Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

K existujúcim riadkom textu môžete rýchlo pridať odrážky alebo čísla. Prípadne môže Word vytvárať zoznamy automaticky počas písania. Ak začnete odsek hviezdičkou, za ktorou nasleduje medzera, Word predvolene vytvorí zoznam s odrážkami. Ak začnete zadaním čísla, Word vytvorí číslovaný zoznam. Ak nechcete, aby sa text menil na zoznam, môžete kliknúť na tlačidlo Možnosti automatických opráv Obrázok tlačidla , ktoré sa zobrazí, a vybrať niektorú z možností.

K dispozícii je možnosť zmeniť spôsob spracovania zoznamov vo všetkých dokumentoch. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie automatických odrážok a číslovania.

Môžete vytvoriť zoznam s jednou úrovňou alebo zoznam s viacerými úrovňami, ktorý obsahuje ďalšie zoznamy. Pri vytváraní zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu môžete použiť ktorýkoľvek z týchto postupov:

 • Použitie praktickej knižnice odrážok a knižnice číslovania    
  Použite predvolené formáty odrážok a číslovania v zoznamoch a zoznamy prispôsobte alebo vyberte iné formáty v knižnici odrážok a knižnici číslovania.

  Knižnica odrážok programu Word 2010

 • Formátovanie odrážok alebo čísel   
  Naformátujte odrážky alebo čísla tak, aby sa líšili od textu v zozname. Môžete napríklad kliknúť na niektoré z čísel a zmeniť farbu čísel celého zoznamu, pričom text v zozname sa nezmení.

  Zoznamy s rôznymi farbami čísiel a textu

 • Použitie obrázkov alebo symbolov   
  Vytvorte zoznam s obrázkovými odrážkami, s ktorým bude dokument alebo webová stránka vizuálne atraktívnejšia.

  Zoznam s obrázkovými odrážkami

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, zadajte * (hviezdičku) a potom medzeru.

  • Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam, zadajte číslo (1.).

 2. Zadajte ľubovoľný text a potom stlačením klávesu Enter vytvorte ďalšiu položku.

  Poznámka: Word automaticky vloží ďalšiu odrážku alebo číslo.

 3. Ak chcete zoznam dokončiť, dvakrát stlačte kláves Enter. Ak chcete odstrániť poslednú odrážku alebo číslo v zozname, stlačte kláves Backspace.

 1. Vyberte položky, ku ktorým chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Odrážky alebo Číslovanie.

Tlačidlo Odrážky a tlačidlo Číslovanie vo Worde 2010

1 Odrážky

2 Číslovanie

Poznámka: Po kliknutí na šípku nadol vedľa položky Odrážky alebo Číslovanie môžete vyhľadať rôzne štýly odrážok a formáty číslovania.

K dispozícii je možnosť zväčšiť medzeru medzi riadkami zoznamu.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku Ďalšie vedľa galérie Štýly a potom kliknite pravým tlačidlom myši na štýl Odsek zoznamu.

  Tlačidlo Ďalšie štýly programu Word 2010

 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť.

 3. V dialógovom okne Úprava štýlu kliknite na tlačidlo Formát a potom na položku Odsek.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Nepridávať medzeru medzi odseky s rovnakým štýlom.

Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava riadkovania medzi odrážkami v zozname.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

  Poznámka: V programe Word 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office Tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položky Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických opráv

 3. .

 4. Na karte Automatický formát pri písaní začiarknite v časti Pri písaní formátovať, políčka Automaticky vytvorené zoznamy s odrážkami a Automaticky vytvorené číslované zoznamy.

 1. Kliknutím na odrážku alebo číslo v zozname zoznam zvýraznite.

 2. Presuňte zoznam do nového umiestnenia.

  Poznámka: Pri presúvaní sa premiestni celý zoznam. Úrovne číslovania sa nezmenia.

  Kliknutím na položku zoznamu zvýraznite zoznam a presuňte ho myšou na nové miesto

Existujúci zoznam môžete zmeniť na viacúrovňový zoznam. Stačí zmeniť hierarchickú úroveň položiek v ňom.

