Základné úlohy v programe PowerPoint 2010

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nižšie uvádzame niektoré základné úlohy, ktoré vám pomôžu naučiť sa pracovať s programom Microsoft Office PowerPoint 2010.

 

Obsah tohto článku

Čo je program PowerPoint?

Nájdenie a použitie šablóny

Vytvorenie prezentácie

Otvorenie prezentácie

Uloženie prezentácie

Vloženie novej snímky

Pridanie tvarov do snímky

Zobrazenie prezentácie

Tlač prezentácie

Tipy na vytvorenie efektívnej prezentácie

Čo je program PowerPoint?

Program PowerPoint 2010 je vizuálna a grafická aplikácia, ktorá sa primárne používa na vytváranie prezentácií. Pomocou programu PowerPoint môžete vytvárať, zobrazovať a prezentovať prezentácie, ktoré v sebe kombinujú text, tvary, obrázky, grafy, animácie, tabuľky, videá a mnoho iného.

Ďalšie informácie o funkciách, ktoré sú jedinečné pre program PowerPoint 2010 nájdete v téme čo je nové v programe PowerPoint 2010.

Na začiatok stránky

Nájdenie a použitie šablóny

PowerPoint 2010 umožňuje použiť vstavané šablóny, ak chcete použiť vlastné šablóny a vyhľadávanie z rôznych šablóny sú k dispozícii na Office.com. Office.com poskytuje široký výber obľúbených šablón programu PowerPoint, vrátane prezentácie a návrh snímky.

Ak chcete vyhľadať šablónu v programe PowerPoint 2010, postupujte takto:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový.

 2. V časti Dostupné šablóny a motívy vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete znova vybrať naposledy použitú šablónu, kliknite na položku Najnovšie šablóny, potom kliknite na požadovanú šablónu a nakoniec kliknite na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť šablónu, ktorú ste už nainštalovali, kliknite na položku Moje šablóny, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknite na položku OK.

  • Ak chcete použiť niektorú zo vstavaných šablón nainštalovaných spolu s programom PowerPoint, kliknite na položku Vzorové šablóny, kliknite na požadovanú šablónu a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  • Vyhľadajte šablónu na Office.com, v časti Šablóny lokality Office.com, kliknite na kategóriu šablón, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknite na položku Stiahnuť stiahnite šablónu z lokality Office.com do počítača


   Zoznamy šablón v zobrazení BackStage programu PowerPoint

Poznámka : Šablóny, ktoré sú k dispozícii na lokalite Office.com, môžete vyhľadať aj z programu PowerPoint. Do poľa Hľadať šablóny na lokalite Office.com zadajte hľadané výrazy a kliknutím na tlačidlo v tvare šípky spustite vyhľadávanie.

Ďalšie informácie o tom, ako nájsť a použitie šablón nájdete v téme použitie šablóny na prezentáciu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prezentácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Nový.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 3. Kliknite na položku Prázdna prezentácia a potom na položku Vytvoriť.

 4. Použite šablónu alebo motív – buď zo vstavaných šablón alebo motívov v programe PowerPoint 2010, alebo prevzatú z lokality Office.com. Prečítajte si časť Vyhľadanie a použitie šablóny v tomto článku.

Na začiatok stránky

Otvorenie prezentácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. Na ľavej table dialógového okna Otvorenie kliknite na jednotku alebo priečinok, ktorý obsahuje požadovanú prezentáciu.

 3. Na pravej table dialógového okna Otvorenie otvorte priečinok, ktorý obsahuje prezentáciu.

 4. Kliknite na prezentáciu a potom kliknite na položku Otvoriť.

  Poznámka : Na základe predvoleného nastavenia PowerPoint 2010 zobrazuje iba v PowerPointe v dialógovom okne Otvoriť. Ak chcete zobraziť ďalšie typy súborov, kliknite na položku Všetky prezentácie programu PowerPoint a vyberte typ súboru, ktorý chcete zobraziť.

  Otvorte súbor programu PowerPoint 2010.

Na začiatok stránky

Uloženie prezentácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie programu PowerPoint a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka : Na základe predvoleného nastavenia ukladá PowerPoint 2010 súbory vo formáte súboru prezentácie programu PowerPoint (.pptx). Uloženie prezentácie v inom formáte než .pptx, kliknite v zozname Uložiť vo formáte a potom vyberte požadovaný formát súboru.

  Uloženie vo forme súboru v programe PowerPoint 2010.

Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť novú prezentáciu, nájdete v článku Pomenovanie a uloženie prezentácie.

Na začiatok stránky

Vloženie novej snímky

Ak chcete do prezentácie vložiť novú snímku, použite nasledujúci postup:

 • Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na šípku pod položkou Nová snímka a potom kliknite na požadované rozloženie snímky.

