Základné úlohy v Exceli 2013

Excel je vysokovýkonný nástroj, ktorý vám pomôže zorientovať sa vo veľkom množstve údajov. Veľmi dobre však poslúži aj na jednoduché výpočty a sledovanie takmer všetkých druhov informácií. Kľúčom k využitiu tohto potenciálu je mriežka s bunkami, ktoré môžu obsahovať čísla, text alebo vzorce. Svoje údaje môžete vypĺňať do buniek a zoskupovať ich do riadkov a stĺpcov. Vďaka tomu je možné pridávať ďalšie údaje, zoraďovať ich a filtrovať, vkladať do tabuliek a vytvárať pútavé grafy. Na začiatok si prejdime niekoľko základných krokov.

Tip : Kurz, ktorý vám pomôže pri vytváraní prvého zošita, nájdete v téme Vytvorenie prvého zošita v Exceli 2013. Ďalšie informácie o nových funkciách nájdete v téme Čo je nové v Exceli 2013.

Vytvorenie nového zošita

Excelové dokumenty sa nazývajú zošity, pričom každý zošit tvoria hárky, ktoré sa zvyčajne nazývajú tabuľkové hárky. Do jedného zošita môžete pridať ľubovoľné množstvo hárkov alebo môžete vytvoriť nové zošity a oddeliť tak údaje od ostatných.

 1. Kliknite na položky Súbor > Nové.

 2. V časti Nový kliknite na položku Prázdny zošit.

  Nový prázdny zošit

Na začiatok stránky

Zadávanie údajov

 1. Kliknite na prázdnu bunku, napríklad na bunku A1 v novom hárku.

Na bunky sa odkazuje na základe ich umiestnenia v riadkoch a stĺpcoch hárka, takže bunka A1 sa nachádza v prvom riadku stĺpca A.

 1. Zadajte do bunky text alebo číslo.

 2. Stlačením klávesu Enter alebo Tab sa posuniete do ďalšej bunky.

Ďalšie informácie o manuálnom zadávaní údajov do bunky hárka.

Na začiatok stránky

Pridávanie údajov pomocou funkcie Automatický súčet

Po pridaní čísel do hárka ich možno budete chcieť spočítať. Rýchlym spôsobom, ako to urobiť, je použiť funkciu Automatický súčet.

 1. Vyberte bunku napravo od čísel, ktoré chcete pridať, alebo pod nimi.

 2. Kliknite na položky Domov > Automatický súčet alebo stlačte klávesy Alt + =.

Automatický súčet na karte Domov

Funkcia Automatický súčet sčíta čísla a výsledok zobrazí vo vybratej bunke.

Na začiatok stránky

Vytvorenie jednoduchého vzorca

Sčítavanie je však len jednou z vecí, ktoré môžete robiť. Excel dokáže aj ďalšie matematické úkony. Vyskúšajte jednoduché vzorce, pomocou ktorých môžete čísla sčítavať, odčítavať, násobiť alebo deliť.

 1. Vyberte si bunku a zadajte znamienko rovnosti (=). Týmto spôsobom Excelu určíte, že bunka bude obsahovať vzorec.

 2. Zadajte kombináciu čísel a operátory výpočtu, napríklad znak plus (+) pre sčítanie, znak mínus (-) pre odčítanie, hviezdičku (*) pre násobenie alebo lomku (/) pre delenie.

Zadajte napríklad =2+4, =4-2, =2*4 alebo =4/2.

 1. Stlačením klávesu Enter spustíte výpočet.

Ak chcete, aby kurzor ostal na aktívnej bunke, môžete stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Ďalšie informácie o vytváraní jednoduchých vzorcov.

Na začiatok stránky

Použitie formátu čísel

Ak chcete rozlišovať medzi rôznymi typmi čísel, pridajte formát, akým je napríklad mena, percentá alebo dátumy.

 1. Kliknite na bunky s číslami, ktoré chcete formátovať.

 2. Kliknite na položky Domov > šípka vedľa Všeobecné.

Pole Formát čísel na karte Domov

 1. Vyberte formát čísel.

Galéria formátu čísel

Ak nevidíte formát čísel, ktorý hľadáte, kliknite na položku Ďalšie formáty čísel.

Ďalšie informácie o formátovaní čísel.

Na začiatok stránky

Zadávanie údajov do tabuľky

Ak chcete jednoduchým spôsobom maximálne využiť potenciál Excelu, zadajte svoje údaje do tabuľky. Vďaka tomu ich budete môcť rýchlo filtrovať a zoraďovať.

 1. Údaje vyberiete kliknutím na prvú bunku a následným presunutím sa na poslednú bunku údajov.

Ak chcete použiť klávesnicu, podržte kláves Shift a stláčaním klávesov so šípkami vyberte údaje.

 1. Kliknite na tlačidlo Rýchla analýza tlačidlo Rýchla analýza v pravom dolnom rohu výberu.

Vybraté údaje s tlačidlom rýchla analýza viditeľný

 1. Kliknite na položku Tabuľky a presuňte kurzor na tlačidlo Tabuľka, aby ste zobrazili, ako budú údaje vyzerať. Ak ste s daným zobrazením spokojní, kliknite na príslušné tlačidlo.

