Vytvoriť rozloženie závodu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Rozloženie závodu šablóna poskytuje tvarov, potrebných na vytvorenie podrobných výrobnej továrne návrh vrátane preddefinovaných, strojov, ukladací priestor a dopravu a prijímaním zariadenie.

"Plant layout showing machinery, storage, and loading dock"

 1. V zozname Kategórie kliknite na kategóriu mapy a pôdorysy.

 2. Kliknite na položku Rozloženie závodu, a potom kliknite na položku vytvoriť.

  Na základe predvoleného nastavenia otvorí tento typ diagramu upravená stránka kresby v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Kedykoľvek môžete zmeniť tieto nastavenia.

 3. Vytvorenie alebo vloženie pôdorysu. Môžete urobiť jeden z troch spôsobov – vytvorenie pôdorysu programu Visio, vloženie pôdorysu CAD, alebo skopírujte a prilepte existujúceho pôdorysu Visio kreslenie do Nová kresba. Pozrite si nasledujúce postupy o postupujte takto.

 4. Pridanie tvarov predstavuje vybavenie, ukladací priestor a dopravu a prijímaním zariadenia.

Vytvorenie pôdorysu

 1. Vytvorte základnú štruktúru exteriérových stien základné v niektorom z týchto spôsobov.

  Použitie tvarov izieb.

  1. Zo steny, plášť a konštrukcia presuňte niektorý z tvarov na stranu kresby.

  2. Veľkosť tvaru izby môžete zmeniť posunutím ovládacích rukovätí a rukovätí na výber na jednotlivých stenách.

  Použitie tvarov stien

  1. Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary vonkajšia stena na stránku kresby.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu.

  3. Presuňte koncový bod jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 2. Vytvorenie konštrukcie interiérových stien.

  1. Presuňte tvary stien na stránku kresby, umiestnite ich do vnútra exteriérovej štruktúry.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu.

  3. Presuňte koncový bod jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 3. Pridanie ďalších štrukturálnych prvkov.

  1. Steny, plášť a konštrukcia presuňte štrukturálnych tvarov, napríklad stĺpce, stranu kresby.

  2. Zo vzorkovnice Stavebné jadro presuňte tvary jadra budovy (napríklad schody) na stránku kreslenia.

  3. Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

   Dvere a okná otočiť zarovnať s stenu a prilepiť do steny. Tiež získať hrúbka a posunutie s steny, ak ich je možné premiestňovať.

  4. Po zostavení plášťa budovy a konštrukcie stien môžete pridať elektrické symboly a kótovacie čiary.

   Pridanie elektrických symbolov

   Z elektrických a telekomunikačných systémov, presuňte stien prepínače, zásuviek a ďalších stien prípojok tvarov stien. Uvoľnite tlačidlo myši, keď sa zobrazí červený štvorec Červené pole s prilepeným obrázkom bodu pripojenia , ktorá označuje, či je symbol prilepený na stenu. Stien prípojok otočiť zarovnať s stenu a prilepiť do steny.

   Na stránku kreslenia môžete tiež presunúť tvary stropných prípojok, ako je napríklad Stropný ventilátor.

   Pridanie čiary rozmeru stien

   1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stenu a potom na položku Pridať rozmer.

   2. Premiestnite čiary rozmeru a text rozmeru posunutím ovládacej rukoväti.

    Poznámka: Ak chcete zobraziť tip pre ovládaciu rukoväť vybratého tvaru, podržte ukazovateľ myši nad rukoväťou.

   3. Ak pridáte rozmer steny, môžete zmeniť veľkosť stien výberom tvar rozmeru, dimenziu, ktorú chcete písať a kliknutím na položku od tvar rozmeru.

Vloženie pôdorysu CAD

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 2. V časti súbory typu, vyberte položku Výkres programu AutoCAD (*.dwg, *.dxf). Vyhľadajte súbor schéma CAD a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

  Po vložení kresby, zmeniť jeho veľkosť, zmeniť jeho mierka alebo ho premiestniť. Môžete tiež zamknúť vrstva programu Visio, ktorá obsahuje výkresu CAD.

Kopírovanie a prilepenie existujúce pôdorysu Visio kreslenie do Nová kresba

 1. Otvorenie existujúcej kresby Visia.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom na kartu Mierka. Poznačte si nastavenie mierky v existujúcej kresbe a potom podľa toho nastavte mierku novej kresby.

 3. V existujúcej kresbe vyberte tvary, ktoré chcete použiť v novej kresbe, a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Kopírovať.

