Vytvorenie zobrazenia šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom určeného len pre program InfoPath

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah článku

Úvodné informácie o zobrazeniach iba pre program InfoPath

Scenáre použitia

Krok 1: Pridanie zobrazenia iba pre program InfoPath k šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom

Krok 2: Nastavenie zobrazenia určeného len pri šablón formulárov podporovaných prehliadačom sa otvorí vo webovom prehliadači

Krok 3: Nastavenie zobrazenia iba pre program InfoPath pri otvorení šablóny formulára podporovaná prehľadávačom v programe InfoPath

Úvod do zobrazení určených len pre program InfoPath

Môžete navrhnúť šablónu, ktorá vyhovuje dvom skupinám používateľov  - tým, ktorí majú nainštalovaný program Microsoft Office InfoPath, aj tým, ktorí ho nainštalovaný nemajú. Tento typ šablóny formulára sa nazýva šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom. V šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom sú funkcie, nastavenia a ovládacie prvky programu InfoPath, ktoré nie sú funkčné vo webovom prehľadávači, v režim návrhu skryté alebo vypnuté, takže nebudete v pokušení použiť ich pri návrhu.

Keď ste pripravení zdieľať šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom s používateľmi, musíte publikovanie na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services a potom sa to otvárania. Ak používatelia budú mať vo svojom počítači nainštalovaný program InfoPath, formulár sa otvorí v programe InfoPath. Ak nemajú nainštalovaný program InfoPath, formulár sa otvorí vo webovom prehliadači. Buď ako šablóna formulára nebude obsahovať funkcie programu InfoPath, nastavenia alebo ovládacie prvky, ktoré nefungujú v prehliadači.

Ak predpokladáte, že mnohí z používateľov budú mať v počítači nainštalovaný program InfoPath, nemusíte sa pri návrhu šablóny formulára obmedziť len na podmnožinu funkcií podporovaných webovým prehľadávačom. V takom prípade môžete vytvoriť dve zobrazenia šablóny kompatibilnej s prehľadávačom. Jedno zobrazenie bude určené pre používateľov, ktorí šablónu formulára otvárajú vo webovom prehľadávači. Druhé zobrazenie použijú iba používatelia s nainštalovaným programom InfoPath. Toto zobrazenie určené iba pre program InfoPath sa nikdy nezobrazí vo webovom prehľadávači. Preto v tomto zobrazení môžete využiť také funkcie programu InfoPath, ktoré by ste inak nemohli použiť, napríklad roly používateľov alebo ovládacie prvky predlohy a podrobností.

V tejto téme sa dozviete, ako navrhnúť samostatné zobrazenie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom určené len pre program InfoPath. Okrem toho sa dozviete, ako vytvoriť pravidlo, pomocou ktorého možno zistiť, či používateľ, ktorý otvára danú šablónu formulára, má v počítači nainštalovaný program InfoPath. Ak sa zistí, že program InfoPath je nainštalovaný, zobrazí sa zobrazenie určené pre tento program. Ak sa zistí, že program InfoPath nie je nainštalovaný, používateľovi sa namiesto toho vo webovom prehľadávači zobrazí zobrazenie určené pre webový prehľadávač.

Na začiatok stránky

Možné scenáre použitia

Predstavte si, že pracujete v poisťovni a navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom na spracovanie poistných nárokov na náhradu škody. Šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom musí vyhovovať poistencom, ktorí otvoria a vyplnia formulár na uplatnenie poistného nároku na webovej lokalite poisťovne, ako aj interným používateľom, ktorí kontrolujú a schvaľujú údaje zadané do formulára. Predpokladáte, že externí používatelia nemajú v počítači nainštalovaný program InfoPath, zatiaľ čo interní používatelia ho nainštalovaný majú. Aby ste vyhoveli požiadavkám používateľov s nainštalovaným programom InfoPath aj bez neho, mohli by ste navrhnúť dve samostatné šablóny formulára  - pričom jedna by bola kompatibilná s prehľadávačom a druhá nie. Je však jednoduchšie a časovo výhodnejšie navrhnúť len jednu šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, ktorá obsahuje nasledujúce zobrazenia:

Zobrazenie 1: Externé zobrazenie na zadanie poistných nárokov    Toto zobrazenie poistenci uvidia, keď sa prihlásia na webovú lokalitu poisťovne a otvoria formulár na uplatnenie poistného nároku. Pretože nemôžete vedieť, či má poistenec v počítači nainštalovanú kópiu programu InfoPath, šablóna formulára musí byť kompatibilná s prehľadávačom. To znamená, že musíte zabezpečiť, aby bolo možné formulár vyplniť pomocou webového prehľadávača.

