sa zobrazuje v stavovom riadku.

Na začiatok stránky

Prechod do pracovného priestoru lokality SharePoint

Prechod do pracovného priestoru lokality SharePoint zo spúšťacieho panela

Do ľubovoľného pracovného priestoru SharePoint, ktorý ste vytvorili, môžete prejsť tak, že ho otvoríte zo spúšťacieho panela.

 1. Spustite program SharePoint Workspace.

 2. Na spúšťacom paneli kliknite na kartu Domov.

 3. Dvakrát kliknite na názov pracovného priestoru SharePoint, ktorý chcete otvoriť.

Pracovný priestor SharePoint na spúšťacom paneli

Na začiatok stránky

Prechod do pracovného priestoru lokality SharePoint v systéme súborov

Do pracovných priestorov SharePoint môžete prejsť priamo v systéme súborov.

Ak používate systém Windows Vista alebo novší, pracovné priestory sú uložené v priečinku Pracovné priestory v priečinku Profil používateľa.

Ak používate systém Windows XP, pracovné priestory sú uložené v priečinku Pracovné priestory v priečinku Moje dokumenty.

Otvorením priečinka Pracovné priestory automaticky spustíte pracovný priestor SharePoint (ak už nie je spustený). Pracovné priestory sú uvedené s rovnakými ikonami ako v spúšťacom paneli.

Pracovné priestory Groove 2010 sa zobrazia v tomto priečinku v systéme súborov

Poznámka : V zozname sa zobrazujú iba pracovné priestory 2010 SharePoint alebo Groove. Pracovné priestory SharePoint sa zobrazujú iba vtedy, ak obsahujú najmenej jednu knižnicu dokumentov a pracovné priestory Groove sa zobrazujú iba vtedy, ak obsahujú najmenej jeden nástroj Dokumenty.

Otvorením ľubovoľného priečinka pracovného priestoru zobrazíte zoznam všetkých nástrojov Dokumenty v danom pracovnom priestore.

Prezeranie obsahu názvov rozšírenie prostredia priečinka

Na začiatok stránky

Vytvorenie pracovného priestoru Groove

Pracovný priestor Groove môžete vytvoriť pomocou spúšťacieho panela.

 1. Prejdite na kartu Domov, kliknite na položku Nový a potom kliknite na položku Pracovný priestor programu Groove.

 2. Zadajte názov pracovného priestoru.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

Pracovný priestor SharePoint vytvorí pracovný priestor Groove a zaradí vás ako úvodného člena s rolou správcu. Teraz môžete pridávať alebo aktualizovať nástroje pracovného priestoru, ako aj pozývať používateľov, aby sa pripojili ako členovia.

Na začiatok stránky

Pozvanie ľudí do pracovného priestoru Groove

Ak chcete niekoho pozvať do pracovného priestoru Groove, môžete postupovať nasledovne:

 1. Otvorte pracovný priestor.

 2. Na table Členovia zadajte e-mailovú adresu príjemcu do poľa Pozvať do pracovného priestoru a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.

  Pozvanie do pracovného priestoru použitím e-mailovej adresy

  Poznámka : Ak je osoba, ktorú chcete pozvať už členom iných pracovných priestorov Groove alebo ju máte v zozname kontaktov, rýchlo ju nájdete zadaním prvých znakov jej zobrazovaného mena do príslušného poľa.

 3. V dialógovom okne Odoslať pozvánku kliknite na tlačidlo Pozvať.

  Dialógové okno Odoslať pozvánku

Odoslanú pozvánku musí jej príjemca otvoriť a akceptovať. V takom prípade dostanete správu s potvrdením pozvánky.

Po potvrdení pozvánky sa pracovný priestor odošle do počítača nového člena a nový člen sa pridá do zoznamu členov pracovného priestoru.

Podrobné informácie o odosielaní pozvánok nájdete v téme Pozvanie do pracovného priestoru Groove.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×