Vytvorenie zostavy alebo prehľadu ukazovateľov výkonu (SharePoint Server 2013)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou servera SharePoint Server 2013, môžete vytvoriť, zdieľať alebo sprístupní široká škála zostáv, prehľadov ukazovateľov výkonu a tabúľ (dashboard), ktoré sú uložené v centrálnom umiestnení, napríklad na lokalite centra analytických nástrojov.

Poznámka : Informácie v tomto článku sa vzťahuje na lokálnymi prostrediami. To nie sa týkajú služieb Office 365. Ak hľadáte informácie o funkciách BI v Office 365, pozrite si tému Možnosti analytických nástrojov v programe Excel a služieb Office 365 .

Ako vytvoriť zostavy alebo prehľadu ukazovateľov výkonu?

V závislosti od toho, ako je prostredie nakonfigurované, môžete zvyčajne mať rôznych nástrojov, ktoré sú k dispozícii na vytvorenie a publikovanie obsahu analytických nástrojov (BI). Zvyčajne budete mať služieb Excel Services a Visio Services k dispozícii na použitie. Môžu sa vyskytnúť aj služby PerformancePoint Services je k dispozícii na vytváranie, publikovanie a zdieľanie zostáv, prehľadov ukazovateľov výkonu a tabúľ (dashboard) vo vašej organizácii.

Pri vytváraní zostavy alebo prehľadu ukazovateľov výkonu sa zvyčajne postupuje podľa týchto krokov:

  1. Zadefinujete, ktoré informácie sa majú zobraziť v zostave alebo v prehľade ukazovateľov výkonu.

  2. Identifikácia zdrojov údajov, ktoré chcete použiť. Skontrolujte, či sa (a tým, ktorí budú používať zostavy alebo prehľadu ukazovateľov výkonu) bude mať prístup k údajom.

    Môžete sa obrátiť na správcu lokality SharePoint pomoc so zdrojom údajov a používateľských povolení.

  3. Výber nástroja na vytvorenie zostavy, ktoré chcete použiť.

    Môžete vybrať z rôznych nástrojov, vrátane Excelu, súčasti PerformancePoint Dashboard Designer, Visio a ďalšie.

  4. Vytvorte zostavu a uložiť na lokalitu, napríklad na lokalite centra analytických nástrojov.

    Pozrite si tému čo je centrum analytických nástrojov? ďalšie informácie.

Aké nástroje sa môžete použiť na vytváranie zostáv?

Môžete vybrať z rôznych nástrojov na tvorbu zostáv, prehľadov ukazovateľov výkonu a tabúľ (dashboard) môžete publikovať na lokalitu SharePoint.

Aplikácia

Možnosti

Ďalšie informácie nájdete tu

Excel a Excel Services

Excel 2013 umožňuje vytvárať zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu a tabule (dashboard) jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Môžete sa pripojiť k mnohým zdrojom údajov a následne vytvárať grafy a tabuľky. Do hárkov môžete pridávať filtre, akými sú rýchle filtre alebo ovládacie prvky časovej osi, a môžete používať funkcie ako Rýchle preskúmanie, aby ste zobrazili dodatočné informácie o konkrétnej hodnote správy.

Ak sú Excel Services vo vašom prostredí nakonfigurované, môžete zošity, ktoré sa dajú zobraziť v okne prehliadača, publikovať. V závislosti od používaných zdrojov údajov môžu ľudia údaje obnoviť a zobraziť tak najaktuálnejšie informácie.

PowerPivot

PowerPivot v Exceli umožňuje vytvárať veľké viactabuľkové modely údajov, ktoré môžu mať komplexné vzťahy a hierarchie.

Power View

Power View v Exceli umožňuje vytváranie kombinovaných a interaktívnych tabúľ (dashboard) pripravených na prezentovanie. Zobrazenia Power View používajú tabuľkové zdroje údajov, ako napríklad model údajov, ktorý možno vytvoriť v Exceli.

Aplikácia PerformancePoint Dashboard Designer

Ak vaša organizácia používa SharePoint Server 2013 lokálne, služby PerformancePoint Services máte pravdepodobne nakonfigurované a k dispozícii.

PerformancePoint Dashboard Designer umožňuje vytváranie tabúľ (dashboard), ktoré spájajú rozličné zostavy vrátane prehľadov ukazovateľov výkonu a zostáv služby PerformancePoint, zostáv služieb Excel Services a zostáv služieb SQL Server Reporting Services na jednom mieste. Môžete tak vytvoriť efektívne prehľady ukazovateľov výkonu obsahujúce rozšírené kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) a pridať filtre tabúľ, ktoré je možné opätovne použiť v rámci iných stránok tabule (dashboard) alebo v rámci iných tabúľ (dashboard).

Visio a Visio Services

Visio poskytuje jednoduchý spôsob vytvárania diagramov s pripojenými údajmi, ako napríklad diagramy sieťovej infraštruktúry, organizačné schémy, pôdorysy a ďalšie.

Ak sú Visio Services nakonfigurované, môžete kresby Visia publikovať na SharePoint Server, kde ich možno z centrálneho umiestnenia, akým je napríklad lokalita centra analytických nástrojov, zdieľať.

SQL Server Reporting Services

Reporting Services umožňujú vytváranie a zdieľanie širokej škály efektívnych zostáv vrátane interaktívnych máp, bublinových grafov, tabuliek, meračov a iných typov zobrazení. Nástroje na vytváranie zostáv služby Reporting Services zahŕňajú Power View (spúšťaný zo SharePoint Servera), Návrhár zostáv a Zostavovač zostáv.

Súvisiace témy

Funkcie BI v Exceli a službách Excel Services (SharePoint Server 2013)

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×