Galéria tabuliek nástroja Rýchla analýza

 1. Teraz si môžete vyskúšať prácu s údajmi: Filtrovaním zobrazte len tie, ktoré chcete, alebo ich zoraďte, napríklad od najväčšej hodnoty po najmenšiu. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke príslušného stĺpca tabuľky.

 2. Ak chcete údaje filtrovať, zrušte začiarknutie políčka Vybrať všetko, aby ste zrušili začiarknutie všetkých políčok, a potom začiarknite políčka s údajmi, ktoré chcete v tabuľke zobraziť.

Políčko Vybrať všetko v galérii zoraďovania a filtrovania

 1. Ak chcete údaje zoradiť, kliknite na položku Zoradiť od najmenšieho po najväčšie alebo Zoradiť od najväčšieho po najmenšie.

Príkazy na zoraďovanie v galérii zoraďovania a filtrovania

Ďalšie informácie o filtrovaní údajov v excelovej tabuľke.

Na začiatok stránky

Zobrazenie číselných súčtov

Nástroje rýchlej analýzy umožňujú vykonať rýchle súčty čísel. Či už potrebujete súčet, priemer alebo počet, Excel zobrazí výsledky výpočtu priamo pod číslami alebo vedľa nich.

 1. Vyberte bunky s číslami, ktoré chcete sčítať alebo ktorých počet potrebujete zistiť.

 2. Kliknite na tlačidlo Rýchla analýza tlačidlo Rýchla analýza v pravom dolnom rohu výberu.

 3. Kliknite na položku Súčty, premiestnite kurzor nad tlačidlá a zobrazte výsledky výpočtu pre svoje údaje. Kliknutím na príslušné tlačidlo súčet použite.

Galéria súhrnov nástroja Rýchla analýza

Na začiatok stránky

Dajte svojim údajom význam

Podmienené formátovanie alebo krivky môžu zvýrazniť najdôležitejšie údaje alebo zobraziť údajové trendy. Pomocou nástroja Rýchla analýza môžete vytvoriť predbežnú ukážku a vyskúšať si to.

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete bližšie preskúmať.

 2. Kliknite na tlačidlo Rýchla analýza Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 , ktoré sa zobrazí v pravom dolnom rohu výberu.

 3. Preskúmajte možnosti na kartách Formátovanie a Krivky a zistite, akým spôsobom ovplyvnia vaše údaje.

Galéria formátovanie nástroja Rýchla analýza

V galérii Formátovanie môžete napríklad vybrať farebnú stupnicu, ktorú použijete na rozlíšenie vysokých, miernych a nízkych teplôt.

Údaje s podmieneným formátovaním pomocou farebnej stupnice

 1. Ak sa vám ukážka páči, kliknite na danú možnosť.

Ďalšie informácie o používaní podmieneného formátovania alebo analýze trendov vývoja údajov pomocou kriviek.

Na začiatok stránky

Zobrazenie údajov v grafe

Nástroj Rýchla analýza vám odporučí ten správy graf pre váš typ údajov a po niekoľkých kliknutiach vám poskytne ich vizuálnu prezentáciu.

 1. Vyberte bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Kliknite na tlačidlo Rýchla analýza Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 , ktoré sa zobrazí v pravom dolnom rohu výberu.

 3. Kliknite na položku Grafy, prechádzajte odporúčanými grafmi, aby ste zistili, ktorý vaše údaje zobrazuje najlepšie, a potom kliknite na ten, ktorý si chcete vybrať.

Galéria grafov nástroja Rýchla analýza

Poznámka : Excel v tejto galérii zobrazuje rôzne grafy odporúčané pre vaše údaje.

Získajte informácie o ďalších spôsoboch vytvárania grafov.

Na začiatok stránky

Uloženie práce

 1. Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte klávesy Ctrl + S.

Tlačidlo Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Ak ste prácu uložili už predtým, nemusíte nič viac robiť.

 1. Ak prácu ukladáte po prvýkrát, postupujte nasledovne:

  1. V časti Uložiť ako vyberte umiestnenie, kam chcete zošit uložiť, a vyhľadajte požadovaný priečinok.

  2. Do poľa Názov súboru zadajte názov zošita.

  3. Na záver kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Tlač

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť alebo stlačte klávesy Ctrl + P.

 2. Ukážky jednotlivých strán zobrazíte klikaním na šípky Nasledujúca strana a Predchádzajúca strana.

  Tlačidlá Nasledujúca a Predchádzajúca na table ukážky pred tlačou

  V okne ukážky sa strany zobrazia čierno-bielo alebo farebne v závislosti od nastavení tlačiarne.

  Ak sa vám nepáči, ako sa strany vytlačia, môžete zmeniť okraje strán alebo pridať zlomy strán.

 3. Kliknite na položku Tlačiť.

Ďalšie informácie o tlači hárka a zošita.

Na začiatok stránky

Viac ako len základy

Presiahnite základné možnosti zošita a použite funkcie na vytvorenie vzorcov, použite rýchle filtre na filtrovanie údajov v excelovej tabuľke alebo do grafu pridajte trend či spojnicu priemeru.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×