Základné údaje o tvaroch: zmena veľkosti, formátovanie a presun tvarov a pridanie textu do tvarov

Základné údaje o tvaroch: zmena veľkosti, formátovanie a presun tvarov a pridanie textu do tvarov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Typy tvarov

Jednorozmerné    (1-D)

Jednorozmerný tvar sa správa ako čiara.

Dvojrozmerné    (2-D)

Dvojrozmerný tvar sa správa ako obdĺžnik.

Výber jedného alebo viacerých tvarov

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + A môžete vybrať všetky tvary nachádzajúce sa na strane. Ak chcete vybrať menší počet tvarov na strane, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Ak chcete vybrať jeden tvar.

 1. Kliknite na tvar.

 2. Na vybratom tvare sa zobrazia rukoväti výberu.

Ak chcete vybrať viacero tvarov presunutím oblasti

 1. Kliknite na stranu a potiahnite myšou.

  Zobrazí sa oblasť výberu.

 2. Následne myšou potiahnite oblasť výberu tak, aby ohraničovala všetky tvary, ktoré chcete vybrať.

  Vybraté tvary sú ohraničené dočasným poľom s rukoväťami.

Ak chcete vybrať viaceré tvary kliknutím na každý tvar

 • Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na každý tvar, ktorý chcete vybrať.

  Vybraté tvary sú ohraničené dočasným poľom s rukoväťami.

Presun tvaru

Ak chcete presunúť tvar tak, že presuniete

 • Kliknite na tvar a počas presúvania tvaru na nové miesto podržte stlačené tlačidlo myši.

Ak chcete presunúť tvar pomocou klávesov so šípkami

 1. Kliknutím vyberte tvar, ktorý chcete premiestniť.

 2. Stlačením jedného alebo viacerých klávesov so šípkami posúvajte tvar v smere, ktorý je označený na týchto klávesoch so šípkami.

  Tvar s veľkosťou jedného pixela môžete premiestňovať po jednom, a to podržaním klávesu Shift a súčasným stláčaním klávesu so šípkou.

Pridanie textu do tvaru

Ak chcete pridať text do tvaru

 1. Vyberte tvar.

 2. Začnite písať.

  Keď je tvar vybratý a vy začnete písať, Visio zapne možnosť úprav a priblíženia tvarov (v prípade, že zobrazenie ešte nebolo zväčšené).

 3. Ak už nechcete pridávať text, stlačte kláves Esc alebo kliknite mimo tvaru.

  Ak bolo zobrazenie pri písaní automaticky zväčšené, Visio obnoví pôvodné zobrazenie.

Úprava textu v tvare

Ak chcete upraviť text v tvare

 1. Dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete upraviť.

  Visio zapne možnosť úprav a priblíženia tvarov (v prípade, že zobrazenie ešte nebolo zväčšené).

 2. Ak už nechcete pridávať text, stlačte kláves Esc alebo kliknite mimo tvaru.

  Ak bolo zobrazenie pri písaní automaticky zväčšené, Visio obnoví pôvodné zobrazenie.

Ak chcete zmeniť formátovanie textu v tvare

 1. Dvakrát kliknite na tvar s textom, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov použite nástroje v skupinách Písmo a Odsek a naformátujte text.

  Prípadne môžete stlačením klávesu F11 otvoriť dialógové okno Text, v ktorom môžete nastaviť viacero typov formátovania textu.

Zmena veľkosti tvaru

Ak chcete zmeniť rozmery tvaru tak, že presuniete

 1. Vyberte tvar, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Kliknite a presuňte myšou niektorú z rukovätí výberu, ktoré sa zobrazia na okrajoch a v rohoch.

  Ak chcete zachovať pomer strán tvaru, potiahnite rukoväť v rohu myšou alebo počas posúvania rukoväte podržte stlačený kláves Shift. Visio zobrazí šírku a výšku vybratého tvaru v stavovom riadku v dolnej časti okna.

Ak chcete zmeniť rozmery tvaru zadaním rozmerov

 1. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a potom kliknite na tlačidlo Veľkosť a pozícia.

 2. Vyberte tvar, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 3. Zadajte hodnoty šírky a výšky tvaru.

  Novú hodnotu uplatníte stlačením klávesu Enter alebo kliknutím na ďalšiu hodnotu.

Formátovanie tvaru

Ak chcete formátovať text v tvare

 • Kliknite na tvar pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

Otočenie tvaru

Ak chcete otočiť tvar tak, že presuniete

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete otočiť.

 2. Ukazovateľ myši podržte nad rukoväťou otáčania, kým sa nezmení na kruh ( Ukazovateľ nástroja na otáčanie )

 3. Myšou potiahnite rukoväť v požadovanom smere otáčania.

Ak chcete otočiť tvar zadaním čiastky

 1. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a potom kliknite na tlačidlo Veľkosť a pozícia.

 2. Do poľa Uhol zadajte požadovaný uhol a stlačte kláves Enter.

Kopírovanie tvaru

Okrem použitia štandardných klávesových skratiek určených na vystrihovanie a prilepovanie (ako je napríklad Ctrl + C a Ctrl + V) môžete počas ťahania tvaru myšou vytvoriť pomocou nasledujúceho postupu aj jeho duplikát.

Ak chcete duplikovať údaje tvaru v kresbe alebo v diagrame tak, že presuniete

 1. Počas ťahania tvaru určeného na duplikovanie myšou podržte stlačený kláves Ctrl.

  Visio pod ukazovateľom myši vytvorí kópiu vybratého tvaru.

 2. Uvoľnením tlačidla myši umiestnite duplikovaný tvar na požadované miesto.

Vyhľadanie príkazov špecifických pre tvary

Na zobrazenie príkazov špecifických

 • Dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete skontrolovať.

  Visio zobrazí kontextovú ponuku s príkazmi špecifickými pre tvary. Niektoré z nich môžu byť jedinečné a súvisia s typom tvaru, ktorý ste vybrali.

Niektoré tvary majú špeciálne ovládacie rukoväti označené ako Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec , ktoré môžete použiť na úpravu tvaru. Každá ovládacia rukoväť má svoju jedinečnú funkciu v rámci tvaru, v ktorom sa zobrazuje. Vyberte tvar a myšou potiahnite ovládaciu rukoväť.

Ak chcete zobraziť funkciu špeciálne ovládací manipulátor

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Ukazovateľom myši prejdite nad špeciálnu ovládaciu rukoväť ( Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec ).

  Po chvíli Visio zobrazí text popisujúci funkciu rukoväti. Rukoväť môžete aj potiahnuť myšou a sledovať tak jej správanie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×