Základné úlohy pre počítačovú databázu Accessu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Počítačové aplikácie ACCESSu pomáhajú uchovávať a sledovať prakticky ľubovoľný typ informácií, napríklad inventára, kontaktov alebo obchodných procesov. Poďme sa prejsť ciest môžete vykonať na vytvorenie počítačovej databázy programu Access, k nemu pridávať údaje a potom informácie o ďalšie kroky na prispôsobovanie a používanie novej databázy.

Poznámka : Ak vás viac zaujíma aplikáciách programu Access určené na webe, pozrite si ako vytvoriť aplikáciu programu Access a Získajte informácie o základné úlohy pre accessovú aplikáciu.

Obsah tohto článku

Výber šablóny

Accessové šablóny majú vstavané tabuľky, dotazy, formuláre a zostavy, ktoré sú pripravené na použitie. Po spustení Accessu sa ako prvý zobrazí výber šablón. Ďalšie šablóny môžete vyhľadať online.

Zobrazenie šablón na úvodnej obrazovke v Accesse

 1. V Accesse kliknite na položky Súbor > Nové.

 2. Vyberte šablónu počítačovej databázy a zadajte názov pre databázu v časti Názov súboru.(Ak sa nezobrazuje šablóny, ktoré pre vás vhodná; použiteHľadanie online šablónpolíčko.)

 3. Použiť môžete buď predvolené umiestnenie, ktoré sa v Accesse zobrazuje pod poľom Názov súboru, alebo môžete kliknúť na ikonu priečinka a umiestnenie vybrať.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

Vytvorenie accessovej počítačovej databázy zo šablóny

V závislosti od šablóny bude možno pred začiatkom práce potrebné vykonať niektorý z týchto krokov:

 • Ak program Access zobrazí dialógové okno Prihlásenie s prázdnym zoznamom používateľov:

  1. Kliknite na položku nového používateľa.

  2. Vyplňte formulár Podrobnosti o používateľovi.

  3. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  4. Vyberte meno používateľa, ktorý ste práve zadali, a potom kliknite na položku Prihlásenie.

 • Ak program Access zobrazí hlásenie s Upozornením zabezpečenia na paneli hlásení, a dôverujete zdroju šablóny, kliknite na tlačidlo Povoliť obsah. Ak databáza vyžaduje prihlásenie, znova sa prihláste.

Ďalšie informácie nájdete v téme týkajúcej sa vytvorenia accessovej počítačovej databázy zo šablóny.

Vytvorenie úplne novej databázy

Ak žiadna zo šablón nevyhovuje vašim potrebám, môžete začať s prázdnou databázou v počítači.

 1. V Accesse kliknite na položky Nové > Prázdna počítačová databáza.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov databázy.

 3. Použiť môžete buď predvolené umiestnenie, ktoré sa v Accesse zobrazuje pod poľom Názov súboru, alebo môžete kliknúť na ikonu priečinka a umiestnenie vybrať.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

Pridanie tabuľky

V databáze, vaše informácie sú uložené vo viacerých súvisiacich tabuľkách. Na vytvorenie tabuľky:

 1. Keď otvoríte databázy po prvýkrát, uvidíte prázdnej tabuľky v údajovom zobrazení ktorej môžete pridať údaje. Ak chcete pridať ďalšiu tabuľku, kliknite na kartu vytvoriť > Tabuľka. Môžete začať zadávať údaje do prázdneho poľa (bunka) alebo prilepte údaje z iného zdroja, napríklad zošit programu Excel.

 2. Ak chcete zmeniť názov stĺpca (poľa), dvakrát kliknite na nadpis stĺpca a potom zadajte nový názov.

Tip :  Ak použijete výstižné názvy, budete vedieť, čo jednotlivé polia obsahujú, aj bez toho, aby ste videli ich obsah.

 1. Postupne kliknite na položky Súbor > Uložiť.

 • Ak chcete pridať ďalšie stĺpce, použite stĺpec Kliknutím pridať.

 • Ak chcete premiestniť stĺpec, vyberte ho kliknutím na príslušný nadpis stĺpca a potom stĺpec presuňte na požadované miesto. Môžete tiež vybrať susediace stĺpce a potom ich všetky presunúť na nové miesto.