 4. Prejdite na novú kresbu a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť.

  Tip: Existujúce vrstvy kresby môžete uzamknúť, aby ste ich neúmyselne nezmenili pri vytváraní nového plánu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku nový, kliknite na položku mapy a pôdorysy a potom kliknite na položku Rozloženie závodu.

  Na základe predvoleného nastavenia otvorí tento typ diagramu upravená stránka kresby v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Kedykoľvek môžete zmeniť tieto nastavenia.

 3. Vytvorenie alebo vloženie pôdorysu. Môžete urobiť jeden z troch spôsobov – vytvorenie pôdorysu programu Visio, vloženie pôdorysu CAD, alebo skopírujte a prilepte existujúceho pôdorysu Visio kreslenie do Nová kresba. Pozrite si nasledujúce postupy o postupujte takto.

 4. Pridanie tvarov predstavuje vybavenie, ukladací priestor a dopravu a prijímaním zariadenia.

Vytvorenie pôdorysu

 1. Vytvorte základnú štruktúru exteriérových stien základné v niektorom z týchto spôsobov.

  Použitie tvarov izieb.

  1. Zo steny, plášť a konštrukcia presuňte niektorý z tvarov na stranu kresby.

  2. Veľkosť tvaru izby môžete zmeniť posunutím ovládacích rukovätí Ovládací manipulátor a rukovätí na výber Obrázok rukoväte výberu na jednotlivých stenách.

  Použitie tvarov stien

  1. Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary vonkajšia stena na stránku kresby.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  3. Presuňte koncový bod jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 2. Vytvorenie konštrukcie interiérových stien.

  1. Presuňte tvary stien na stránku kresby, umiestnite ich do vnútra exteriérovej štruktúry.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  3. Presuňte koncový bod jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 3. Pridanie ďalších štrukturálnych prvkov.

  1. Steny, plášť a konštrukcia presuňte štrukturálnych tvarov, napríklad stĺpce, stranu kresby.

  2. Zo vzorkovnice Stavebné jadro presuňte tvary jadra budovy (napríklad schody) na stránku kreslenia.

  3. Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

   Dvere a okná otočiť zarovnať s stenu a prilepiť do steny. Tiež získať hrúbka a posunutie s steny, ak ich je možné premiestňovať.

  4. Po zostavení plášťa budovy a konštrukcie stien môžete pridať elektrické symboly a kótovacie čiary.

   Pridanie elektrických symbolov

   Z elektrických a telekomunikačných systémov, presuňte stien prepínače, zásuviek a ďalších stien prípojok tvarov stien. Uvoľnite tlačidlo myši, keď sa zobrazí červený štvorec Červené pole s prilepeným obrázkom bodu pripojenia , ktorá označuje, či je symbol prilepený na stenu. Stien prípojok otočiť zarovnať s stenu a prilepiť do steny.

   Na stránku kreslenia môžete tiež presunúť tvary stropných prípojok, ako je napríklad Stropný ventilátor.

   Pridanie čiary rozmeru stien

   1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stenu a potom na položku Pridať rozmer.

   2. Premiestnite kótovacie čiary a text rozmeru posunutím ovládacej rukoväti Ovládací manipulátor .

    Poznámka: Ak chcete zobraziť tip pre ovládaciu rukoväť vybratého tvaru, podržte ukazovateľ myši nad rukoväťou.

   3. Ak pridáte rozmer steny, môžete zmeniť veľkosť stien výberom tvar rozmeru, dimenziu, ktorú chcete písať a kliknutím na položku od tvar rozmeru.

Vloženie pôdorysu CAD

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 2. V časti súbory typu, vyberte položku Výkres programu AutoCAD (*.dwg, *.dxf). Vyhľadajte súbor schéma CAD a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

  Po vložení kresby, zmeniť jeho veľkosť, zmeniť jeho mierka alebo ho premiestniť. Môžete tiež zamknúť vrstva programu Visio, ktorá obsahuje výkresu CAD.

Kopírovanie a prilepenie existujúce pôdorysu Visio kreslenie do Nová kresba

 1. Otvorenie existujúcej kresby Visia.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom na kartu Mierka. Poznačte si nastavenie mierky v existujúcej kresbe a potom podľa toho nastavte mierku novej kresby.

 3. V existujúcej kresbe vyberte tvary, ktoré chcete použiť v novej kresbe, a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Kopírovať.

 4. Prejdite na novú kresbu a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť.

  Tip: Existujúce vrstvy kresby môžete uzamknúť, aby ste ich neúmyselne nezmenili pri vytváraní nového plánu.

