Vytvorenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Vytvorenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zostavy o priebehu zostávajúcich položiek porovnať plánované, dokončené a zostávajúcu prácu na graf, ktorý sa automaticky aktualizuje, keď meníte údaje projektu. Dajú sa a účastníkom projektu stav na prvý pohľad projektu môžete vytvoriť vykonať niekoľko krokov.

Tip na správu projektu    Informácie o postupe prác správy sú kľúčových súčasťou aktívne riadenie projektov, najmä Scrum. Ale sú užitočné nástroje pre všetky štýl riadenia projektov.

Na vytvorenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek kliknite na položky Zostava > Tabule > Informácie o postupe prác.

Ponuka Tabuľa na karte Zostava

Pravdepodobne bude potrebné pridať do projektu polia, aby ste zo zostavy o priebehu zostávajúcich položiek získali požadované informácie. Prečítajte si nižšie uvedené tipy, ako nastaviť projekt tak, aby ste zo zostavy o priebehu zostávajúcich položiek získali čo najviac.

Nastavenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

O postupe prác verzus grafy priebehu zostávajúcich úloh

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcej práce

Zaznamenanie informácií o práci

Pridanie polí práce na sledovanie

Polia priebehu zostávajúcej práce

Práca

Skutočná práca

Kumulatívna práca

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcich položiek

Zaznamenanie informácií o úlohách

Pridanie polí úloh na sledovanie

Polia priebehu zostávajúcich úloh

Formátovanie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Rozdiely medzi grafom priebehu zostávajúcej práce a grafom priebehu zostávajúcich úloh

Predvolená zostava o priebehu zostávajúcich položiek zahŕňa dva grafy: graf priebehu zostávajúcej práce a graf priebehu zostávajúcich úloh.

Priebehu zostávajúcej práce graf zobrazuje, aké množstvo práce ľudia skončili, koľko je naplánované dokončenie pred dátum dokončenia projektu a pôvodný odhad informácií o zostávajúcej práci by byť dokončená v tomto bode v projekte.

Zostava o priebehu zostávajúcej práce

Zobrazuje grafpriebehu zostávajúcich úloh , počet dokončených úloh, počet zostávajúcich a pôvodný odhad počtu by bolo dokončené v danom okamihu projektu.

Zostava o priebehu zostávajúcich úloh

Na začiatok stránky

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcej práce

Graf priebehu zostávajúcej práce zobrazuje množstvo práce, ktorú ste dokončili a ktorú ešte máte dokončiť. Ak je čiara zostávajúcej kumulatívnej práce najstrmšou v grafe, projekt sa môže oneskoriť.

Práca je čas naplánovaný na dokončenie úlohy, skutočná práca je množstvo dokončenej práce na úlohe a zostávajúca práca je rozdiel medzi týmito dvomi položkami. Prácu sledujete v človekohodinách alebo dňoch.

Zaznamenanie informácií o práci

Keďže grafy priebehu zostávajúcej práce porovnávajú plánovanú, dokončenú a zostávajúcu prácu, presvedčte sa, že dané informácie zaznamenávate v projekte pred vytvorením zostavy.

 • Priradenie zdrojov k úlohám, najmä v prípade, ak chcete zachytiť dokončenej práce. Uistite sa, že to skôr, než sa nastavenie pôvodného plánu.

 • Nastavenie pôvodného plánu a získajte rýchly prehľad projektu. V zostave o priebehu zostávajúcich položiek referenčné hodnoty Zobraziť, ak ste naplánovaný na dokončenie úlohy a pracovať.

Pridanie polí práce na sledovanie

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Použitie zdrojov.

 2. Kliknite na položky Nástroje používania zdrojov − Formát > Pridať podrobnosti.

  Karta Nástroje používania zdrojov − Formát, tlačidlo Pridať podrobnosti

 3. Vyberte pole z oblasti Dostupné polia a kliknite na položku Zobraziť.

  Dialógové okno Štýly podrobností, oblasť Dostupné polia

 4. Keď ste už vybrali všetky požadované polia, kliknite na položku OK.

Polia priebehu zostávajúcej práce

Práca

Pole

Popis

Polia práca

Celkový čas, na ktorý:

 • sú všetky zdroje naplánované pre úlohu,

 • je jeden zdroj naplánovaný pre všetky úlohy,

 • je jeden zdroj naplánovaný pre jednu úlohu.