Ďalšie informácie nájdete v článku Úvodné informácie o tabuľkách

Kopírovanie a prilepenie údajov

Do accessovej tabuľky môžete skopírovať a prilepiť údaje z iného programu, ako je napríklad Excel alebo Word. Najlepšie to funguje, ak sú údaje rozdelené do stĺpcov. Ak sa údaje nachádzajú v textovom procesore, pred ich kopírovaním buď použite značky na oddelenie stĺpcov, alebo údaje skonvertujte do formátu tabuľky.

 1. Ak si údaje vyžadujú úpravy, napríklad rozdelenie celých mien na meno a priezvisko, najskôr ich vykonajte v zdrojovom programe.

 2. Otvorte zdroj a skopírujte údaje (stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C).

 3. Accessovú tabuľku, do ktorej chcete pridať údaje, otvorte v údajovom zobrazení a údaje prilepte (stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V).

 4. Dvakrát kliknite na každý nadpis stĺpca a zadajte výstižné názvy.

 5. Kliknite na položky súbor > Uložiť a zadajte názov vašej novej tabuľky.

  Poznámka : Access nastavuje typ údajov jednotlivých polí na základe informácií, ktoré prilepíte do prvého riadka každého stĺpca. Presvedčte sa preto, či informácie v ďalších riadkoch zodpovedajú prvému riadku.

Importovanie údajov alebo vytvorenie prepojenia na údaje

Môžete buď importovať údaje z iných zdrojov, alebo vytvoriť prepojenie na údaje z Accesu bez toho, aby ste ich premiestňovali z miesta, v ktorom sú uložené. Použitie prepojenia je vhodné, ak údaje aktualizuje viacero používateľov a chcete zabezpečiť, aby sa vám zobrazovala najnovšia verzia, alebo ak chcete ušetriť ukladací priestor. V prípade väčšiny formátov si môžete vybrať, či chcete vytvoriť prepojenie na údaje alebo či ich chcete importovať.

Možnosti na karte Externé údaje v Accesse

Proces bude čiastočne závisieť od zdroja údajov, ale nasledujúce pokyny vám pomôžu začať:

 1. Na Externých údajov klávesom tab, kliknite na položku Formát údajov sa importovanie z a zobrazí prepojenie. Ak nenájdete vhodný formát, kliknite na položku Ďalšie.

Poznámka : Ak sa ani potom nezobrazí správny formát, zrejme bude potrebné údaje exportovať do formátu súboru, ktorý Access podporuje (napr. do súbor s textom s oddeľovačmi).

 1. Postupujte podľa pokynov v téme dialógové okno Získať externé údaje.

Pri vytváraní prepojení sú niektoré formáty dostupné iba na čítanie. Externé zdroje, údaje ktorých môžete importovať alebo na ktoré môžete vytvárať prepojenia:

Pridanie tlačidla do skladaného rozloženia ovládacieho prvku

Prepojenie

Program Microsoft Excel

Áno

Áno
(iba na čítanie)

Microsoft Access

Áno

Áno

Databázy ODBC, napríklad SQL Server

Áno

Áno

Súbory s textom alebo hodnotami oddelenými čiarkou (CSV)

Áno

Áno
(iba pridávanie nových záznamov)

Zoznam SharePointu

Áno

Áno

XML

Áno

Údajové služby

Áno
(iba na čítanie)

Dokument HTML

Áno

Áno

Outlookový priečinok

Áno

Áno

Ďalšie informácie nájdete v témach Importovanie údajov do accessovej databázy a Importovanie údajov z accessovej databázy

Usporiadanie údajov pomocou analýzy tabuľky

Sprievodcu Analýza tabuľky môžete používať na rýchlu identifikáciu nadbytočných údajov. Sprievodca následne poskytne jednoduchý spôsob usporiadania údajov do samostatných tabuliek. Access pôvodnú tabuľku zachová ako zálohu.

 1. Otvorte accessovú databázu obsahujúcu tabuľku, ktorú chcete analyzovať.

 2. Postupne kliknite na položky Databázové nástroje > Analyzovať tabuľku.

  Prvé dve stránky Sprievodcu obsahujú stručný kurz s príkladmi. Ak vidíte začiarkavacie políčko s označením Zobraziť úvodné stránky?, začiarknite ho a potom dvakrát kliknite na tlačidlo Späť. Zobrazí sa úvod. Ak nechcete znova zobrazovať úvodné stránky, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť úvodné stránky?

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Ostatné kroky procesu navrhovania závisia od vašich zámerov, pravdepodobne však budete uvažovať o vytvorení dotazov, formulárov, zostáv a makier. Ďalšie informácie nájdete v týchto témach:

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×