Základné úlohy v nástroji Porovnanie databáz

Povedzme, že máte dve accessové počítačové databázy alebo dve verzie rovnakej databázy, chcete ich porovnať a nájsť zmeny návrhov dotazov, formulárov alebo zostáv. Možno tiež chcete nájsť rozdiely v module kódu VBA (Visual Basic for Applications). Ak máte Microsoft Office Professional Plus 2013 alebo 2016, môžete použiť nástroj Porovnanie databáz od spoločnosti Microsoft a spustiť zostavu s vyhľadanými rozdielmi.

Poznámka: Nástroj Porovnanie databáz nemôžete použiť s webovými aplikáciami Accessu.

Otvorenie nástroja Porovnanie databáz

Vo Windowse 7:    Ak používate Microsoft Office 2013, kliknite v ponuke Štart Windowsu v časti Nástroje balíka Office 2013 na položku Porovnanie databáz. Ak používate Microsoft Office 2016, vyberte položku Porovnanie databáz v časti Nástroje balíka Office 2016.

Vo Windowse 8:    Na obrazovke Štart kliknite na položku Porovnanie databáz.

Vo Windowse 10:    Vyhľadajte text Porovnanie databáz a vyberte nainštalovanú verziu nástroja.

Okrem nástroja Porovnanie databáz tiež nájdete doplnkový program pre Excel Porovnanie tabuliek od spoločnosti Microsoft. Takisto vyžaduje Office Professional Plus 2013. (Vo Windowse 8 zadajte text Porovnanie tabuliek a vyhľadajte nástroj.)

Porovnanie dvoch accessových databázových súborov

 1. Kliknutím na tlačidlo vyhľadávania vpravo od poľa Porovnať vyhľadajte databázu, ktorú chcete použiť ako základ (alebo predchádzajúcu verziu).


  .

 2. Kliknutím na tlačidlo vpravo od poľa S vyhľadajte databázu, ktorá je zmenená (alebo najnovšiu verziu).

 3. V časti Možnosti zostavy vyberte začiarknutím políčok vedľa databázových objektov alebo položiek (Tabuľky, Dotazy, Makrá, Moduly, Zostavy, Formuláre alebo Strany) tie, ktoré chcete porovnať.

 4. V časti Hodnoty zostavy vyberte položku Úplné a zobrazte podrobnejšiu zostavu zmien alebo položku Stručné pre kratšiu zostavu. V zostave sa budú nachádzať rovnaké výsledky v prípade oboch možností, no v prípade možnosti Stručné sa zobrazia v kratšom formáte.

 5. V spodnej časti okna kliknite na položku Porovnať a spustite zostavu.

 6. Po dokončení zostavy môžete kliknúť na kartu Výsledky a zobraziť nové okno s podrobnejším porovnaním položiek po riadkoch.

Porozumenie výsledkom

Pôvodná a upravená tabuľka

V príklade vyššie sa návrh Tabuľky1 zmenil a Meno a Priezv. boli premenované na Krstné meno a Priezvisko. Typ údajov poľa Kancelária sa zmenil z typu Číslo na Krátky text a do tabuľky sa pridali polia Oddelenie a Dátum nástupu. Tu je niekoľko vecí, ktoré budete chcieť vedieť, keď sa pozriete na výsledky porovnania:

 • Premenované objekty alebo súčasti objektov (napríklad stĺpec v tabuľke alebo textové pole vo formulári) sa zobrazujú ako pridané a pôvodné položky sa zobrazujú ako odstránené.

 • Po zmene vlastnosti objektu sa táto vlasnosť uvádza ako zmenená.

 • Keď sú v moduloch kódu VBA alebo accessových makrách rozdiely, podrobnosti o zmenách sa zobrazia v troch stĺpcoch. Pôvodný text alebo kód sa zobrazuje v stĺpci Stará hodnota, novší text alebo kód sa zobrazuje v stĺpci Nová hodnota a všeobecné informácie, akými sú zmena modulu alebo zmena definície makra, sa zobrazujú v stĺpci Zmeniť popis.

 • Ak chcete vidieť porovnanie rozdielov v kóde VBA po jednotlivých riadkoch, kliknite na kartu Výsledky, kliknite na názov modulu obsahujúci kód a potom na položku Podrobnosti alebo dvakrát kliknite na názov modulu. Zobrazí sa nové okno s pôvodným kódom v riadkoch na žltom pozadí a aktualizovaným kódom v riadkoch na červenom pozadí. Týmto spôsobom tiež možno zobraziť rozdiely v dotazoch a accessových moduloch.

Čo dokáže nástroj Porovnanie databáz

Nástroj Porovnanie databáz možno použiť na vyhľadanie zmien návrhu medzi dvoma súbormi počítačových databáz Accessu a dvoma verziami toho istého súboru. Nástroj Porovnanie databáz vás upozorní na pridanie, odstránenie alebo premenovanie objektov, akými sú tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a moduly VBA. Takisto vyhľadá aj tie najmenšie zmeny návrhov objektov, akými sú nové, odstránené alebo premenované polia v tabuľke, akékoľvek zmeny dotazu, zmeny vlastností formulára alebo zostavy či akýkoľvek upravený kód VBA.

Nástroj Porovnanie databáz nevyhľadáva zmeny v údajoch uložených v tabuľkách, no exportom tabuliek alebo výsledkov dotazov do excelových zošitov možno tieto dva zošity porovnať pomocou nástroja Porovnanie tabuliek. Zistite, ako exportovať údaje Accessu a zobraziť aktualizácie záznamov.

Ďalšie kroky

Ak máte excelové zošity alebo accessové databázy, ktoré sú pre vašu organizáciu nevyhnutné, zvážte inštaláciu nástrojov na správu tabuľkových hárkov a databáz od spoločnosti Microsoft.  Server na spravovanie auditu a kontroly spoločnosti Microsoft poskytuje výkonné funkcie na správu zmien excelových a accessových súborov. Doplnok Zisťovanie a vyhodnocovanie rizík spoločnosti Microsoft poskytuje funkcie inventárov a analýz, ktorých cieľom je pomôcť vám znížiť riziko súvisiace s používaním nástrojov vyvinutých koncovými používateľmi v Exceli a Accesse.

Prehľad porovnania databáz

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×