Webová časť Používatelia lokality

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Webová časť používatelia lokality môžete použiť na zobrazenie zoznamu používateľov a skupín, ktorí majú povolenie na používanie lokality.

Webová časť používatelia lokality vám umožní zistiť informácie o používateľoch lokality. Keď kliknete na meno používateľa, sa zobrazí stránka, ktorá poskytuje informácie o používateľovi.

Ak vaša organizácia nakonfiguroval službami okamžitého odosielania správ, napríklad Microsoft Windows Messenger alebo Microsoft Office Communicator na prácu s kolekcie lokalít indikátor stavu prítomnosti vedľa mena používateľa v rámci lokality. Môžete kliknúť na indikátor stavu na odosielanie e-mailovú správu, naplánovať schôdzu, telefonický hovor uskutočniť, odošlite okamžitú správu alebo pridať používateľa do adresára v e-mailového programu.

Webová časť používatelia lokality sa automaticky zobrazí na domovskej stránke lokalita pracovného priestoru dokumentov. Webová časť používatelia lokality môžete pridať aj do ľubovoľnej stránky webových častí.

Ak stránka obsahuje jedinečné povolenia (nededí povolenia z nadradenej lokality), webová časť používatelia lokality obsahuje aj príkaz na pridanie nových používateľov na lokalitu.

Vlastné vlastnosti webovej časti Používatelia lokality

Vlastné vlastnosti webovej časti používateľov lokality sú uvedené nižšie. Niektoré vlastnosti môžu byť nie je k dispozícii, v závislosti od nastavení lokality.

Poznámka: Vo vlastnom zobrazení nemôžete zobraziť alebo upraviť žiadne vlastné vlastnosti.

Vlastnosť

Popis

Počet položiek na zobrazenie

Určuje maximálny počet mien používateľov, ktoré sa majú zobraziť vo webovej časti. Počet musí byť v intervale od 1 do 1 000.

Zobraziť typ

Určuje, ktoré typy osôb alebo skupín sa vo webovej časti zobrazia.

Typ panela s nástrojmi

Určuje, či sa pre webovú časť zobrazí prepojenie Pridať nového používateľa.

Bežné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú bežnú skupinu vlastností, ktorá riadi ich vzhľad, rozloženie a rozšírené charakteristiky.

Poznámka: Bežné vlastnosti webových častí, ktoré sú zobrazené na table s nástrojmi, sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tejto sekcii, v dôsledku niekoľkých príčin:

  • Ak chcete na table s nástrojmi zobraziť časť Rozšírené, musíte mať príslušné povolenie.

  • Pri niektorých webových častiach sa vývojár webovej časti môže rozhodnúť nezobraziť jednu alebo viacero bežných vlastností alebo na table s nástrojmi v sekciách Vzhľad, Rozloženie a Spresnenie vytvorí a zobrazí ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú nižšie uvedené.

  • Niektoré nastavenia povolení alebo vlastností môžu spôsobiť vypnutie alebo skrytie vlastností webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Názov

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazí v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav chrome nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkovacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť je možné skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov na inú webovú časť cez pripojenie webovej časti, pričom webovú časť nechcete zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej časti. Arabčina je napríklad jazyk smerujúci sprava doľava. Angličtina a väčšina ostatných európskych jazykov smeruje zľava doprava. Tieto nastavenia nemusia byť dostupné pre všetky typy webových častí.

Zóna

Určuje zónu na stránke webovej časti, kde je umiestnená webová časť.

Poznámka: Zóny na stránke webovej časti sa nezobrazia v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, keď zóna obsahuje viac ako jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé kladné číslo.

Ak webové časti v zóne sú zoradené zhora nadol, hodnota 1 znamená, že webová časť sa zobrazí v hornej časti zóny. Ak webové časti v zóne sú zoradené zľava doprava, hodnota 1 znamená, že webová časť za zobrazí v ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka: Každá webová časť v zóne musí mať jednoznačnú hodnotu indexu zóny. Preto zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť môže tiež zmeniť hodnotu indexu zóny pre iné webové časti v zóne.

Pokročilý

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizáciu

Určuje možnosť minimalizácie webovej časti.

Povoliť skončenie

Určuje, či je možné webovú časť odstrániť zo stránky webovej časti.

Povoliť skrytie

Určuje možnosť skrytia webovej časti.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či je možné webovú časť presunúť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje, či je možné upravovať vlastnosti webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov s povolením na exportovanie pre túto webovú časť. V závislosti od vašej konfigurácie, toto nastavenie nemusí byť dostupné.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL súboru s ďalšími informáciami o webovej časti. Po kliknutí na nadpis webovej časti sa súbor zobrazí v samostatnom okne prehľadávača.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

Adresa URL Pomocníka

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho informácie Pomocníka o webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v samostatnom okne prehľadávača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehliadači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Modálne Otvorí samostatné okno prehľadávača, ak takáto možnosť existuje.

  • Nemodálne Otvorí oddelené okno prehľadávača, ak táto možnosť existuje. Používateľ nemusí zatvoriť okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota.

  • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

Adresa URL obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Adresa URL obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×