Základné úlohy v Projecte 2013

Prázdny súbor projektu môže pôsobiť odradzujúco, najmä ak so správou projektov len začínate. Stačí však niekoľko kliknutí a pomocou výkonných možností programu TE102750828 môžete skonvertovať zoznam úloh na plnohodnotný projekt, ktorý môžete spravovať a zdieľať s tímom a účastníkmi projektu. Podrobnejšie informácie o tom, ako sa počas používania projektu môžete naučiť riadiť projekty, nájdete v téme Návod na riadenie projektov.

Pridávanie úloh

 1. Kliknite na kartu Zobraziť > položku Ganttov graf.

 2. Do prvého prázdneho poľa Názov úlohy v dolnej časti zoznamu úloh zadajte názov.

 3. Stlačte kláves Enter.

Zoznam úloh v Ganttovom grafe.

Ak pridávanie úloh po jednej trvá príliš dlho, môžete využiť aj tieto možnosti:

Na začiatok stránky

Vytvorenie prehľadu úloh

Zvýšením a znížením úrovne úlohy zobrazíte hierarchiu a zo zoznamu úloh urobíte prehľad projektu. Z úlohy so zvýšenou úrovňou sa stane čiastková úloha úlohy nachádzajúcej sa nad ňou. Z tej sa stane súhrnná úloha.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť > položku Ganttov graf.

 2. V stĺpci Názov úlohy kliknite na úlohu, ktorej odsadenie chcete zväčšiť.

 3. Kliknite na položky Úloha > Znížiť úroveň úlohy Tlačidlo Znížiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi . Z úlohy sa stane čiastková úloha.

 4. Kliknite na položku Zvýšiť úroveň úlohy Tlačidlo Zvýšiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi , ak chcete vrátiť úlohu späť na rovnakú úroveň, akú má úloha nad ňou. Už nie je čiastkovou úlohou.

Zoznam úloh so súhrnnými a čiastkovými úlohami v Ganttovom grafe

Ďalšie informácie o vytváraní prehľadu úloh nájdete v téme Vytváranie čiastkových a súhrnných úloh.

Na začiatok stránky

Prepojenie úloh

Môžete prepájanie ľubovoľné dve úlohy v projekte a zobraziť ich vzťah (nazývaný tiež závislosti úloh). Závislosti určujú plán projektu. Po prepojení úloh bude mať každá zmena v jednej úlohe vplyv na ďalšiu, ktorá budú mať zase vplyv na ďalšiu a tak ďalej.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť > položku Ganttov graf.

 2. Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na dve úlohy, ktoré chcete prepojiť (v stĺpci Názov úlohy).

 3. Kliknite na položky Úloha > Prepojiť vybraté úlohy Tlačidlo Prepojiť úlohy na karte Úloha na páse s nástrojmi .

Tri prepojené úlohy v Ganttovom grafe

Project podporuje štyri druhy prepojenia úloh. Ak chcete zmeniť typ prepojenia alebo prepojenie úplne odstrániť, pozrite si tému Zmena prepojenia úlohy.

Na začiatok stránky

Zmena zobrazenia

TE102750828 začína s overeným zobrazením zobrazenie Ganttovho grafu, k dispozícii však máte mnoho iných možností na zobrazenie úloh a zdrojov, ako aj ich prepojení. Každé zobrazenie môžete zmeniť podľa svojich špecifických potrieb.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť.

 2. V skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia zdrojov kliknite na požadované zobrazenie.

 3. Ak chcete zobraziť všetky dostupné zobrazenia, kliknite na položky Ganttov graf > Ďalšie zobrazenia a vyberte si z možností v dialógovom okne Ďalšie zobrazenia.

Skupina Zobrazenia úloh na páse s nástrojmi a časť vzorového sieťového diagramu

Ďalšie informácie (ktorých je skutočne veľa) nájdete v téme Výber správneho zobrazenia projektu.

Na začiatok stránky

Tlač projektu

Tlač zobrazenia alebo zostavy v Projecte sa podobá tlači v ostatných programoch balíka Office:

Kliknite na kartu Súbor > položky Tlačiť > Tlačiť.

Tlačidlo Tlačiť a možnosti tlače v zobrazení Backstage

Ak majú byť vo výtlačku len konkrétne informácie o projekte, ktoré chcete zdieľať s účastníkmi projektu, pred stlačením tlačidla Tlač treba vykonať určité prípravy.

Ďalšie informácie

Ak chcete zvládnuť správu projektu pomocou všetkých funkcií, ktoré Project ponúka, pozrite si tému Návod na riadenie projektov.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×