Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Outlook 2016 spolu s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na rýchlu tvorbu zoznamov s odrážkami a číslovaných zoznamov v rôznych štýloch.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Počas písania správy v programe Outlook stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete otvoriť ponuku štýlu odrážok, stlačte kláves U.

  • Ak chcete otvoriť ponuku štýlu čísel, stlačte kláves N.

 2. Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte štýl odrážok alebo čísel, ktoré chcete použiť, napríklad Plný kruh, a potom stlačte kláves Enter. Vytvorí sa prvá položka v zozname a zameranie sa presunie na túto položku.

 3. Zadajte text položky zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prázdny riadok pod zoznamom. V Moderátorovi sa ozve: „New line“ (Nový riadok). V aplikácii JAWS sa ozve „Enter“ (Enter).

Vytvorenie vnoreného zoznamu

Zoznam môžete vytvárať aj v rámci zoznamu, napríklad ako pododrážky v zozname s odrážkami alebo číslovanie štýlu obrysu v číslovanom zozname.

 1. V existujúcom zozname prejdite na položku, ktorá by mala predchádzať vnorenému zoznamu, a stlačte kláves Enter, čím vytvoríte novú položku zoznamu.

 2. Kurzor premiestnite na začiatok riadka novej položky a stlačte kláves Tab. Outlook automaticky zväčší zarážku pre danú položku a zaradí ju do vnoreného zoznamu.

 3. Zadajte text prvej položky vnoreného zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku vnoreného zoznamu, stlačte kláves Enter.

Štýl odrážok a číslovania položky vnoreného zoznamu vychádza zo štýlu nadradeného objektu. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľné dostupné štýly odrážok alebo číslovania.

Zmena zarážky v zozname

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo premiestniť zoznam ďalej od okraja, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte klávesy A, I.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte klávesy A, O.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice odrážok alebo číslovania si môžete vybrať ľubovoľný štýl.

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete otvoriť ponuku štýlu odrážok, stlačte kombináciu klávesov kláves Alt + H a potom stlačte kláves U.

  • Ak chcete otvoriť ponuku štýlu číslovania, stlačte kombináciu klávesov kláves Alt + H a potom stlačte kláves N.

 3. Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte štýl odrážok alebo číslovania, ktoré chcete zmeniť, napríklad Prázdny kruh, a potom stlačte kláves Enter. Štýl všetkých položiek prvej úrovne zoznamu sa zmení podľa daného štýlu.

Poznámka: Ak zoznam obsahuje vnorené položky, na štýl to nebude mať vplyv. Ak chcete zmeniť samotný štýl vnoreného zoznamu, musíte doň umiestniť kurzor.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite Outlook 2016 pre Mac spolu s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v operačnom systéme Mac, na rýchlu tvorbu zoznamov s odrážkami a číslovaných zoznamov v rôznych štýloch.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Počas písania správy v programe Outlook vykonajte na začiatku nového riadka jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete spustiť zoznam s odrážkami, zadajte znak * (hviezdička) a potom stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí položka zoznamu s odrážkami typu Plný kruh.

  • Ak chcete spustiť číslovaný zoznam, zadajte 1. (číslo 1 a bodka) a potom stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí položka číslovaného zoznamu.

 2. Zadajte text položky zoznamu.

 3. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, stlačte kláves Enter a potom zadajte jej text.

 4. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prázdny riadok pod zoznamom. Ozve sa: „New line“ (Nový riadok).

Vytvorenie vnoreného zoznamu

Zoznam môžete vytvárať aj v rámci zoznamu, napríklad ako pododrážky v zozname s odrážkami alebo číslovanie štýlu obrysu v číslovanom zozname.

 1. V existujúcom zozname prejdite na položku, ktorá by mala predchádzať vnorenému zoznamu, a stlačte kláves Enter, čím vytvoríte novú položku zoznamu.

 2. Kurzor premiestnite na začiatok riadka novej položky a stlačte kláves Tab. Outlook automaticky zväčší zarážku pre danú položku a zaradí ju do vnoreného zoznamu.

 3. Zadajte text prvej položky vnoreného zoznamu.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku vnoreného zoznamu, stlačte kláves Enter a potom zadajte jej text.

Štýl odrážok a číslovania položky vnoreného zoznamu vychádza zo štýlu nadradeného objektu. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľné dostupné štýly odrážok alebo čísel.

Zmena zarážky v zozname

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Message, selected, tab“ (Správa, vybraté, karta), a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo premiestniť zoznam ďalej od okraja, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Increase indent, button“ (Zväčšiť zarážku, tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Decrease indent, button“ (Zmenšiť zarážku, tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

Zameranie ostane na paneli s nástrojmi.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice si môžete vybrať ľubovoľný štýl odrážok alebo čísel.

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Message, selected, tab“ (Správa, vybraté, karta), a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vybrať nový štýl odrážok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Bullets, menu button“ (Odrážky, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na štýly a potom stlačením medzerníka aktuálne vybratý štýl použite.

  • Ak chcete vybrať nový štýl číslovania, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Numbering, menu button“ (Číslovanie, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na štýly a potom stlačením medzerníka aktuálne vybratý štýl použite.

Ponuka sa zavrie a zameranie ostane na paneli s nástrojmi.

Poznámka: Ak zoznam obsahuje vnorené položky, na štýl to nebude mať vplyv. Ak chcete zmeniť samotný štýl vnoreného zoznamu, musíte doň umiestniť kurzor.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×