Zobrazenie 2: Interné zobrazenie na spracovanie poistných nárokov    Toto zobrazenie je určené pre pracovníkov, ktorí spracovávajú poistné nároky, pričom skontrolujú odoslaný formulár na zadanie poistného nároku a odošlú ho poistnému likvidátorovi na schválenie. Všetci zamestnanci poisťovne majú v počítačoch nainštalovaný program InfoPath, preto pre nich môžete vytvoriť samostatné zobrazenie určené len pre program InfoPath. Na rozdiel od zobrazenia na zadanie poistných nárokov, s ktorým poistenci pracujú pomocou webového prehľadávača, zobrazenie určené pre program InfoPath sa nezobrazuje inde ako v programe InfoPath, a preto môže obsahovať všetky funkcie, ovládacie prvky a nastavenia, ktoré nie sú k dispozícii v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie zobrazenia určeného len pre program InfoPath k šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom

Ak chcete vytvoriť zobrazenie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom určené len pre program InfoPath, je potrebné zmeniť nastavenie v dialógovom okne Zobrazenie - vlastnosti. Nastavenie umožní používateľom programu InfoPath zobraziť príslušné zobrazenie, ale neumožní jeho zobrazenie vo webovom prehľadávači.

 1. Otvorte šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Spravovať zobrazenia.

 3. V časti Akcie na pracovnej table Zobrazenia kliknite na prepojenie Pridať nové zobrazenie.

 4. Do dialógového okna Pridanie zobrazenia zadajte názov zobrazenia a kliknite na tlačidlo OK.

 5. V zozname Vyberte zobrazenie dvakrát kliknite na zobrazenie, ktoré ste práve vytvorili.

 6. Kliknite na kartu Všeobecné.

 7. Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť v ponuke Zobraziť pri vypĺňaní formulára.

  Poznámka: Zrušením začiarknutia tohto políčka zabránite používateľom, ktorí nemajú nainštalovaný program InfoPath, prepnúť do zobrazenia určeného len pre program InfoPath.

 8. Začiarknite políčko Povoliť iba funkcie programu InfoPath (zobrazenie nebude k dispozícii vo webových prehľadávačoch) a kliknite na tlačidlo OK.

 9. Pri návrhu zobrazenia postupujte zvyčajným spôsobom.

  Teraz môžete v zobrazení určenom len pre program InfoPath použiť mnohé funkcie, ovládacie prvky a nastavenia, ktoré by inak neboli k dispozícii v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Môžete napríklad použiť ľubovoľné ovládacie prvky na pracovnej table Ovládacie prvky, nielen tie, ktoré sú funkčné v prehľadávači. Okrem toho sa na pracovnej table Kontrola návrhu nezobrazia chyby ani hlásenia týkajúce sa kompatibility s prehľadávačom.

  Poznámka: V zobrazení určenom len pre program InfoPath môžete použiť väčšinu funkcií tohto programu. Niektoré funkcie a nastavenia, ktoré sa vzťahujú na šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom ako celok, však zostanú vypnuté alebo skryté. Nemôžete napríklad povoliť digitálny podpis pre celú šablónu formulára ani použiť v danom zobrazení skript, pretože jedno zo zobrazení šablóny formulára je kompatibilné s prehľadávačom.

 10. Ak chcete k šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom pridať ďalšie zobrazenia určené len pre program InfoPath, zopakujte kroky 2 až 9.

Na začiatok stránky

Krok 2: Nastavenie zobrazenia určeného len pre prehľadávač pri otvorení šablóny formulára podporovanej prehľadávačom vo webovom prehľadávači

V tomto postupe sa dozviete, ako vytvoriť pravidlo, ktoré určuje, aké zobrazenie sa používateľovi zobrazí pri prvom otvorení formulára založeného na šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Pravidlo sa použije pri prvom otvorení formulára a po splnení určitej podmienky. Podmienka v tomto prípade súvisí s tým, či používatelia otvárajú šablónu formulára podporovanú prehľadávačom vo webovom prehľadávači. Ak je tomu tak, zobrazí sa zobrazenie šablóny formulára určené len pre prehľadávač. Toto zobrazenie obsahuje obmedzenú množinu funkcií, ktoré sú podporované prehľadávačom.

