Webovú časť projektu pracovných priestorov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Každý projekt môže mať Microsoft Office Project 2007 pracovného priestoru, ktorý funguje ako portál pre všetky projektové dokumenty a iné informácie o projekte podpora. Jeden spôsob, ako získať prístup k tieto pracovné priestory sa prejdite do centra projektov v Microsoft Office Project Web Access, vyberte projekt a potom prejdite do časti súvisiace pracovného priestoru.

Pomocou projektu pracovných priestorov webová časť, môžete vytvoriť stránku obsahujúcu tabuľku prepojení na všetky pracovné priestory projektu. Na tejto stránke môžete zahrnúť projektu pracovných priestorov, ktorých ste členom alebo projekt pracovné priestory, ktoré vlastníte. Na tejto stránke môžete jednoducho prístupné z Project Web Access domovskej stránky.

Potom, čo ste si vytvorili stránku pomocou webovej časti projektu pracovných priestorov:

  • Môžete rýchlo otvoriť pracovných priestorov pre jedného alebo viacerých projektov. Názov pracovného priestoru je pre pracovný priestor projektu webovú adresu hypertextového prepojenia. Kliknutím prejdete na pracovný priestor projektu, ktorý sa otvorí v novom okne.

  • Nemáte na prevzatie ovládacieho Project Web Access ActiveX sa dostanete pracovné priestory projektu ako pri ich pristupujete prostredníctvom centra projektov. Však, pretože webovú časť projektu pracovné priestory nepoužíva ovládací prvok ActiveX, nie je možné filtrovať podľa polia projektu pracovné priestory stránky webových častí. Na základe predvoleného nastavenia je tabuľka zoradená podľa názvu projektu.

  • Kliknutím na záhlavie môžete zoradiť na ľubovoľného stĺpca v tabuľke. Stĺpce obsahovať Názov projektu, Dátum vytvorenia a vlastníkom.

  • Si môžete prezrieť zoznam všetkých pracovných priestorov projektu – buď projekty, z ktorej ste členom alebo na projekt pracovné priestory, ktoré vlastníte. Pracovné priestory projektu je webová časť iba na čítanie. Nemôžete upraviť alebo pridať do zoznamu pracovných priestorov v tabuľke. V tomto zozname nie sú zobrazené projekty, ktoré nemajú pracovného priestoru programu Groove.

Prispôsobené vlastnosti webovej časti projektu pracovných priestorov

Nasledujúca tabuľka popisuje jedinečné vlastnosti webovej časti projektu pracovné priestory, ktoré je možné zobraziť alebo zmeniť po pridaní webovej časti na stránku. V ponuke Upraviť projekt pracovné priestory webovej časti kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť. Ak nie je inak, tieto vlastnosti sú dostupné v časti Project Web Access.

Vlastnosť

Popis

Položiek na stranu

Zadajte maximálny počet prepojení projektu pracovného priestoru sa majú zobraziť na jednej strane. Predvolená hodnota je 100.

URL adresa aplikácie Project Web Access

Ak je táto webová časť sa budú používať mimo kontextu Project Web Access, zadajte webovú adresu pre Project Server, ktorý obsahuje údaje pre túto webovú časť.

Bežné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú všeobecnú množinu vlastností, ktoré ovládajú ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámka:  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

  • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

  • V prípade špecifickej webovej časti mohol vývojár webovej časti určiť, že sa niektoré z týchto vlastností nebudú zobrazovať, alebo mohol vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v sekcii Vzhľad, Rozloženie ani Spresnenie na table s nástrojmi.

  • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu zakázať alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Názov

Určuje názov webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav rozhrania nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámca webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkavacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej časti. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa daná webová časť nachádza.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Po pridaní webovej časti do prázdnej zóny, ktorá je zoradená zhora nadol, Index zóny je napríklad 1. Keď pridáte druhej webovej časti do dolnej časti zóny, jeho Index zóny je 2. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 1a 2 zadajte prvý webovej časti.

Poznámka:  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizáciu

Určuje možnosť minimalizácie webovej časti.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť odstrániť zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje možnosť skrytia webovej časti.

Povoliť zmenu zóny

Určuje možnosť premiestnenia webovej časti do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje možnosť úprav vlastností webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov s povolením na exportovanie pre túto webovú časť.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

Adresa URL Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehliadači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ musí zavrieť okno pred návratom na webovú stránku.

  • Bezrežimový Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

  • NavigáciaOtvorí webovú stránku v aktuálnom okne prehľadávača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

Adresa URL obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Adresa URL obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Importovať chybové hlásenie

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×