Polia zostávajúca práca

Čas potrebný na dokončenie úlohy.

Polia práca podľa pôvodného plánu

Celková plánovaná práca časom naplánovaná na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Skutočná práca

Pole

Popis

Polia skutočná práca

Práca, ktorú už zdroj priradený k úlohám časom dokončil.

Kumulatívna skutočná práca

Skutočná práca vykonaná všetkými zdrojmi, ktoré boli časom priradené k úlohám.

Zostávajúca Kumulatívna skutočná práca

Práca, ktorú je potrebné dokončiť na úlohách v projekte po odčítaní skutočnej práce nahromadenej časom.

Kumulatívna práca

Pole

Popis

Polia Kumulatívna práca

Čas naplánovaný pre všetky zdroje priradené k úlohám nahromadeným časom.

Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 0 – 10

Práca podľa pôvodného plánu naplánovaná v čase, keď bol nastavený pôvodný plán, pre všetky zdroje priradené k úlohám nahromadeným časom.

Zostávajúca Kumulatívna práca

Práca, ktorú je potrebné dokončiť na úlohách v projekte po odčítaní naplánovanej práce nahromadenej časom.

Zostávajúca Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 0 – 10

Práca podľa pôvodného plánu, ktorú je potrebné dokončiť na úlohách v projekte po odčítaní naplánovanej práce podľa pôvodného plánu nahromadenej časom.

Na začiatok stránky

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcich úloh

Graf priebehu zostávajúcich úloh zobrazuje koľko úloh po dokončení a koľko ste opustili. Ak zostávajúce úlohy linka je najstrmšou v grafe, projekt môže byť za plánom.

Zaznamenanie informácií o úlohách

Keďže grafy priebehu zostávajúcich úloh porovnávajú plánované, dokončené a zostávajúce úlohy, presvedčte sa, že dané informácie zaznamenávate v projekte pred vytvorením zostavy.

 • Nastavenie pôvodného plánu a získajte rýchly prehľad projektu. V zostave o priebehu zostávajúcich položiek referenčné hodnoty Zobraziť, ak ste naplánovaný na dokončenie úlohy a pracovať.

 • Označte úlohy ako dokončené. Kliknite na danú úlohu a potom na páse s nástrojmi kliknite na položku Úloha. Vyberte percentuálnu hodnotu dokončenia, ale pamätajte, že Project v grafe priebehu zostávajúcich úloh považuje iba úlohy dokončené na 100 % za dokončené.

Pridanie polí úloh na sledovanie

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Použitie úlohy.

 2. Kliknite na položky Nástroje používania úlohy – Formát > Pridať podrobnosti.

  Karta Nástroje používania úlohy – Formát, tlačidlo Pridať podrobnosti

 3. Vyberte pole z oblasti Dostupné polia a kliknite na položku Zobraziť.

  Dialógové okno Štýly podrobností, oblasť Dostupné polia

 4. Keď ste už vybrali všetky požadované polia, kliknite na položku OK.

Polia priebehu zostávajúcich úloh

Pole

Popis

Percento (%) Vyplňte pole

Aktuálny stav úlohy vyjadrený v percentách jej trvania.

Kumulatívne percento (%) dokončenia (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Kumulatívne percento dokončenia úlohy rozvrhnuté v čase.

Zostávajúce úlohy podľa pôvodného plánu 0 – 10.

Počet naplánovaných úloh, ktoré je ešte potrebné dokončiť v daný deň, keď bol nastavený pôvodný plán.

Zostávajúce skutočné úlohy

Celkový počet skutočných úloh, ktoré je ešte potrebné dokončiť v daný deň.

Zostávajúce úlohy

Celkový počet naplánovaných úloh, ktoré je ešte potrebné dokončiť v daný deň.

Na začiatok stránky

Formátovanie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Rovnako ako v ostatných zostavách projektov, aj v zostavách o priebehu zostávajúcich položiek môžete zmeniť údaje, farby a tvary, ktoré sa v nich zobrazujú. Taktiež do nich môžete pridať grafy, tabuľky alebo obrázky.

Informácie nájdete v téme Vytvorenie zostavy projektu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×