Webovú časť centrum úlohy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Centrum úlohy je webová časť, ktoré môžete pridať na vlastnú stránku webových častí v Microsoft Office Project Web Access. Pomocou tejto webovej časti aktuálnych používateľov môžete zobraziť zoznam vlastné nasadení úloh z jedného alebo viacerých projektov.

Potom, čo ste si vytvorili stránku pomocou webovej časti centrum úlohy:

  • Môžete si prezrieť vašich vlastných úloh.

  • Ak máte na to povolenie môžete priradiť úlohy ostatných členov tímu.

  • Kliknutím na záhlavie môžete zoradiť na ľubovoľného stĺpca v tabuľke. Stĺpce obsahovať Názov úlohy, začať, skončiť, priebeh a Názov zdroja.

  • Správca programu project server môžete pridať ďalšie stĺpce do webovej časti centrum úlohy.

Prispôsobené vlastnosti webovej časti centrum úlohy

Nasledujúca tabuľka popisuje jedinečné vlastnosti webovej časti centrum úlohy, ktorú si môžete zobraziť alebo zmeniť po pridaní webovej časti na stránku. V ponuke Upraviť centrum webovej časti úlohy kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť. Tieto vlastnosti sú dostupné v časti Project Web Access.

Vlastnosť

Popis

Zobraziť názov projektu

Vyberte toto začiarkavacie políčko Zobraziť názvy projektov s úlohami v zobrazení. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť mená – projektu. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zobraziť iba aktuálne úlohy

Začiarknite toto políčko, ak chcete zobraziť priradenia počas aktuálne časové obdobie. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zobraziť všetky priradenia, minulosti a budúcnosti. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Položiek na stranu

Zadajte číslo úlohy sa zobrazí na každej strane. Na základe predvoleného nastavenia sa zobrazujú 30 položiek na stranu.

Šírka zarážky skupiny

Zadajte požadovanú veľkosť medzery, aby priradenia zoskupené podľa kategórie by odsadené. Na základe predvoleného nastavenia zoskupenia sú odsadené 30 pixelov.

Formát trvania

Vyberte jednotku dobe radšej pre trvanie, ako je napríklad, hodín, dní alebo týždňov. Na základe predvoleného nastavenia je formát trvania dní.

Práca formát

Vyberte jednotku dobe radšej za prácu, ako je napríklad, hodín, dní alebo týždňov. Na základe predvoleného nastavenia je formát času práce dní.

Formát dátumu

Vyberte formát, ktorý chcete dátumov, napríklad Krátky dátum a čas alebo Pracovný deň a dátum. Na základe predvoleného nastavenia je dátum vo formáte Krátkeho dátumu.

Zobraziť panel s ponukami

Začiarknite toto políčko, ak chcete zobraziť panel s ponukami webovej časti, ktoré zahŕňajú novéakcie, Prejsť na, nastavenia a zobrazenie ponuky. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť panel s ponukami. Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté toto políčko.

Zobraziť panel s nástrojmi

Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi webovej časti, ktorá zahŕňa Zmena priradenia práce, Self-Assign tímových úloh, odstrániť, Importovať časový výkaz, a tlačidlá Tlačiť, vyberte toto začiarkavacie políčko. Ak chcete skryť panel s nástrojmi, zrušte začiarknutie tohto políčka. Na základe predvoleného nastavenia je zrušené začiarknutie tohto políčka.

URL ADRESA aplikácie Project Web Access

Ak je táto webová časť sa budú používať mimo kontextu Project Web Access, zadajte webovú adresu pre Project Server, ktorý obsahuje údaje pre túto webovú časť.

Bežné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú všeobecnú množinu vlastností, ktoré ovládajú ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámka :  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

  • Ak chcete na table s nástrojmi zobraziť časť Rozšírené, musíte mať príslušné povolenie.

  • V prípade špecifickej webovej časti mohol vývojár webovej časti určiť, že sa niektoré z týchto vlastností nebudú zobrazovať, alebo mohol vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v sekcii Vzhľad, Rozloženie ani Spresnenie na table s nástrojmi.

  • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu zakázať alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Názov

Určuje názov webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav rozhrania nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámca webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkavacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej časti. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa nachádza webová časť.

Poznámka : Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Po pridaní webovej časti do prázdnej zóny, ktorá je zoradená zhora nadol, Index zóny je napríklad 1. Keď pridáte druhej webovej časti do dolnej časti zóny, jeho Index zóny je 2. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 1a 2 zadajte prvý webovej časti.

Poznámka :  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Pokročilý

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizáciu

Určuje možnosť minimalizácie webovej časti.

Povoliť zatvorenie

Určuje možnosť odstránenia webovej časti zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje možnosť skrytia webovej časti.

Povoliť zmenu zóny

Určuje možnosť premiestnenia webovej časti do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje možnosť úprav vlastností webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov s povolením na exportovanie pre túto webovú časť.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

Adresa URL Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehliadači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ musí zavrieť okno pred návratom na webovú stránku.

  • Bezrežimový Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

  • NavigáciaOtvorí webovú stránku v aktuálnom okne prehľadávača.

Poznámka : Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

Adresa URL obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Adresa URL obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Importovať chybové hlásenie

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×