Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Office Lens

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Office Lens

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Office Lens pomocou funkcie VoiceOver, vstavaný iOS čítačku obrazovky, rýchlo vykonať všetky základné základné úlohy, napríklad výber zachytiť režimu, fotografovanie, úpravy obrázka, importovania súboru alebo uloženie obrázka.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tejto témy

Vyberte režim snímky

 1. Potiahnutím prstom doprava, kým sa v Office Lens počuť "Režime fotoaparátu" nasleduje aktuálne vybratý režim.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol s môžete prepínať medzi režimami zachytiť.

Nasnímanie fotografie

 1. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Tlačidlo Digitalizovať."

 2. Cieľom fotoaparátu na cieľ budete chcieť, aby sa obrázok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Spracovanie dokončené."

Úprava obrázka

Orezanie obrázka

 1. Raz nasnímané obrázka, potiahnite prstom doprava, kým sa "Orezať tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Prepínanie medzi rukoväte orezania okolo obrázka potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Dvojitým ťuknutím a presuňte na obrazovke presunúť manipulátor orezania.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otočenie obrázka

 1. Po uskutočnení obrázka, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Otočiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrázku je otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

 2. Ak chcete otočiť obrázok ďalej v krokoch 90 stupňov, znova dvakrát ťuknite obrazovky.

Importovanie súboru

 1. Potiahnutím prstom doprava, kým sa v Office Lens počuť "Vyberte fotografiu z knižnice tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno fotografie.

 2. Vyberte priečinok, ktorý chcete importovať súbor zo potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť meno správny priečinok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyberte súbor, ktorý chcete importovať potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť správny názov súboru a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vybratý súbor sa otvorí v Office Lens.

Uloženie obrázka

 1. Raz ste vzali obrázkov, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "tlačidlo" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Názov", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke na zadanie mena do súboru.

 4. Vyberte umiestnenie, ktoré chcete uložiť obrázok do, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť informáciu o umiestnení chcete a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho. Môžete vybrať viaceré umiestnenia.

Pozrite tiež

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Office Lens

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou Office Lens s TalkBack, vstavané Android obrazovky, rýchlo vykonať všetky základné základné úlohy, napríklad výber zachytiť režimu, fotografovanie, úpravy obrázka, importovania súboru alebo uloženie obrázka.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Vyberte režim snímky

 1. V Office Lens, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zachytenie režimy", nasleduje aktuálne vybratý režim.

 2. Potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete prepínať medzi režimami snímky dvomi prstami.

Nasnímanie fotografie

 1. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Tlačidlo Digitalizovať."

 2. Cieľom fotoaparátu na cieľ budete chcieť, aby sa obrázok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Budete počuť "Spracované obrázkov," s počtom obrázkov v aktuálnej dávky.

Úprava obrázka

Orezanie obrázka

 1. Raz nasnímané obrázka, potiahnite prstom doprava dovtedy, kým budete počuť "Orezať" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak sa chcete presúvať medzi rukoväte orezania okolo obrázka, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Dvojitým ťuknutím a presuňte na obrazovke presunúť manipulátor orezania.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otočenie obrázka

 1. Raz nasnímané obrázka, potiahnite prstom doprava sa počuť "Otočiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrázku je otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

 2. Ak chcete otočiť obrázok ďalej v krokoch 90 stupňov, znova dvakrát ťuknite obrazovky.

Importovanie súboru

 1. Potiahnutím prstom doprava, kým sa v Office Lens počuť "Tlačidla Import", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Naposledy použitý priečinok otvorí zoznam nedávno pridané fotografie v zariadení.

 2. Ak chcete zmeniť koreňový priečinok zobrazené, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Zobraziť koreňov tlačidlo," dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom vyberte nový priečinok potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť správne a výber dvojitým ťuknutím na obrazovku znova.

 3. Prechádzať podpriečinky vybratého koreňového priečinka, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť správny názov, potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie tohto priečinka.

 4. Vyberte súbor, ktorý chcete importovať potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť správny súbor a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vybratý súbor sa otvorí v Office Lens.

Uloženie obrázka

 1. Raz ste si vzali obrázkov, potiahnite prstom doprava dovtedy, kým budete počuť "Uložiť tlačidlo obrázok" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť dátum a čas snímky, za ktorou nasleduje "Office Lens, textové pole" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke na zadanie mena do súboru.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Uložiť do."

 5. Vyberte umiestnenie, ktoré chcete uložiť obrázok do, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť informáciu o umiestnení chcete a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho. Môžete vybrať viaceré umiestnenia.

Pozrite tiež

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Office Lens

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou Office Lens s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, rýchlo vykonať všetky základné základné úlohy, napríklad výber zachytiť režimu, fotografovanie, úpravy obrázka, importovania súboru alebo uloženie obrázka.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Vyberte režim snímky

 1. V Office Lens, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Zmeniť tlačidlo fotoaparátu režim", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť zachytiť režim chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Nasnímanie fotografie

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo Digitalizovať."

 2. Cieľ kamery zariadenia na požadovaný cieľ a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Úprava obrázka

Pridanie popisu

 1. Po uskutočnení obrázka, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Pridať popis, tlačidlo na paneli aplikácie," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte popis obrázka.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Importovanie súboru

 1. Office Lens, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidlo ponuky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidla Import", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnutím prstom doprava vyberte aplikáciu importovať zo súboru. Keď budete počuť názov požadovanú aplikáciu, dvakrát ťuknite obrazovky.

 4. Vyberte súbor, ktorý chcete importovať do aplikácie, ktoré ste vybrali. Vybratý súbor sa otvorí v Office Lens.

Uloženie obrázka

 1. Po uskutočnení obrázka, potiahnite prstom doľava, kým sa "Uložiť, tlačidlo na paneli aplikácie," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava, kým budete počuť "Názov, upravovať text" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte názov súboru.

 4. Vyberte umiestnenie, ktoré chcete uložiť obrázok do, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť informáciu o umiestnení chcete a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

Pozrite tiež

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Office Lens

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×