 1. Kliknite na ľubovoľnú položku, ktorú chcete presunúť na inú úroveň.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na šípku nadol Odrážky alebo šípku nadol Číslovanie.

  Položka Zmeniť úroveň zoznamu vo Worde 2010

 3. Kliknite na položku Zmeniť úroveň zoznamu a potom vyberte požadovanú úroveň.

Na ľubovoľný viacúrovňový zoznam môžete použiť štýl z galérie.

 1. Kliknite na jednu z položiek v zozname.

 2. Na karte Domov vyberte v skupine Odsek šípku nadol Viacúrovňový zoznam a potom vyberte požadovaný štýl viacúrovňového zoznamu.

  Štýly viacúrovňových zoznamov programu Word 2010

Ak galéria neobsahuje štýly viacúrovňového zoznamu, ktoré hľadáte, môžete si vytvoriť a definovať nový štýl viacúrovňového zoznamu. Svoj nový štýl zoznamu môžete použiť vždy, keď začnete nový viacúrovňový zoznam v dokumente. Nový štýl zoznamu sa automaticky pridá do galérie štýlov zoznamu.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na šípku nadol Viacúrovňový zoznam.

  Štýly viacúrovňových zoznamov programu Word 2010

 2. Kliknite na položku Definovať nový viacúrovňový zoznam.

  Poznámka: Pri definovaní štýlu viacúrovňového zoznamu môžete v tom istom zozname kombinovať čísla a odrážky. V poli Štýl číslovania pre danú úroveň sa napríklad môžete posunúť nadol a pre určitú úroveň kliknúť na štýl odrážok.

 3. Začnite úrovňou 1. Vyberte formát čísel, písmo a umiestnenie a potom pokračujte definovaním každej úrovne, ktorú chcete použiť vo viacúrovňovom zozname.

 4. Po kliknutí na tlačidlo OK sa vami definovaný štýl viacúrovňového zoznamu automaticky nastaví ako aktuálny štýl.

Poznámka: Ak chcete presunúť položku viacúrovňového zoznamu na inú úroveň číslovania, vyberte túto položku na karte Domov v skupine Odsek. Potom kliknite na šípku nadol Odrážky alebo šípku Číslovanie, vyberte položku Zmeniť úroveň zoznamu a potom kliknite na úroveň zoznamu, na ktorú chcete položku zoznamu presunúť.

Aký je rozdiel medzi príkazmi Definovať nový viacúrovňový zoznam a Definovať nový štýl zoznamu? Príkaz Definovať nový viacúrovňový zoznam slúži na vytvorenie a uloženie štýlu zoznamu, ktorý nikdy nezmeníte alebo ho použijete v jedinom dokumente. Pomocou príkazu Definovať nový štýl zoznamu môžete zmeniť návrh štýlu, ktorý ste vytvorili. Ak definujete nový štýl zoznamu pomocou príkazu Definovať nový štýl zoznamu a potom tento štýl zmeníte, v dokumente sa aktualizuje každá inštancia tohto štýlu zoznamu.

V niektorých číslovaných zoznamoch, napríklad v zoznamoch z oblasti práva, je potrebné, aby bola k dispozícii možnosť zmeniť číslo manuálne a Word tak mohol správne zmeniť nasledujúce čísla. Pomocou možnosti Nastaviť hodnotu číslovania môžete manuálne zmeniť číslo, pričom Word prečísluje nasledujúci zoznam.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na číslo v zozname, ktoré chcete zmeniť.

 2. Kliknite na položku Nastaviť hodnotu číslovania a potom vykonajte niektorý z týchto postupov:

  • Kliknite na položku Začať nový zoznam a zmeňte hodnotu vybratého čísla v poli Nastaviť hodnotu na.

  • Kliknite na položku Pokračovať od predchádzajúceho zoznamu, začiarknite políčko Rozšírená hodnota (preskočiť čísla) a potom zmeňte hodnotu vybratého čísla v poli Nastaviť hodnotu na podľa úrovne vybratého čísla.

Pozrite tiež

Úprava riadkovania medzi odrážkami v zozname

Zmena zarážok odrážok

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×