 1. Otvorte šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, ktorá obsahuje zobrazenie určené len pre program InfoPath.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 3. V zozname Kategória kliknite na položku Otvorenie a uloženie.

 4. V časti Správanie pri otváraní kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 5. V dialógovom okne Pravidlá otvárania formulárov kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Do dialógového okna Pravidlo zadajte zmysluplný názov pravidla, napríklad Pravidlo 1: Prepnutie do zobrazenia prehľadávača.

 7. Ak chcete určiť, kedy sa má pravidlo uplatňovať, kliknite na tlačidlo Nastaviť podmienku.

 8. V časti Použiť pravidlo, keď je splnená táto podmienka kliknite v prvom poli na položku Tento výraz.

 9. Do druhého poľa zadajte výraz xdEnvironment: IsBrowser()a potom kliknite na tlačidlo OK.

 10. V dialógovom okne Pravidlo kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 11. V zozname Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia.

 12. V zozname Zobrazenie kliknite na zobrazenie určené pre prehľadávač, do ktorého chcete prepnúť, a kliknite na tlačidlo OK.

 13. Ak chcete, aby sa (v aktuálnej udalosti) nepoužilo žiadne ďalšie pravidlo, začiarknite políčko Po dokončení tohto pravidla skončiť spracovanie pravidiel v dialógovom okne Pravidlo.

  Pravidlo, ktoré ste práve vytvorili, sa použije, keď sa otvorí šablóna formulára a určená podmienka  - v tomto prípade, že používateľským prostredím je webový prehľadávač  - je splnená.

Na začiatok stránky

Krok 3: Nastavenie zobrazenia určeného len pre program InfoPath pri otvorení šablóny formulára podporovanej prehľadávačom v programe InfoPath

Teraz môžete pridať ďalšie pravidlo k šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Toto pravidlo sa použije pri prvom otvorení formulára a po splnení určitej podmienky. Podmienka v tomto prípade súvisí s tým, či používateľ, ktorý otvára šablónu formulára podporovanú prehľadávačom, má v počítači nainštalovaný program InfoPath. Ak je program InfoPath nainštalovaný, nastaví sa zobrazenie určené len pre program InfoPath. Pretože toto zobrazenie je viditeľné len v programe InfoPath, môže obsahovať všetky funkcie, ktoré sú v tomto programe k dispozícii.

 1. Otvorte šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, ktorá obsahuje zobrazenie určené len pre program InfoPath.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 3. V zozname Kategória kliknite na položku Otvorenie a uloženie.

 4. V časti Správanie pri otváraní kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Do dialógového okna Pravidlo zadajte zmysluplný názov pravidla, napríklad Pravidlo 1: Prepnutie do zobrazenia programu InfoPath.

 7. Ak chcete určiť, kedy sa má pravidlo uplatňovať, kliknite na tlačidlo Nastaviť podmienku.

 8. V časti Použiť pravidlo, keď je splnená táto podmienka kliknite v prvom poli na položku Tento výraz.

 9. Do druhého poľa zadajte nie (xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Kliknite na tlačidlo A.

 11. V prvom poli v prvej podmienke kliknite na položku Tento výraz.

 12. Do druhého poľa zadajte nie (xdEnvironment:IsMobile()), a potom kliknite na tlačidlo OK.

 13. V dialógovom okne Pravidlo kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 14. V zozname Akcia v dialógovom okne Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia.

 15. V zozname Zobrazenie kliknite na zobrazenie určené len pre program InfoPath, do ktorého chcete prepnúť, a kliknite na tlačidlo OK.

 16. Ak chcete, aby sa (v aktuálnej udalosti) nepoužilo žiadne ďalšie pravidlo, začiarknite políčko Po dokončení tohto pravidla skončiť spracovanie pravidiel v dialógovom okne Pravidlo.

  Pravidlo, ktoré ste práve vytvorili, sa použije, keď sa otvorí šablóna formulára a určená podmienka  - v tomto prípade, že používateľským prostredím je program InfoPath, a nie webový prehľadávač alebo mobilné zariadenie  - je splnená.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×