Základné údaje o tvaroch

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tvary v kresbách programu Microsoft Visio predstavujú objekty a koncepty. Tvar programu Visio môže byť jednoduchý, ako napríklad čiara, alebo zložitý, ako je napríklad kalendár. Tvar programu Visio tiež môže byť jednorozmerný alebo dvojrozmerný. Jednorozmerný tvar sa správa ako čiara, zatiaľ čo dvojrozmerný tvar sa správa ako obdĺžnik.

Poznámka : Niektoré tvary majú vlastné potreby ich kresby typy správanie a správať presne podľa postupu uvedeného nižšie.

Výber tvaru

Výber jedného tvaru:

  1. Umiestnite ukazovateľ nad daný tvar.

  2. Kliknite na tvar, keď sa ukazovateľ zmení na štvorsmernú šípku.

  3. Na vybratom tvare sa zobrazia manipulátory výberu.

Výber viacerých tvarov:

  • Na karte domov kliknite na nástroj ukazovateľ Obrázok tlačidla a potom presuňte výber okolo všetkých tvarov, ktoré chcete vybrať, alebo podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na každý tvar.

Vybraté tvary sú ohraničené fialovou farbou a na skupine sa zobrazia manipulátory výberu.

Poznámky : 

  • Ak chcete rýchlo vybrať všetky tvary na strane, kliknite na kartu Domov, v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať a potom kliknite možnosť Vybrať všetko.

  • Ak chcete zrušiť výber tvarov, podržte kláves SHIFT a kliknite na príslušné tvary.

Premiestnenie tvaru

Ak chcete tvar presunúť, umiestnite nad daný tvar ukazovateľ. Keď sa ukazovateľ zmení na štvorsmernú šípku, podržte tlačidlo myši a tvar presuňte.

Poznámka : Posunutie tvaru, kliknutím ho vyberte a potom stlačte kláves so šípkou. Ak chcete posunúť o pixel presne jeden tvar, podržte stlačený kláves SHIFT a stlačte kláves so šípkou

Pridanie textu do tvaru

Ak chcete pridať text do tvaru, kliknutím vyberte tvar a potom zadajte text.

Keď začnete zadávať text do vybratého tvaru, tvar sa prepne do režimu úprav textu.

Poznámka : Ak už nemáte priblížení na tvar, Visio priblíženie po napísaní. Ak chcete znova vzdialiť, kliknite mimo tvaru.

Úprava textu v tvare

Ak chcete upraviť text v tvare, dvojitým kliknutím na tvar prejdite do režimu úprav textu.

Taktiež môžete použiť nástroj Text:

  1. Kliknutím vyberte tvar.

  2. Na karte Domov v skupine Nástroje kliknite na nástroj Text.

  3. Zadajte nový text a po skončení kliknite na tlačidlo Ukazovateľ.

Poznámka : Ak chcete zmeniť vzhľad textu tvaru, vyberte tvar a potom na karte domov použite nástroje v skupinách písmo a odsek na formátovanie textu.

Prispôsobenie veľkosti tvaru

Ak chcete zmeniť šírku alebo dĺžku určitého tvaru, vyberte daný tvar. Potom umiestnite ukazovateľ nad bočný manipulátor výberu, a keď sa ukazovateľ zmení na dvojsmernú šípku, posuňte manipulátor výberu.

Šírka a výška vybratého tvaru sa zobrazí v stavovom riadku v dolnej časti programu Visio.

Poznámka : Veľkosť tvaru môžete zmeniť aj v okne Veľkosť a pozícia. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a potom kliknite na možnosť Veľkosť a pozícia. Vyberte tvar, ktorého veľkosť chcete zmeniť, a zadajte požadované hodnoty šírky a výšky.

Ak pri zmene veľkosti chcete zachovať pomer strán tvaru, posúvajte myšou jeden z rohových manipulátorov výberu alebo podržte kláves SHIFT a myšou posúvajte ľubovoľný z manipulátorov.

Formátovanie tvaru

Ak chcete formátovať určitý tvar, vyberte tvar a použite nástroje Výplň, Čiara a Tieň na karte Domov.

Otočenie tvaru

Ak chcete otočiť tvar, vyberte tvar a potom premiestnite ukazovateľ nad rukoväť otáčania, kým sa kurzor nezmení kruhu Ukazovateľ nástroja Otočenie . Presuňte rukoväť na požadovaný uhol otočenia.

Ak chcete otočiť tvar o konkrétnu hodnotu, použite okno Veľkosť a pozícia. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a potom kliknite na tlačidlo Veľkosť a pozícia. Do poľa Uhol zadajte požadovaný uhol a stlačte kláves ENTER.

Kopírovanie tvaru

Ak chcete tvar kopírovať, podržte kláves CTRL a presunutím tvaru myšou vytvorte kópiu. Po presunutí tvaru na požadované miesto uvoľnite tlačidlo myši.

Indikátory výkonu tvaru

Ak chcete zobraziť ďalšie príkazy pre tvary, kliknutím pravého tlačidla myši na tvar zobrazte kontextovú ponuku.

Niektoré tvary majú ovládacích rukovätí, ktoré môžete použiť na úpravu tvaru. Každý ovládací manipulátor má funkciu na tvar, na ktorej sa zobrazuje jedinečný. Vyberte tvar a umiestnite ukazovateľ nad ovládací manipulátor Ovládací manipulátor . Presuňte rukoväť ovládací prvok.

Poznámka : Ak chcete zobraziť ovládací manipulátor tip, keď podržíte ukazovateľ myši nad ovládaciu rukoväť.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×