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na položku mapy a pôdorysy a potom kliknite na položku Rozloženie závodu.

  Na základe predvoleného nastavenia otvorí tento typ diagramu upravená stránka kresby v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Kedykoľvek môžete zmeniť tieto nastavenia.

 2. Vytvorenie alebo vloženie pôdorysu. Môžete urobiť jeden z troch spôsobov – vytvorenie pôdorysu programu Visio, vloženie pôdorysu CAD, alebo skopírujte a prilepte existujúceho pôdorysu Visio kreslenie do Nová kresba. Pozrite si nasledujúce postupy o postupujte takto.

 3. Pridanie tvarov predstavuje vybavenie, ukladací priestor a dopravu a prijímaním zariadenia.

Vytvorenie pôdorysu

 1. Vytvorte základnú štruktúru exteriérových stien základné v niektorom z týchto spôsobov.

  Použitie tvarov izieb.

  1. Zo steny, plášť a konštrukcia presuňte niektorý z tvarov na stranu kresby.

  2. Veľkosť tvaru izby môžete zmeniť posunutím ovládacích rukovätí Ovládací manipulátor a rukovätí na výber Obrázok rukoväte výberu na jednotlivých stenách.

  Použitie tvarov stien

  1. Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary vonkajšia stena na stránku kresby.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  3. Presuňte koncový bod jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 2. Vytvorenie konštrukcie interiérových stien.

  1. Presuňte tvary stien na stránku kresby, umiestnite ich do vnútra exteriérovej štruktúry.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  3. Presuňte koncový bod jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 3. Pridanie ďalších štrukturálnych prvkov.

  1. Steny, plášť a konštrukcia presuňte štrukturálnych tvarov, napríklad stĺpce, stranu kresby.

  2. Zo vzorkovnice Stavebné jadro presuňte tvary jadra budovy (napríklad schody) na stránku kreslenia.

  3. Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

   Dvere a okná otočiť zarovnať s stenu a prilepiť do steny. Tiež získať hrúbka a posunutie s steny, ak ich je možné premiestňovať.

  4. Po zostavení plášťa budovy a konštrukcie stien môžete pridať elektrické symboly a kótovacie čiary.

   Pridanie elektrických symbolov

   Z elektrických a telekomunikačných systémov, presuňte stien prepínače, zásuviek a ďalších stien prípojok tvarov stien. Uvoľnite tlačidlo myši, keď sa zobrazí červený štvorec Červené pole s prilepeným obrázkom bodu pripojenia , ktorá označuje, či je symbol prilepený na stenu. Stien prípojok otočiť zarovnať s stenu a prilepiť do steny.

   Na stránku kreslenia môžete tiež presunúť tvary stropných prípojok, ako je napríklad Stropný ventilátor.

   Pridanie čiary rozmeru stien

   1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stenu a potom na položku Pridať rozmer.

   2. Premiestnite kótovacie čiary a text rozmeru posunutím ovládacej rukoväti Ovládací manipulátor .

    Poznámka: Ak chcete zobraziť tip pre ovládaciu rukoväť vybratého tvaru, podržte ukazovateľ myši nad rukoväťou.

   3. Ak pridáte rozmer steny, môžete zmeniť veľkosť stien výberom tvar rozmeru, dimenziu, ktorú chcete písať a kliknutím na položku od tvar rozmeru.

Vloženie pôdorysu CAD

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 2. V časti súbory typu, vyberte položku Výkres programu AutoCAD (*.dwg, *.dxf). Vyhľadajte súbor schéma CAD a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

  Po vložení kresby, zmeniť jeho veľkosť, zmeniť jeho mierka alebo ho premiestniť. Môžete tiež zamknúť vrstva Microsoft Office Visio, ktorá obsahuje výkresu CAD.

Kopírovanie a prilepenie existujúce pôdorysu Visio kreslenie do Nová kresba

 1. Otvorenie existujúcej kresby programu Microsoft Office Visio.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom na kartu Mierka. Poznačte si nastavenie mierky v existujúcej kresbe a potom podľa toho nastavte mierku novej kresby.

 3. V existujúcej kresbe vyberte tvary, ktoré chcete použiť v novej kresbe, a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Kopírovať.

 4. Prejdite na novú kresbu a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť.

  Tip: Existujúce vrstvy kresby môžete uzamknúť, aby ste ich neúmyselne nezmenili pri vytváraní nového plánu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×