Vytvorenie zoznamu citácií

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Funkcia alebo niektoré možnosti popísané v tejto téme Pomocníka sú k dispozícii len v prípade, že je v nastavení jazyka balíka Microsoft Office zapnutá podpora pre angličtinu (Spojené štáty), francúzštinu (Kanada) alebo holandčinu.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o tabuľkách citácií

Označenie citácie

Vytvorenie zoznamu citácií

Úprava alebo formátovanie položky zoznamu citácií

Pridanie alebo zmena kategórie citácie pre zoznam citácií

Odstránenie položiek zo zoznamu citácií

Ďalšie informácie o tabuľkách citácií

Zoznam citácií zoznam odkazov v dokumente spolu s číslami strán odkazy vyskytujú. Ak chcete vytvoriť zoznam citácií, označíte citácie a program Microsoft Word vloží špeciálne pole TA (Table of Authorities Entry) pole v dokumente. Potom môžete hľadať dokument na ďalšiu dlhé alebo krátke citáciu označiť alebo môžete automaticky označiť všetky následné výskyty citáciu. Ak nechcete používať existujúce kategórie citácií, ako sú napríklad prípady alebo zákony, môžete zmeniť alebo pridať ďalší výskyt citácie.

Pri vytváraní zoznamu citácií program Word vyhľadá označené citácie, zoradí ich podľa kategórií, priradí im čísla strán a zobrazí zoznam citácií v dokumente. Napríklad pole

{ TA \l "Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin v. Alberti" \c 1 \b }

vytvorí v kategórii „Prípady“ zoznamu citácií nasledujúcu položku:

Baldwin verzus Alberti 58 Wn. 2d 243 (1961) 5,6

Na začiatok stránky

Označenie citácie

 1. Vyberte v dokumente prvú citáciu.

  Vyberte napríklad „Prípad Medňanský vs. Demeter, 51 Wn. 2d 315 (1957)“.

 2. Stlačte klávesy ALT+SHIFT+I.

  Poznámka: Môžete tiež kliknúť na kartu referencie a potom kliknite na položku Označiť citáciu v skupine Citácií.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 3. V poli Vybratý text upravte dlhú citáciu do podoby, v akej ju chcete mať v zozname citácií.

  Poznámka: Ak chcete formátovať text, kliknite pravým tlačidlom myši na text v poli vybratý text a kliknite na položku Písmo. Vyberte požadované možnosti formátovania, ktoré chcete použiť.

 4. V poli Kategória kliknite na kategóriu, ktorá zodpovedá citácii.

 5. V poli krátka Citácia upravte text tak, aby zodpovedal krátke citácie, ktorý má Word vyhľadať v dokumente.

  Napíšte napríklad „Medňanský vs. Demeter“.

 6. Ak chcete označiť jednu citáciu, kliknite na položku Označiť. Ak chcete označiť všetky dlhé a krátke citácie, ktoré sa zhodujú s citáciami zobrazenými v dialógovom okne Označiť citáciu, kliknite na položku Označiť všetko.

 7. Ak chcete v dokumente vyhľadať ďalšiu citáciu, kliknite na tlačidlo Ďalšia citácia.

Poznámka: 

 • Program Word vloží každú označenú citáciu ako pole TA (Table of Authorities Entry) vo formáte skrytého textu. Ak pole TA nevidíte, kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Značka odseku Obrázok tlačidla v skupine odsek na karte domov.

 • Ak neskôr pridáte do dokumentu ďalšie citácie, môžete ich označiť tak, že vyberiete pôvodnú citáciu, stlačíte kombináciu klávesov ALT+SHIFT+I a kliknete na tlačidlo Označiť všetko.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zoznamu citácií

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť zoznam citácií.

 2. Uistite sa, či sú strany dokumentu správne očíslované, musíte skryť kódy polí a skrytý text. Ak sa pole TA (Table of Authorities Entry), kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Značka odseku Obrázok tlačidla v skupine odsek na karte domov.

 3. Na karte referencie v Table of Authorities skupiny, kliknite na položku Vložiť tabuľku citácií.

  Pomocou ponuky môžete vytvoriť novú množinu výrazov.

 4. V poli Kategória kliknite na kategóriu, ktoré chcete zahrnúť do zoznamu citácií. Ak chcete zahrnúť všetky kategórie, kliknite na položku všetko.

 5. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete použiť niektoré dostupné návrhy, vyberte návrh v textovom poli Formáty.

  • Ak chcete použiť vlastné rozloženie zoznamu citácií, vyberte požadované možnosti.

   Tip: Zoznam citácií môžete ďalej prispôsobiť pomocou kódov poľa. Môžete napríklad zostaviť zoznam citácií iba pre časť dokumentu.

 6. Vyberte ďalšie časti orgánov s požadovanými možnosťami.

Poznámka: 

 • Ak pridávate, odstraňujete, premiestňujete alebo upravujete citáciu alebo iný text v dokumente, mali by ste zoznam citácií aktualizovať. Ak napríklad upravíte citáciu a premiestnite ju na inú stranu, presvedčte sa, či zoznam citácií zodpovedá upravenej citácii a číslu strany. Ak chcete zoznam citácií aktualizovať, kliknite naľavo od neho a stlačte kláves F9.

 • Neupravujte položky vo výslednom zozname citácií. Zmeny, ktoré vykonáte, sa pri aktualizácii zoznamu citácií stratia.

Na začiatok stránky

Úprava alebo formátovanie položky zoznamu citácií

Ak chcete zmeniť položku zoznamu citácií, musíte upraviť text v poli položky zoznamu citácií.

 1. Ak pole TA nevidíte, kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Značka odseku Obrázok tlačidla v skupine odsek na karte domov.

 2. Vyhľadajte pole TA s položkou, ktorú chcete upraviť.

 3. Ak chcete upraviť alebo formátovať položku zoznamu citácií, zmeňte text v úvodzovkách.

  { TA \l "Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin v. Alberti" \c 1 \b }

 4. Ak chcete zoznam citácií aktualizovať, kliknite vľavo od neho a stlačte kláves F9.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena kategórie citácie pre zoznam citácií

Ak nechcete používať existujúce kategórie citácií, ako sú napríklad prípady alebo zákony, môžete pridať alebo zmeniť kategórie citácií.

 1. Stlačte klávesy ALT+SHIFT+I.

 2. Kliknite na tlačidlo Kategória.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete nahradiť existujúce kategórie, kliknite na kategóriu, ktorý chcete nahradiť.

  • Novú kategóriu pridáte kliknutím na číslo od 8 do 16.

 4. Do poľa Nahradiť čím zadajte názov kategórie, ktoré chcete pridať do zoznamu kategórií.

 5. Kliknite na tlačidlo Nahradiť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Odstránenie položiek zo zoznamu citácií

 1. Ak pole TA nevidíte, kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Značka odseku Obrázok tlačidla v skupine odsek na karte domov.

 2. Označte celé pole s položkou zoznamu citácií, vrátane zátvoriek {}, a potom stlačte kláves DELETE.

 3. Ak chcete aktualizovať zoznam citácií, kliknite vľavo od tohto zoznamu a stlačte kláves F9.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×