  Karta domov v programe PowerPoint 2010, v skupine snímky.

Ďalšie informácie o tom, ako pridať snímky do prezentácie, nájdete v článku Pridanie, opätovné usporiadanie a odstránenie snímok.

Na začiatok stránky

Pridanie tvarov do snímky

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie kliknite na položku Tvary.

  Karta domov v programe PowerPoint 2010, v skupine kreslenie.

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto na snímke a pomocou myši umiestnite tvar.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

Ďalšie informácie o pridávaní tvarov nájdete v článku Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov.

Na začiatok stránky

Zobrazenie prezentácie

Ak si chcete prezentáciu prezrieť v zobrazení prezentácie od prvej snímky, použite nasledujúci postup:

 • Na karte Prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Od začiatku.

  Karta Prezentácia s pohľadom na skupinu Spustiť prezentáciu v programe PowerPoint 2010.

Ak si chcete prezentáciu prezrieť v zobrazení prezentácie od aktuálnej snímky, použite nasledujúci postup:

 • Na karte Prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Od aktuálnej snímky.

  Karta Prezentácia s pohľadom na skupinu Spustiť prezentáciu v programe PowerPoint 2010.

Ďalšie informácie o zobrazení prezentácie nájdete v časti Kedy a ako sa používajú zobrazenia v programe PowerPoint 2010.

Na začiatok stránky

Tlač prezentácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. V zozname Čo tlačiť použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete vytlačiť všetky snímky, kliknite na položku Všetky.

  • Ak chcete vytlačiť iba aktuálne zobrazenú snímku, kliknite na položku Aktuálna snímka.

  • Ak chcete vytlačiť len určité snímky podľa čísla, kliknite na položku Vlastný rozsah snímok a potom zadajte zoznam jednotlivých snímok, rozsah alebo oboje.

   Poznámka : Na oddeľovanie čísel používajte čiarky, nie medzery. Napríklad: 1,3,5-12.

 3. V časti Ďalšie nastavenie kliknite na zoznam Farba a vyberte požadované nastavenie.

 4. Po skončení výberu kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Karta Súbor s pohľadom na položku Tlač v programe PowerPoint 2010.

Ďalšie informácie o tlači nájdete v článku Tlač snímok a podkladov prezentácie.

Na začiatok stránky

Tipy na vytvorenie efektívnej prezentácie

Prečítajte si nasledujúce tipy na vytvorenie pútavej prezentácie, ktorá zaujme publikum.

Minimalizujte počet snímok

Ak chcete zachovať jasnú hlavnú myšlienku, zaujať a udržať pozornosť publika, obmedzte počet snímok v prezentácii na minimum.

Veľkosť písma vyberajte s ohľadom na publikum

Výber najlepšej veľkosti písma pomôže vyjadriť to, čo potrebujete. Nezabúdajte na to, že publikum musí čítať vaše snímky z diaľky. Vo všeobecnosti platí, že písmo veľkosti menšej ako 30 môže byť pre publikum ťažko viditeľné.

Používajte čo najjednoduchší text

Chcete, aby publikum počúvalo prezentované informácie namiesto toho, aby ich čítalo na obrazovke? Používajte odrážky alebo krátke vety a snažte sa ich použiť v jednom riadku bez zalamovania textu.

Niektoré projektory orezávajú okraje snímok, takže dlhé vety môžu byť orezané.

Použitie vizuálnych prvkov vám pomôže vyjadriť to, čo potrebujete

Obrázky, grafy a grafické prvky SmartArt slúžia ako vizuálne pomôcky, ktoré si publikum zapamätá. Pridávať môžete tiež zmysluplné vizuálne prvky, ktoré doplnia text na vašich snímkach.

Vyhýbajte sa však používaniu veľkého počtu vizuálnych pomôcok na snímkach.

Vytvárajte zrozumiteľné menovky grafov

Pomocou množstvo textu označenia prvkov v tabuľku alebo graf zrozumiteľný.

Používajte jemné, konzistentné pozadia snímok

Vyberte možnosť atraktívnejšie, jednotný šablóna alebo motív, ktorá nie je príliš príťažlivého. Nechcete, aby pozadia alebo návrh odvádzať pozornosť od vašej správy.

Však chcete poskytnúť kontrast farby pozadia a farby textu. Vstavané motívy v PowerPoint 2010 nastavte na hodnotu medzi zjednodušenou pozadia s textom farebné alebo tmavé pozadie so zjednodušenou farebný text.

Ďalšie informácie o používaní motívov nájdete v téme Použitie motívu na pridanie farby a štýlu do prezentácie.

Skontrolujte pravopis a gramatiku

Ak chcete získať a zachovať dodržiavanie publika, vždy Skontrolujte pravopis a gramatiku v prezentácii.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×